Jak lidé prožívají stáří a co o něm říkají? Autentické odpovědi a podněty přináší ojedinělý projekt

Nalézt oporu, informace a inspiraci pro současné období svého života mohou senioři díky prvním stránkám jedinečného webového portálu Hovory o zdraví. Vznikly na základě rozhovorů, které s lidmi nad 65 let vedli členové týmu Institutu sociálního zdraví (OUSHI) na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

TISKOVÁ ZPRÁVA UP V OLOMOUCI

Videonahrávky osobních výpovědí představují první výstupy projektu, který v České republice nemá obdoby. Široké veřejnosti zároveň umožňují lépe porozumět lidem vyššího věku.

„Zveřejněním webových stránek cílíme na aktivizaci seniorů, což je v současné stárnoucí společnosti důležité téma. Projekt si zároveň klade za cíl ovlivnit veřejné mínění o lidech v pokročilém věku i postoje starší generace ve prospěch aktivního životního stylu a zdraví,“ uvedl vedoucí OUSHI a zároveň děkan cyrilometodějské teologické fakulty Peter Tavel.

Výzkumníci oslovili více než padesát seniorů v různých prostředích, s různými zkušenostmi, vzděláním i pohledem na život. Získali tak unikátní sadu příběhů, které zachytili prostřednictvím videí nebo audionahrávek. Návštěvníci stránek tak zjistí, co oslovení lidé říkají o svém stáří, vztazích, zdraví, aktivitách, budoucnosti, o tom, jaký pro ně byl odchod do důchodu nebo co vzkazují mladší generaci.
„Často jsme se seniory mluvili například o tom, co jim dělá radost. Ukázalo se, že řada z nich je velmi aktivní a že zdaleka neplatí stereotypní představa, že starý člověk musí sedět zavřený doma. Zveřejněné výpovědi mohou ostatním ukázat, že to jde i jinak. Webové stránky mohou být motivační také pro seniory se zdravotními problémy nebo pro ty, kteří jsou osamělí. Mohou zde najít příběhy lidí s podobnými starostmi a zjistit, co jim pomáhá. Potřebují vědět, že obdobnou situaci prožívá také někdo jiný,“ vysvětlila vedoucí výzkumného týmu Lucie Klůzová Kráčmarová.

Předností webové platformy je zpracování rozhovorů na základě vědeckých postupů a přísných etických pravidel. „Lidé na internetu nacházejí velké množství informací o stáří nebo o zdraví, často se ale setkávají s jednostrannými a neobjektivními pohledy. Vědecká kvalitativní analýza, které byly rozhovory podrobeny, umožnila podat ucelenou, nezkreslující informaci o prožívání stáří ve všech jeho aspektech,“ doplnila Lucie Klůzová Kráčmarová.

Nově zveřejněné internetové stránky k tématu stárnutí naplnily jako první vznikající webový portál Hovory o zdraví, který je českou obdobou britských stránek The Healthtalk. Jeho cílem je informovat o problémech souvisejících se zdravím, nemocí nebo konkrétní sociální situací. Postupně by měly vzniknout moduly věnované otázkám paliativní péče, demence nebo rakoviny. „Naší ambicí je vybudovat webové stránky, kde může pacient s jakoukoli diagnózou nebo problémem najít potřebné informace, zkušenosti a podporu,“ dodala Lucie Klůzová Kráčmarová.

Hlavním nástrojem pro zpracování hloubkových rozhovorů je excelentní mezinárodní metodika DIPEx (Database of Individual Patient Experience), vyvinutá Health Experiences Research Group na univerzitě v Oxfordu. „Vychází ze samostatných výzkumných projektů, tzv. modulů, které odpovídají konkrétnímu zdravotnímu problému nebo životní situaci. Ke každému je vždy natočeno 40 až 50 rozhovorů, ty jsou sestříhány a na internetových stránkách setříděny do témat, jako jsou například oznámení diagnózy, zjištěné symptomy, nebo vliv onemocnění na rodinné vztahy. Uživatel webu má tak možnost najít přesně to, co jej zajímá,“ objasnil Peter Tavel. Českou verzi mezinárodní metodiky olomoucký tým úspěšně dokončil na konci minulého roku, a získal tak její certifikaci pro Českou republiku.

Ohodnoťte tento článek!