Investor bude znám do konce roku

Pardubický kraj se již delší dobu netají tím, že chce pomoci nemocnicím, u nichž je zřizovatelem, vstupem soukromých investorů, kteří by spravovali jejich areál a infrastrukturu. „Jednou z možností je využití tzv. PPP projektu, který by umožnil při financování chodu zařízení souběžné použití veřejných i soukromých peněz,“ prohlásil vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek (KDU-(ČSL)…

Projekt pardubické nemocnice by mohl být příkladem i pro další zdravotnické zařízení

Nezbytný tendr

Prvním objektem, kde by byl tento projekt vyzkoušen, by měla být Krajská nemocnice Pardubice. „Investor by měl být znám ještě do konce tohoto roku,“ dodal.

„Počítáme s tím, že do června schválíme generel krajské nemocnice. Koncesní zákon již získání peněz na rozvoj projektu formou PPP umožňuje. Je ale nezbytné na něj vypsat tendr. Výsledky bychom měli znát do konce roku,“ uvedl Línek a případ pardubické nemocnice by mohl sloužit jako pilotní projekt pro celou zemi.

„Projekt by měl zajistit pro naši nemocnici nezbytné zdroje na její modernizaci a dokončení výstavby. Soukromý partner by však měl zajišťovat pro nemocnici pouze infrastrukturní, nikoli medicínské služby,“ zdůraznil ředitel Krajské nemocnice Pardubice Jan Feřtek.

„Je nutné připomenout, že soukromé firmy však již v pardubické nemocnici léta působí. Zajišťují například radiační onkologii, provozují pracoviště invazívní kardiologie nebo nemocniční jídelnu,“ připomenul náměstek pardubického hejtmana Josef Janeček (ODS), odpovědný za zdravotnictví.

Celý systém spočívá v tom, že soukromý investor získá dlouhodobou smlouvu na provoz a správu zařízení, zpravidla na dobu 15 až 20 let. Z provozu se mu pak vložené peníze postupně vracejí zpět. Pokud by k tomu během trvání dlouhodobé smlouvy nedošlo, zřizovatel po skončení smlouvy vyrovná rozdíl, pronajatý objekt převezme zpět nebo smlouvu prodlouží.

Nemohou se shodnout

Vstup soukromého kapitálu do krajského zdravotnictví by měl nastat podle představitelů Pardubického kraje i ředitele Krajské nemocnice Pardubice bez ohledu na změnu právní formy nemocnic. Kraje se ale zatím nemohou shodnout s ministerstvem zdravotnictví, zda je přeměnit na obchodní společnosti či speciální neziskové organizace.

Ladislav Schejbal, Právo

Ohodnoťte tento článek!