Jak je to se zohledňováním poplatků?

Titulní obrázek

Zohledňují zdravotní pojišťovny výběr regulačních poplatků v platbách zdravotnickým zařízením? „Pojišťovny ani nemohou žádným způsobem zohledňovat v platbách zdravotnickým zařízením vybrané poplatky či dokonce o ně platby ponižovat. Platí zdravotnickým zařízením v roce 2008 vše, co mohou,“ přibližuje postoj Všeobecné zdravotní pojišťovny Tereza Květoňová z odboru vnějších vztahů pojišťovny…

Ve 2. dílu poradny Zdraví.Euro.cz jak vybírat regulační poplatky, se objevila následující nepřesnost.

Na otázku „Jakým způsobem budou ZP zohledňovat zdravotnickým zařízením výběr poplatků v ordinacích (případně v nemocnicích)?“ odpovídá ministerstvo zdravotnictví takto: „Výběr regulačních poplatků ZP zohledňují v tom, že neplatí v roce 2008 zdravotnickým zařízením tolik, kolik by ZP mohly, ale část ušetřených prostředků půjde na nákladnou péči.“

Tato odpověď však není fakticky správně. Zdravotní pojišťovny platí zdravotnickým zařízením v roce 2008 vše, co mohou podle svého zdravotně pojistného plánu a platných úhradových vyhlášek.

Pojišťovny tedy ani nemohou žádným způsobem zohledňovat v platbách zdravotnickým zařízením vybrané poplatky či dokonce o ně platby ponižovat.

Jenom připomínám, že o tom, jak bude který typ zdravotnického zařízení v letošním roce placen, nerozhodly zdravotní pojišťovny, ale ministerstvo zdravotnictví. A to poté, co skončilo jednání mezi zdravotními pojišťovnami a zástupci zdravotnických zařízení o úhradách na rok 2008 nedohodou.

V druhé části odpovědi se pak hovoří o ušetřených prostředcích, které mají jít na léčbu nákladných onemocnění. Jak bylo vysvětleno výše, VZP neušetří a ani nemůže ušetřit tím, že by úhrady zdravotnickým zařízením ponižovala o vybrané poplatky.

VZP a další pojišťovny ušetří tehdy, pokud nastane očekávaný efekt zavedení poplatků, tedy především ze strany pacientů snížení počtu zbytečných návštěv zdravotnických zařízení a racionálnější zacházení s léky a zdravotnickými prostředky. VZP je připravena vzniklé úspory průběžně investovat právě do úhrad mimořádně nákladné péče.

S touto problematikou souvisí ještě jedno časté nedorozumění a tím je domněnka, že pojišťovny pacientům po překročení limitu 5 000 korun vrací peníze.

Jak však vyplývá z výše řečeného, pojišťovna žádné peníze vracet nemůže, protože je ani nevybírá, nejsou jejím příjmem. Poplatky jsou příjmem zdravotnického zařízení, jak stanovuje zákon. Poplatky a doplatky, které pacient zaplatí nad 5 000 korun, zůstanou zdravotnickému zařízení.

Ale je to VZP (zdravotní pojišťovny), kdo každému pacientovi, který limit překročí, příslušnou částku vyplatí ve stanovené lhůtě ze svého, resp. z peněz vybraných na veřejném zdravotním pojištění. A to aniž by si jakýmkoliv způsobem tento výdaj navíc kompenzovala v platbách zdravotnickým zařízením.

PhDr. Tereza Květoňová, www.Zdravi.Euro.cz

vedoucí oddělení veřejných záležitostí VZP

Ohodnoťte tento článek!