IZPE zrušeno – AKTUALIZOVÁNO

Ministr zdravotnictví David Rath zrušil Institut zdravotní politiky a ekonomiky (IZPE). Jeho činnost přechází na Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). Bývalého ředitele IZPE a zároveň autora koncepce bývalé ministryně zdravotnictví Milady Emmerové Petra Hávu ministr Rath odvolal z funkce…

nedlouho po příchodu na ministerstvo, IZPE pak bylo personálně zredukováno a přemístěno do IPVZ. Od té doby vedl IZPE ředitel IPVZ Antonín Malina. „Důvody zrušení IZPE vidím především v oblasti ekonomické,“ myslí si Malina.

IZPE bylo zrušeno opatřením ministra zdravotnictví a jeho majetek i závazky budou převedeny na IPVZ. „S institucemi, které financují jednotlivé vědecké projekty budou vedena jednání, která budou směřovat k pokračování projektů,“ uvedl Václav Šebor z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví. „Části zaměstnanců, kteří se na řešení grantů podílejí pak bude nabídnuta možnost pracovat na jejich realizaci v rámci IPVZ,“ dodal.

V IZPE se mimo jiné řešil dlouhodobý projekt násilí na pracovišti ve zdravotnictví, grant, který řeší problematiku zdravotního stavu bezdomovců nebo grant, který se zabývá problematikou neziskového sektoru. Budoucnost těchto projektů zatím není zcela jistá. „Činnosti IZPE nyní přecházejí na Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a já věřím, že se nám za pomoci zřizovatele a dalších subjektů (MPSV, krajů apod.) podaří jeho funkcionalitu zachovat,“ uvedl proZdraví.Euro.cz ředitel Malina.

(ada),www.Zdravi.Euro.cz

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

Mgr. Roman Skalický

IZPE mělo velký potenciál, který bohužel nebylo Ministerstvo zdravotnictví ČR jako zřizovatel schopno nikdy plně využít. Současné zrušení institutu jen dokazuje nekoncepčnost současného vedení MZ ČR, které nemá zájem realizovat zdravotní politiku založenou na důkazech, poznatcích ze zahraničí a výzkumu.

Ohodnoťte tento článek!