Inventarizace osvětových materiálů s onkologickou tematikou skončila

Celkem 209 titulů osvětových materiálů v oblasti onkologie zdarma přístupných pro veřejnost se podařilo shromáždit Edukačnímu centru Masarykova onkologického ústavu v Brně v rámci jejich inventarizace…

BRNO –

Akce se uskutečnila na základě doporučení celostátního sněmu dobrovolných a profesních onkologických organizací, pořádaného Ligou proti rakovině Praha 1. října loňského roku. Smyslem inventarizace bylo celoplošně zmonitorovat nabídku tiskovin, které veřejnost informují o nádorových onemocněních, tuto nabídku vyhodnotit a dát k dispozici zapojeným subjektům, aby svou další publikační činnost mohly dle těchto závěrů koordinovat.

Do inventarizace se zapojilo 32 subjektů – občanská sdružení, hygienické stanice, fakultní nemocnice i jiná zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny, Státní zdravotní ústav a další.

Ze závěrů inventarizace vyplývá, že nejčastěji zpracovávanými tématy jsou prevence a informace o jednotlivých nádorových diagnózách. Podíváme-li se na tyto kategorie podrobněji, zjistíme, že co se prevence nádorů týče, jednoznačně nejvíce jsou zpracovány rizikové faktory kouření a stravovacích návyků, popř. prevence obecně. Naopak familiárními a genetickými faktory nádorových onemocnění se zabývá pouze jedna publikace.

Co se týče jednotlivých diagnóz nádorových onemocnění, zcela dominantním tématem jsou nádory prsu, dále pak nádory zažívacího ústrojí, hematologické malignity a gynekologické nádory.

Největší publikační činnost v této oblasti vykazuje Liga proti rakovině Praha a Masarykův onkologický ústav, aktivní jsou také občanská sdružení, hygienické stanice a Státní zdravotní ústav.

Osvětové materiály pro veřejnost bude Edukační centrum MOÚ monitorovat i v letošním roce.

Seznam tiskovin i vybraných publikací ke stažení bude od března k dispozici na internetových stránkách Masarykova onkologického ústavu (www.mou.cz). Vyžádat si jej můžete také v Edukačním centru MOÚ, email.: educentrum@mou.cz, tel. 05/4313 4301.

Ohodnoťte tento článek!