Interview s předsedou správní rady VZP Markem Šnajdrem

mikrofon, média, rozhovor

Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny rozhodla o vypovězení smluv k projektu elektronických knížek IZIP. Potvrdila tak politické rozhodnutí premiéra Nečase a ministra zdravotnictví Hegera. Co bude dál? Hostem Interview ČT24 byl poslanec ODS a předseda správní rady VZP Marek Šnajdr.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Tak smlouvy budou vypovězeny k 30. červnu, výpovědi má podat vedení VZP s tím, že předtím má vyhodnotit a ukončit pilotní ověřování systému ve dvou krajích, na Vysočině a Karlovarsku. Výpovědní lhůta je 6 měsíců, projekt by tak měl skončit k 31. prosinci. Zároveň má ředitel VZP zpracovat analýzu, co půjde ze systému IZIP využít do budoucna. Pane předsedo, co tomu říkáte?

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Tak skutečně to, co jste zde interpretovala, je skutečně dnešní rozhodnutí správy rady. Já bych možná připomněl, že tomuto rozhodnutí předcházelo nikoliv, řekněme, ta mediálně známá politická dohoda, ale to klíčové rozhodnutí, které umožnilo vůbec tu dnešní diskusi nebo to dnešní rozhodnutí, tak to přijala správní rada v listopadu loňského roku, kdy skutečně předtím zadala několik auditů do toho systému, kdy zadala vypracování takzvaných ověřovacích pilotních projektů a uložila panu řediteli to, aby vůbec byla sto pokračovat v těch pilotních revizi, revizi a přepracování smluv, které byly mezi pojišťovnou a společnosti IZIP uzavřeny tak, aby se změnila délka jejich trvání, která původně byla do roku 2016, tak aby se změnila tak, aby Všeobecná zdravotní pojišťovna k půlce letošního roku měla volné ruce a mohla se rozhodnout, jestli bude dál pokračovat či nikoliv.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

No, a vy mluvíte o pilotních projektech. Primář Jiří Šedivý z jihlavské ortopedie řekl, že ten projekt skutečně selhal. A že je sumarizací dat pacientů, která byla příliš drahá. Hodnotí to jako velmi drahý pokus. Takže vy byste se stejně tak jako tak rozhodli, že byste projekt IZIP ukončili?

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Já bych neřekl tak jako tak, nicméně myslím si, že to listopadové rozhodnutí správní rady byl poměrně významný signál toho, jakým směrem pravděpodobně správní rada bude uvažovat, jakým způsobem se správní rada bude rozhodovat. Já bych možná maličko okomentoval ten problém toho pana primáře. On částečně hovoří k věci, částečně trošku někde jinde, nepopisuje pravou příčinu. Já myslím, že je potřeba oddělit dvě věci.

První věc je elektronizaci zdravotnictví jako takovou, tu každý expert vám potvrdí, že tu potřebujeme, ale potřebujeme ji na základě přesně legislativně vymezených pravidel, aby bylo zřejmé, že každý účastník veřejného zdravotního pojištění, to znamená každý, kdo v tom systém pracuje s veřejnými penězi, tak aby měl povinnost, nikoliv, nikoliv právo, nikoliv, řekněme, dobrovolné rozhodnutí, zda se do toho či jiného systému dobrovolně přihlásí, zda za to bude konzumovat nějakou výhodu či nevýhodu.

To je zásadní věc. Pro účinnost, pro efektivitu dám konkrétní příklad, vždycky se taková modelová situace, proč je potřeba elektronizovat, udává například dvojí, trojí, zbytečně preskripce léku nebo zbytečná laboratorní a jiná vyšetření. A je evidentní, že pokud v tom systému sdílení dat se vyskytuje třetina, čtvrtina, polovina zdravotnických zařízení a polovina ne, tak v té části, která není účastna toho systému, logicky nikdo není schopen posoudit, jestli k té diagnostice došlo, jestli k té preskripci došlo, nebo nedošlo.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Tak, pane předsedo.

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

A proto já jsem přesvědčen o tom, že podmínkou efektivitu, podmínkou úspěchu každého systému je potřeba legislativně zákonem v Poslanecké sněmovně vymezit povinnost účasti a pravidla hry takovéto účasti pro každého, kdo v tom systému veřejného zdravotního pojištění.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Pane předsedo, jak vy jste dnes hlasoval?

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Já jsem hlasoval pro to usnesení správní rady, to znamená.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

To znamená?

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

No, hlasoval jsem pro návrh usnesení, který ukončil.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Hlasoval jste pro ukončení toho projektu?

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Přesně tak.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

IZIP stál 2 miliardy, nefunguje, nepodařilo se ho plně uvést v život z důvodů, které jste naznačil. Ty důvody jsou i legislativní, ostatně vy jste poslanec, takže vy jste mohl i pracovat na tom, aby to legislativně bylo jinak, aby ten systém byl povinný pro účastníky toho systému. Neměl skončit už dávno? Stál 2 miliardy.

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Já myslím, že ta otázka je naprosto relevantní. Nicméně pravda je ta, že ten systém je vyvíjen po dobu 10 let. Ano, já si vzpomínám, pokaždé když vznikla diskuse okolo IZIPu nebo okolo obdobného systému, tak vždycky jeden z těch závěrů byl ten, že potřebujeme lepší legislativní prostředí. Ano, máte nepochybně pravdu, že i má role jako poslance je evidentně v tom nezastupitelná.

Na druhou stranu povinná elektronizace je natolik zásadní změna, že si nemyslím, že by takovouto změnou české legislativy nebo takováto změna se měla dělat prostřednictvím poslanecké iniciativy. Myslím si, že je potřeba, aby takovouto změnu připravil gesční resort, to jest ministerstvo zdravotnictví, aby řekněme, přinesl Poslanecké sněmovně…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

I tam jste, pane poslanče, působil. Působil jste jako náměstek ministra zdravotnictví, vy jste expert ODS a procházíte napříč tím spektrem.

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

To je nepochybně…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Teď jste předsedou správní rady VZP. Ptám se vás, do jaké míry si připouštíte svůj díl viny za selhání toho projektu, jehož průběh a jehož vývoj sledujete z mnoha pozic po řadu let?

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Je evidentní, že ano, i já jsem působil na ministerstvu zdravotnictví. Na druhou stranu já jsem to již říkal mnohokrát, uvědomme si, v minulosti jaká byla politická vůle v Poslanecké sněmovně přijímat reformní změny. Dnes většinu v Poslanecké sněmovně máme.

A já zodpovědně říkám, že i názorové vnímání opozice ve vztahu k elektronizaci se posunulo tak, že jsem přesvědčen, pokud by resort ministerstva zdravotnictví přišel s velmi, řekl bych, jednoduchou transparentní legislativní iniciativou, že takováto iniciativa by měla šanci na úspěch, měla šanci na průchodnost a bylo by evidentní, že každý další pokus nebo každý další rozvíjení, ať už současně umrtveného projektu nebo jiného projektu by mělo v zárodku šanci na úspěch.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Jaký díl politické odpovědnosti sám sobě přisuzujete za nepodařený projekt IZIP?

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Tak já…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Připouštíte vůbec nějakou politickou odpovědnost za ten neúspěch?

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Ale samozřejmě. Tak já v žádném případě nechci ani projekt IZIPu ani zodpovědnost ať už člena správní rady nebo v této chvíli poslance jakkoliv bagatelizovat. Na druhou stranu je evidentní, že to nebyla ani mnou vedená správní rada, která ten projekt, do tohoto projektu vstoupila. Naopak byla to mnou vedená správní rada, která přispěla k významnému řešení toho problému. Takže ano, jako jeden z členů Poslanecké sněmovny, jako jeden z členů správní rady zcela nepochybně…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Jako předseda správní rady.

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Jako předseda správní rady.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Vy nejste běžný člen. Pane předsedo, poslanec ČSSD a člen správní rady VZP Jaroslav Krákora k tomu řekl: „V roce 2006, když byl Rath ministrem, tak jsme to byli my dva, kdo IZIP zastavil. Ale v roce 2007 to pak zase Julínek se Šnajdrem obnovili.“ Proč jste se v té době tak horlivě snažil o revitalizaci projektu, který už skončil?

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Paní redaktorko, já tady se musím opravdu důrazně ohradit, to jsou stejně, stejné politické deklarace, které se nezakládají na pravdě.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Takže to není pravda to, co říká pan poslanec Krákora?

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Hned se k tomu dostanu. Od stejných úst jsme slyšeli, že to byli zástupci sociální demokracie, kteří například zrušili v pojišťovně takzvaný časopis klientský. Přesto pravda byla naprosto jiná. Žádná tato garnitura ani časopis ani tyto smlouvy nezrušila.

Tyto smluvní vztahy jak na časopis, tak na projekt IZIP pokračovaly dál. A stejně jako časopis přesoutěžila mnou vedená správní rada, která k tomu přijala usnesení v roce 2007, tak rovněž tato správní rada přispěla k řešení projektu IZIP. To znamená to…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Proč jste ten projekt obnovili? Proč jste jej obnovili v roce, kdy už bylo jisté? Mnozí odborníci říkali, že je to kšeft dvou europoslanců ODS, že ten projekt je drahý, ne každý lékař ho chtěl využívat, ne každý pacient ho chtěl mít. Proč jste v roce 2007 s ministrem Julínkem znovu ten projekt oživili?

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Tak předně musím se zastat ministra Julínka, já si nevzpomínám nebo jsem si téměř jist, že ministerstvo zdravotnictví o tomto nikdy nerozhodovalo. To znamená, pan ministr Julínek zcela jistě s tím neměl nic společného. Ale já znova opakuji, je mýlka, že ten projekt byl zastaven, vypovězen a byl revitalizován. Ty smluvní vztahy pokračovaly, ten projekt byl utlumen zhruba do rozpočtu 100 milionů korun v tom roce 2006. A ve stejném objemu pokračoval.

To znamená, tato věta, která se tady nabízí, není pravdivá. A to, že si zástupci ČSSD dnes nebo někteří zástupci ČSSD dnes z toho dělají politické téma, tak ty argumenty jsou hloupé, jsou nepravdivé a omlouvám se, ve vztahu k pojišťovně jsou asi stejně hloupé nebo stejně zavádějící, jako bychom říkali, že ten projekt zavede pan ministr Fischer, protože v té době, kdy ten projekt vznikl, tak byl ministr Fišer ministrem zdravotnictví a byl to ministr ČSSD.

Já omlouvám se, tuto politikaření považuju za hloupé, nic to nevyřeší, je nešťastné. Mě zajímá dopad na pojišťovnu, mě zajímá, jakým způsobem to naše rozhodování bude mít dopad na hospodaření pojišťovny, co se s tím dá dělat do budoucna a taky mě zajímá to…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Já vím, ale ten projekt stál 2 miliardy a nepovedl se, takže proto se vás teď samozřejmě pojištěnci a česká veřejnost ptá na to, co se stalo. Víte i podle člena správní rady VZP a mluvčího České lékařské komory Michala Sojky nesete politickou odpovědnost vy.

Sojka tehdejší situaci popisuje takto: „Když byla v roce 2005 uvalena nucená správa na VZP, bylo učiněno rozhodnutí, že IZIP končí. Po volbách se ministrem zdravotnictví stal Tomáš Julínek a předsedou správní rady byl jmenován Marek Šnajdr,“ to je jste vy. „Celý projekt se revitalizoval a dokonce došlo i k navýšení prostředků.“ A člen správní rady Michal Sojka dodává:

„Do roku 2006 stál IZIP asi 400 milionů korun. Kdyby se tenkrát zastavil, nepřišli bychom o další 1,6 miliardy.“ Řekněte mi, pane předsedo, kdo jiný nese odpovědnost za ty prohospodařené peníze než ti, kteří projektu umožnili dál přežívat a odsávat ty prostředky. Proto oni hovoří o vaší politické odpovědnosti a na to já se vás teď tady ptám.

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Tak já samozřejmě tomu rozumím, to se nabízí. Na druhou stranu předseda správní rady a prosím, chraň Pánbůh, že bych chtěl minutu nebo vteřinu bagatelizovat to téma. Tak předseda správní rada, byť to někteří mediálně tvrdí jinak, tak má stejnou zodpovědnost, ale stejná práva a stejné povinnosti jako kterýkoliv jiný člen správní rady.

Já vás ujišťuju, že neexistuje žádné rozhodnutí, které je schopen předseda správní rady prosadit bez většiny ve správní radě, protože hlas předsedy správní rady je hlasem stejným, stejné váhy jako kteréhokoliv jiného člena z 30 členů správní rady. To je první věc. Druhá věc, já už jsem se snažil vysvětlit, že je mýlka, jsem rád, že to tady zaznělo, že bylo učiněno politické rozhodnutí. To je stejné jak s tím časopisem. To bylo mediální verbální rozhodnutí, já bych řekl v předvolební atmosféře, ale…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Ale neříkají to média, říkají to členové správní rady, vaši kolegové ze správní rady VZP.

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Říkají to členové správní rady za sociální demokracii nebo lidé, kteří v té době stáli okolo takzvané uvalení nucené správy a oni tehdy poměrně hodně nainvestovali do toho, že pojišťovny nebudou mít paláce, že nebudou vydávat drahé časopisy, že zastavili tento a další projekty. Ale pravda byla naprosto jiná. Prostě ty smlouvy rozvázány nebyly a to znamená, tato argumentace je politická, ale neodpovídá realitě, neodpovídá faktům. A já znova opakuji, já nechci ten problém bagatelizovat. Na druhou stranu, je zjevná pravda, že ne všechny prostředky, které se uvádějí, směřovaly pouze dovnitř té společnosti na vývoj toho projektu, na vývoj.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

No, ale směřovalo jich tam dost.

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Významná část prostředků byla použita na získání pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny. A aniž bych jakkoliv ten problém snižoval, já považuju za zásadní tady říct jednu věc, která zde nezazněla. Ten projekt není financován z prostředků, které jsou určeny na financování péče. Ze zákona má každá zdravotní pojišťovna určité procento prostředků, které jsou určeny na administrativu, na její provozní náklady. Konkrétně v podobě Všeobecné zdravotní pojišťovny je to něco málo přes 3 procenta vybraného pojistného, které je určeno…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

No, ale ani ty peníze, o kterých hovoříte, samozřejmě nespadnou z nebe, jsou to peníze, s nimiž VZP hospodaří a přicházejí ze systému.

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

To jsem tím, paní redaktorko, samozřejmě, já jsem řekl, že to nechci bagatelizovat. Já jenom říkám, že ty prostředky se hradí z těch provozních administrativních rozpočtů, že se nehradí ani koruna z prostředků, které jsou určeny na péči. A byť v tom, řekněme, mediálním ataku, který na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu se řítí, tak já jsem nikde nezaznamenal a chtěl bych to říct, že přestože zákon umožňuje všeobecné zdravotní pojišťovně čerpat necelé 3,5 procenta na svou administrativu, na svou správu, tedy i na projekty podobného typu, tak již po dobu 3 let si dobrovolně Všeobecná zdravotní pojišťovna tyto prostředky redukuje zhruba o 1 miliardu korun, o 1 miliardu korun, a tuto 1 miliardu korun přestože zákon ji ukládá něco jiného nebo jí to neukládá, investuje do toho rozpočtu, který je hrazen nebo z kterého se hradí péče.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Pane předsedo, neměl byste odejít z čela správní rady VZP? Mluvíme tady o politické odpovědnosti, ten projekt nevyšel, nedá se asi pořád do nekonečna říkat, že nikdo za nic nemůže. Pokud vy přijímáte nějakou, nějaký díl politické odpovědnosti, nekloní se vám tento díl politické odpovědnosti k tomu, že si sám pro sebe říkáte: měl bych odejít z čela správní rady VZP? Jak to vnímáte v tuto chvíli, jak to cítíte?

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Velmi jednoduše. Lhal bych, kdybych řekl, že jsem se tou otázkou nezabýval, ale jsem přesvědčen o tom, že já jsem nebyl ten, který rozhodoval o vzniku toho projektu, ani o jeho extenzi. Já jsem byl ten, který ve chvíli, kdy ten problém vznikl, tak ho řešil. A myslím si, že ve chvíli, kdyby dneska já vyslyšel toto volání, tak to volání z úst, z kterých já to slyším, není volání spojené se stabilizací pojišťovny s jakoukoliv pozitivní změnou, která se, která dopadne na pojišťovnu a je to spíše politická záležitost.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Takže měl, nebo neměl byste odejít v tuto chvíli z čela správní rady VZP?

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Já tomu politickému tlaku, účelovému politickému tlaku odmítám ustupovat. To znamená, nechystám se v této chvíli rezignovat na předsedu správní rady.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Co bude dál s IZIP, když budou vypovězeny dosavadní smlouvy, co se stane? Není ten systém IZIP nějakým způsobem provázán i v dalších segmentech s VZP, aby nebylo v některých bodech ohroženo fungování Všeobecné zdravotní pojišťovny? Jaké tam je provázání?

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Správně jste, ta otázka je velmi podstatná nebo jde za podstatou. Ano, některé činnosti, které mimochodem jsou řazeny do toho balíku, kolik stál projekt IZIP, tak jsou to prostředky, které jsou vynaloženy na činnosti, které vůbec nesouvisí s elektronizací, ale které pojišťovna musí zajišťovat pro svou funkci. Například ta tolik diskutovaná otázka funkce portálu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Možná vysvětlím, to není standardní portál typu webových stránek, které jsou informační.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Zajímá mě, jestli je ohroženo fungování VZP jako takové v případě, že budou vypovězeny smlouvy s IZIP?

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Já hned na to odpovím. To znamená, jsou to, je to infrastruktura, prostřednictvím které několik desítek tisíc zdravotnických zařízení komunikuje s pojišťovnou a prostě vyměňují si dávky v objemu desítek miliard. To znamená, je to poměrně náročná technická infrastruktura, kterou pojišťovna bude muset zajišťovat a tedy hradit tak a tak. My jsme dnes učinili rozhodnutí, že jsme pověřili pana ředitele, aby tyto věci identifikoval a aby nám navrhl řešení tak, aby skutečně k žádnému omezení funkcionalit Všeobecné zdravotní pojišťovny nedošlo.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Proč správní rada VZP a samo vedení VZP dopustilo to, že došlo k takovému provázání?

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Já bych, já myslím, že to provázání nebo chcete-li to zajištění těch funkcí. Já myslím, že je velmi diskutabilní, zda je pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu nevýhodné. My to teprve uvidíme, protože máme některé analýzy nebo některé posudky, které říkají, že například pokud bude Všeobecná zdravotní pojišťovna kontrahovat s novým dodavatelem a soutěžit funkci portálu, tak se může stát nebo je velmi pravděpodobné, že ta částka, kterou za to bude hradit, bude vyšší, než hradí v této chvíli.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Víte, pokud Všeobecná zdravotní pojišťovna neměla celou dobu kontrolu nad IZIPem, tak zřejmě není úplně správné a důvěryhodné propojit systém v některých segmentech, systém VZP s IZIPem, nad níž VZP kontrolu nemá. Proto se vás na to ptám, proč to správní rada a hlavně tedy vedení VZP dopustilo?

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Ten segment je pouze jeden. Je to portál a už to znamená, je to internetová komunikace a sama cítíte, já jsem IT laik, ale sama cítíte, že to jsou věci,které jsou velmi blízko stojící, jsou velmi komplementární. A ano, já si umím představit, že při jejich propojení tam mohou vznikat nákladové synergie. My budeme vědět na příštím jednání správní rady, jestli tomu tak bylo, nebo nebylo.

Ale je evidentní, že tuto funkcionalitu budeme muset zajistit, to znamená, budeme do ní investovat prostředky. Je to jasný důkaz toho, že, řekněme, objem financí takzvaně proudících do společnosti IZIP nesloužil pouze na, řekněme, funkci a provoz internetových knížek, ale i na další obslužné činnosti.

A ano, my jsme přijali usnesení, které směřuje k tomu smyslu, abychom byli informováni, aby nám byl předložen návrh, jak toto vyřešit, aby se to jakkoliv nedotklo funkce Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Proč správní rada dopustila ten nevýhodný dodatek při převzetí majority od švýcarské firmy, že VZP bude IZIP podporovat a rozvíjet i po případném rozvázání smluv? Hrozí teď kvůli tomu mezinárodní arbitráž, pane předsedo, je to dořešeno analýzami, auditem?

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Já jsem přesvědčen o tom, že slovíčko arbitráž vzniklo velmi nešťastně. Vy dobře víte, že ho vyřkl…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Tak jde o mezinárodní společnost. Takže tento mezinárodně právní institut je nabíledni.

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Já se omlouvám, myslím, že to je, už v tom je mýlka. To není mezinárodní společnost. Společnost IZIP je česká, je český právník subjekt registrovaný v České republice.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Ano, ale došlo přece k převodu akcií na společnost zřejmě švýcarskou kancelář s velmi zahalenou vlastnickou strukturou, o tom teď hovořím.

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

To je jiná věc, ale ta společnost je česká. Všeobecná zdravotní pojišťovna nemá uzavřeny žádný smluvní vztah, který by řešil ty smlouvy se švýcarskou nebo jinou zahraniční společností.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Pane předsedo, vy víte, komu teď IZIP patří přesně?

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Nevím.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

On to právě neví nikdo, proto se vás na to ptám.

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Nevím, nicméně ten…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Jak tedy můžete vědět, že nehrozí mezinárodní arbitráž, pokud přesně nevíte, komu IZIP patří?

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Snažím se vám to vysvětlit, že úplně je něco jiného, kdo drží akcie a něco jiného je smluvní vztah s právnickou osobou. A ta právnická osoba je česká, řídí se českým právním řádem, je registrovaná v České republice a smluvní vztah mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a českou entitou nebo českým právním subjektem se řídí českou legislativou. Já od samotného počátku říkám, že to strašení arbitráží bylo velmi nešťastné, bylo účelové.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Nic takového nehrozí podle vás?

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Vy dobře víte, z čích úst do padlo. A já to považuju za velmi vůči VZP neseriózní, že vůbec tato věta padla.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Takže to nehrozí?

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Podle mého názoru a ten názor, já nejsem právník, ale podle právních posudků, které jsem viděl, tak jsem přesvědčen, že toto nehrozí. Co považuju za zásadní, co tady nepadlo. Ty dodatky, které jsme se nám podařilo prosadit v tom listopadu loňského roku, ty které umožnily to rozhodnutí, které padlo, bez těch dodatků by žádné takové rozhodnutí nebylo možno, tak ty dodatky schválila valná hromada společnosti IZIP hlasy 100 procent akcionářů.

To znamená, jak akcionářem VZP, tak tím akcionářem takříkajíc švýcarským. To znamená, všichni akcionáři řekli: ano, souhlasíme s uzavřením těchto dodatků. I z toho já dovozuji, že těžko lze v této chvíli, když někdo souhlasil s uzavřením tohoto dodatku, se něčeho dožadoval, že se podle toho dodatku postupuje.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Pane předsedo, vy tady sedíte jako předseda správní rady VZP. Nepřijde vám zvláštní, že na otázku moderátorky, jestli víte, komu patří IZIP, odpovíte „nevím“?

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Paní redaktorko, přesto…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Jestli už tady v té podstatě není vlastně zásadní problém? Zkrátka IZIP tyto věci administroval, spravoval a VZP absolutně nemá pod kontrolou ani to, tu informaci, komu ta společnost ve skutečnosti v tuto chvíli patří. Jestli vám to nepřijde zvláštní?

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Přestože zní to démonicky, tak mně přijde mnohem zásadnější, nepřijde, abych odpověděl přímo, nepřijde. Já vysvětlím proč. Já když vám položím otázku, já nevím, kdo dodává telekomunikační služby České televizi, ale když vám položím otázku…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Tak já nejsem v manažerské pozici, ale předpokládám, že naši manažeři to budou vědět.

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Nebudou, vsadím se s váma, o co chcete, že nebudou vědět, komu patří akcie velkých firem. Podstatné je, jak jsou uzavřeny smlouvy s těmi subjekty. To znamená to, co zavazuje všeobecnou zdravotní pojišťovnu, není akcionář…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

No, ale ty jsou uzavřeny mimo jiné tak, že při převzetí majority od švýcarské firmy se VZP zavázala, že i po případném rozvázání smluv bude dále projekt rozvíjet.

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Paní redaktorko, já to dokončím, jo, omlouvám se. Pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu není podstatné, kdo drží akcie, ale podstatné je, jaké jsou smlouvy, které má uzavřeny. A poslední dodatky, které Všeobecná zdravotní pojišťovna uzavřela a které byly schváleny celou valnou hromadou společnosti IZIP i tento postup podle mého názoru opřeného o právní posudky umožňují.

To, že bych si výrazně více přál, aby majetkový podíl Všeobecné zdravotní pojišťovny nebyl 51 procent, ale byl 100 procent, to je naprosto nabíledni. Na druhou stranu toto bohužel, bohužel nebyla reálná varianta, proto varianta 51 procent.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Pane předsedo, když jsme u výhodnosti a nevýhodnosti smluv a dodatků, řekněte mi, komu patří těch 2,5 milionu dat pacientů. Patří Všeobecné zdravotní pojišťovně, anebo společnosti IZIP, nad níž VZP nemá kontrolu?

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Nepatří společnosti IZIP, patří těm pojištěncům. To znamená, těm klientům, bez jejichž svolení není možno s těmito daty nakládat. A uklidním vás, i toto bude jedno z témat, které na příštím jednání správní rady budeme projednávat. Ten smluvní vztah nekončí k 30. 6., ten bude končit nejdříve na konci roku 2012.

To znamená, i toto je jedno z témat, které jsme dnes otevřeli a které budeme chtít pregnantně vyřešit. Na druhou stranu je evidentní, že bez svolení konkrétního pojištěnce, který je účasten systému, se s těmi daty nemůže jakkoliv nakládat.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Takže že by s těmi daty mohla nakládat společnost IZIP, o níž nikdo neví, komu patří, v tom můžete ujistit pojištěnce, že nic takového se nestane. Jsou to jejich data, citlivá intimní zdravotní data.

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Pevně věřím, že to tak je.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Pevně věříte nebo jste si jist? Věřit a vědět je samozřejmě rozdíl, pane předsedo.

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Tak já samozřejmě nemohu vědět, že ta data třeba nebudou zneužita a tak dál. Já nechci tady říkat černé scénáře. Já jsem přesvědčen o tom, že bez svolení těch pojištěnců nikoliv a určitě toto bude jedno z témat, kde budu chtít toto riziko nebo tuto otázku ještě přesně vyjasnit tak, aby o tom nebyl pochyb do té doby, než naše smluvní vztahy budou ukončeny.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Ministerstvo zdravotnictví chystá celonárodní systém sdílení dat pacientů za pomoci mezinárodních expertů a s využitím toho, co zůstane po IZIP použitelného. Jak hodnotíte ten nápad, půjde to?

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

No, já musím říct, že v kontextu toho, co jsem se zde snažil vysvětlit, tak nejenom já, ale troufnu si říct, že každý kdo českému zdravotnictví trochu rozumí, ale i členové správní rady napříč spektrem jsme toto považovali za tak trochu špatný vtip.

Protože jestli něco evidentně potřebujeme k tomu, aby jakákoliv elektronická infrastruktura přinášela skutečně efekty, to znamená, aby se prostředky do ní investované vracely v omezení preskripce, v omezení vyšetření a podobně, tak potřebujeme zákonem stanovit pravidla hry. Potřebujeme říct, že ne kdo si dobrovolně vybere, že v tom systému, který směřuje k úsporám bude, a kdo si to nevybere, tak v tom nebude. Potřebujeme to, ne že pojišťovny budou platit další peníze za to, že někdo v tomto systému se pohybuje, ale naopak, že každý kdo chce veřejné peníze, bude mít povinnost se takto chovat.

Tak jestli každý něco čekal po této desetileté zkušenosti, takže ministerstvo zdravotnictví první krok, který udělá, že vyvine legislativní iniciativu, to znamená, že pošle do Poslanecké sněmovny zákon, to je velmi jednoduchý zákon, který tyto pravidla hry, který tuto povinnost zajistí s tím, že další budování nebo revitalizace něčeho vznikne pouze poté, co bude zřejmé, že tyto pravidla hry jsou stanoveny.

Představa, že zde na stejných základech, o kterých já tady hovořím, budeme budovat IZIP dva a budeme tady investovat stovky milionů nebo jak bylo řečeno ze strany ministerstva miliardy, tak já zodpovědně říkám, že to můžeme udělat, ale za 10 let, možná dříve, možná za 3 roky nebo za 5 let se dobereme stejného výsledku.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Pane předsedo, já vám děkuji, na shledanou.

Marek ŠNAJDR, poslanec, předseda správní rady VZP /ODS/

Já děkuji za pozvání, hezký den.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Pro dnešek je to vše, Interview zase zítra, za chvíli počasí a Události. Na viděnou.

Interview s předsedou správní rady VZP Markem Šnajdrem
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů