Jak probíhá pomoc obětem teroristického útoku u nás a v USA

…“Darujte krev. Kontrolujte návštěvníky ministerstva včetně jejich zavazadel i zaparkovaných vozů“ – tyto i další pokyny udílí federální resortní úřad. Zároveň seznamuje obyvatelstvo s komplexním státním záchranným systémem pro případ katastrof a živelných pohrom. V rámci tohoto systému nyní byli uvedeni do pohotovosti profesionálové všeho druhu, včetně lékařů… Do týmů jsou zapojeni také koroneři, forenzní antropologové, patologové, ale rovněž specialisté z oblasti psychologie či psychiatrie…

Na Ministerstvu zdravotnictví ČR jsou v tuto chvíli v plné pohotovosti pracovníci odboru bezpečnosti a krizového řízení, kteří jsou připraveni pomoci obětem a jejich rodinám v souvislosti s úterním útokem teroristů na USA.Zdraví.Euro.cz to sdělil pracovník zmíněného odboru MZ Jaroslav Hora. Tento odbor je totiž součástí celostátního Integrovaného záchranného systému a již od včerejška se až do pozdních nočních hodin podílel na přípravách možné nabídky pomoci Spojeným státům.

Rovněž americké federální ministerstvo zdraví a sociálních služeb je v plné pohotovosti. Jeho vedení jednak zajistilo bezpečnost vlastních zaměstnanců, jednak bezprostřední pomoc především státu New York, kde došlo po útoku teroristů na Světové obchodní centrum mj. k tisícům případů těžkých zranění a poškození zdraví. „Darujte krev. Kontrolujte návštěvníky ministerstva včetně jejich zavazadel i zaparkovaných vozů“ – tyto i další pokyny udílí federální resortní úřad. Zároveň seznamuje obyvatelstvo s komplexním státním záchranným systémem pro případ katastrof a živelných pohrom. V rámci tohoto systému nyní byli uvedeni do pohotovosti profesionálové všeho druhu, včetně lékařů. Speciální týmy jsou schopny poskytnout na místě katastrofy neodkladnou péči a zajistit transport raněných do vhodných nemocnic.

Jejich součástí jsou i odborníci pro identifikaci obětí katastrofické události včetně oblasti forenzní dentální patologie (identifikace zemřelé osoby podle chrupu). Do týmů jsou zapojeni také koroneři (úřední ohledání mrtvol), forenzní antropologové, patologové, ale rovněž specialisté z oblasti psychologie či psychiatrie (újma na duševním zdraví apod.).

Federální ministerstvo zdraví a sociálních služeb bezprostředně po tragické události připravilo pro stát New York dostatečné zásoby léčiv, obvazů, několik stovek ventilátorů a další druhy lékařské pomoci. Ministryně T. G. Thompsonová uvádí, že jde o první urgentní využití této „národní zásobárny“, která v minulosti vznikla právě s ohledem na mimořádné situace.

(boš), Zdraví.Euro.cz

Více informací najdete na www.hhs.gov.

Ohodnoťte tento článek!