IZPE se vyjádřil ke studii společnosti Philip Morris

Institut zdravotní politiky a ekonomiky (IZPE) vypracoval podrobné vyjádření ke studii „Dopad kouření na veřejné finance v ČR“, kterou si nechala sestavit česká pobočka amerického tabákového koncernu Philip Morris (PM)… IZPE analyzovalo především náklady na zdravotní péči způsobené kouřením a snažilo se dokázat, že ve studii PM došlo k jejich výraznému podhodnocení… Například náklady na zdravotní důsledky kouření v případě novotvarů a kardiovaskulárních chorob dosahují ve studii PM méně než polovičních hodnot, než jaké jsou ve skutečnosti. Do kalkulací nebyly zahrnuty…

Institut zdravotní politiky a ekonomiky (IZPE) vypracoval podrobné vyjádření ke studii „Dopad kouření na veřejné finance v ČR“, kterou si nechala sestavit česká pobočka amerického tabákového koncernu Philip Morris (PM) firmou Arthur D. little International, Inc. IZPE analyzovalo především náklady na zdravotní péči způsobené kouřením a snažilo se dokázat, že ve studii PM došlo k jejich výraznému podhodnocení. Plný text vyjádření včera redakci Zdraví.Euro.cz poskytli jeho autoři Jana Havelková a Martin Tuček z úseku Zdraví a zdravotní politiky IZPE.

Podle nich se studie společnosti PM „zabývá pozitivními a negativními vlivy kouření na veřejné finance. Snaží se dokázat, že negativní finanční efekty, které jsou s kouřením spjaty, jsou více než kompenzovány efekty pozitivními“. IZPE označil studii za zavádějící, protože se nezakládá na objektivních informacích a realistických odhadech.

Například náklady na zdravotní důsledky kouření v případě novotvarů a kardiovaskulárních chorob dosahují ve studii PM méně než polovičních hodnot, než jaké jsou ve skutečnosti. Do kalkulací nebyly zahrnuty další významné výdaje, jako např. na léčbu některých onemocnění dětí (vrozené defekty plodu, respirační problémy, spontánní potraty, nízká porodní váha dětí kuřaček aj.) či fakt, že nejčastější příčinou úmrtí v důsledku kouření není rakovina plic, jak uvádí studie PM, ale ischemická choroba srdeční. Některé z údajů použitých ve studii se navíc ani neslučují s hodnotani udávanými v propočtech Světové banky.

IZPE dále autorům kontroverzní zprávy vytýká, že se příliš často odkazují na jistou nikdy nepublikovanou studii, která vznikla již dříve taktéž na zakázku pro firmu PM, a že se volbou některých slovních spojení snaží bagatelizovat vážnost onemocnění vzniklých v důsledku kouření.

Kritiku sklidila i prezentace studie členům poslaneckého Výboru pro sociální a zdravotní politiku, kterou firma PM uspořádala 14. června letošního roku, tj. právě v době, kdy parlament projednával dva důležité zákony ovlivňující spotřebu tabákových výrobků (novela zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a zákon spotřebních daních). IZPE to označil jako „cílené lobby splečnosti Philip Morris ČR a.s.“.

Zveřejnění studie PM vyvolalo celosvětovou vlnu pobouření. Finanční prospěšnost lidské smrti v důsledku kouření ostře odsoudila např. washingtonská nadace American Legacy Foundation a většina světově známých deníků. Viceprezident společnosti Philip Morris se za tento „počin“ Čechům omluvil a prohlásil, že „všeho hluboce lituje“.

Plné znění vyjádření IZPE najdete ZDE.

Mirka Toušová, Zdraví.Euro.cz, 15.8. 2001

Ohodnoťte tento článek!