Jak bude fungovat centrální úložiště

Titulní obrázek

V současné době se chystá příprava nové kategorie léčiv bez předpisu s omezením. V souvislosti s tím má SÚKL ze zákona povinnost vybudovat tzv. centrální úložiště. V jaké fázi vybudování tohoto úložiště nyní je? Jak by mělo fungovat v praxi? Na otázky Zdraví.Euro.cz odpovídá Jitka Židlická z tiskového oddělení lékového ústavu…

Příští rok by měla být zavedena nová kategorie léčiv bez předpisu s omezením. V souvislosti s tím má SÚKL ze zákona povinnost vybudovat tzv. centrální úložiště. Na otázky Zdraví.Euro.cz odpovídá Jitka Židlická z tiskového oddělení lékového ústavu.

Zákon 378/2007 ukládá Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv vybudování centrálního úložiště. V jaké fázi toto vybudování centrálního úložiště nyní je?

Zřízením a správou Centrálního úložiště elektronických receptů je dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech ve znění pozdějších předpisů, pověřen Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále Ústav). Na splnění své zákonné povinnosti, tedy zřízení centrálního úložiště elektronických receptů jako své organizační součásti, Ústav intenzivně pracuje. S ohledem na logickou provázanost elektronické preskripce s jinými agendami e-health, se v první polovině roku Ústav věnoval spolu s pracovníky MZ ČR, pod patronací meziresortní pracovní skupiny, vytvoření projektového rámce e-health, ve kterém je vedle modulů elektronické zdravotnické dokumentace, elektronického identifikátoru zdravotnického profesionála a pojištěnce a jiných prvků neopomenutelnou součástí modul ePRES.

Je reálné, že bude termín splněn?

Projektový rámec e-health byl dokončen v srpnu 2008, v návaznosti na tento milník Ústav zpracoval zadávací dokumentaci veřejné zakázky na zřízení centrálního úložiště. Veřejná zakázka má stanoven termín plnění ke 20.12.2008. Podrobnosti lze najít na webu Ústavu.

Jak by mělo takové centrální úložiště v praxi fungovat?

Centrální úložiště elektronických receptů bude zjednodušeně v principu fungovat tak, že lékař vystaví elektronický recept, ten bude prostřednictvím informačního systému předepisujícího lékaře odeslán do centrálního úložiště elektronických receptů. Centrální úložiště obratem zašle informačnímu systému lékaře potvrzení o přijetí, zpracování a uložení elektronického receptu. Součástí zaslaného potvrzení je doplnění elektronického receptu o elektronické identifikační znaky. Elektronické identifikační znaky lékař předá pacientovi pro jednoznačnou identifikaci předepsaného léčivého přípravku při jeho výdeji v lékárně.

Lékárník pak předepsaný léčivý přípravek vydá pouze na základě tohoto identifikačního znaku. Po uskutečnění výdeje léčivého přípravku na elektronický recept zašle vydávající lékárník centrálnímu úložišti elektronických receptů informaci o uskutečněném výdeji, a to obratem zašle informačnímu systému vydávajícího lékárníka potvrzení o přijetí, zpracování a uložení záznamu o výdeji. Součástí tohoto potvrzení je informace o spárování elektronického receptu se záznamem o výdeji a předepsaných léčivých přípravků se skutečně vydanými.

Centrální úložiště umožní pacientům vést vlastní lékové záznamy s přehledem užívaných léčiv, doplatky a poplatky. Současně umožní pacientům lepší a bezpečnější zdravotní péči, pokud pacient zpřístupní vlastní lékové záznamy o předepsaných léčivech při ošetřování více lékaři současně těmto lékařům navzájem. Dojde tak k omezení duplicit v preskripci, souběžného předepisování podobných nebo silně interagujících léčiv, atd. Pro poradenství ze strany lékárníka nabídne e-PRES rozhodně více prostoru než je tomu u dnešních způsobů dispenzace léčiv.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Jak bude fungovat centrální úložiště
Ohodnoťte tento článek!