Jak se budou mít zdravotníci po přechodu nemocnic na a.s.?

„Jedním z hlavních, často používaných argumentů zastánců převodů příspěvkových organizací na obchodní společnosti je, že stát jim nebude určovat jak platit zaměstnance. Nepředpokládám, že by obchodní společnosti chtěly přeplácet své zaměstnance nad rámec stávajících mzdových tabulek zákona 143,“ píše pro Zdraví.Euro.cz MUDr.Josef Kulhánek z OSZSP…

V denním tisku jsem se dočetl o názoru našeho odborového svazu, že převod krajských nemocnic v podstatě není žádná tragedie. Ve výboru sekce lékařů i ve výkonné radě jsem opakovaně prezentoval opačný názor.

Domnívám se, že se nemusí jednat nutně zrovna o tragédii ale rozhodně se jedná o záležitost, která ve většině případů nebude pro zaměstnance výhodná.

Domnívám se také, že proto by s tímto postupem neměl Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče souhlasit a pokud se proti ní nedokáže účinně postavit tak alespoň usilovat o to aby dopady byly pro zaměstnance co nejmenší. A o co se opírá tento můj názor?

Jedním z hlavních, často používaných a zcela nezakrytě zveřejňovaných argumentů zastánců převodů příspěvkových organizací na obchodní společnosti je :“ stát nám nebude určovat jak platit zaměstnance“.

Nepředpokládám, že by obchodní společnosti chtěly přeplácet své zaměstnance nad rámec stávajících mzdových tabulek zákona 143. Cílem je tedy jednoznačně snížení mzdových nákladů v těchto zařízeních.

Pakliže toto někdo deklaruje za jeden z cílů snahy po převodu právní formy nemocnic, je to důvod, proč by odbory měly proti tomuto trendu vystoupit.

Stejná červená čísla

Je pravdou, že daňový a účetní režim příspěvkových organizací je v současné době ve srovnání s obchodními organizacemi nevýhodný.

Již z tohoto důvodu, změnou účetního systému se řada zařízení již převedených na obchodní společnosti dostalo do lepších účetních výsledků než dosahovaly v době kdy byly příspěvkovými organizacemi.

V řadě případů je hospodaření obchodních společností ve stejných červených číslech jako bývalé příspěvkové organizace. Náklady a výnosy se v těchto zdravotnických zařízeních pouhou přeměnou na obchodní společnosti nijak nezměnily.

Možností jak snížit náklady není mnoho.Jednou z těchto mála možností jsou náklady osobní.

Skutečně se nedomnívám, že úlohou odborů je primárně ovlivňovat vlastnickou strukturu zdravotnických zařízení a politické rozhodování o něm. Rozhodně si ale myslím, že je úlohou odborů ochrana zájmů svých členů, zaměstnanců.

Pakliže někdo chce docílit jakékoliv změny, která bude mít na členy odborů, zaměstnance, negativní důsledky, pak mají proti těmto trendům odbory vystoupit.

A tyto dopady jsou jednoznačně negativní. Statistiky porovnání mzdové úrovně ve státních a soukromých lůžkových zařízeních hovoří jasně v neprospěch těch soukromých.

Navíc odpadá řada zaměstnaneckých výhod, které mají zaměstnanci současných příspěvkových organizací.Jedná se o příspěvky na rekreace, závodní stravování, kulturní akce, penzijní připojištění z fondu kulturních a sociálních potřeb, který obchodní společnosti netvoří.

Nehledě na to, že pokud dojde k restrukturalizaci těchto převedených zařízení za účelem maximalizace zisku, dojde k rušení jednotlivých oddělení tím k propouštění zaměstnanců.Opět další důvody, které by měly vést odbory k odporu k těmto změnám.

Příspěvkové organizace alespoň pod částečnou kontrolou

Nejsem zastáncem zachování stávajícího podle mého názoru zatuchlého, pseudosocialistického systému, ve kterém se jednotlivá zdravotnická zařízení pohybují. Skutečně dává prostor pro odsávání prostředků určených pro zdravotnictví do soukromých kapes.Je otázka zda tomu nemocnice převedené na obchodní společnosti zabrání.

V případě nepoctivých úmyslů je to dokonce mnohem snazší. Příspěvkové organizace obcí a krajů jsou alespoň pod částečnou veřejnou kontrolou.

Na většinu zakázek musí ze zákona zadávat výběrová řízení, která se dají samozřejmě dají „ zařídit“. Jsou případy kdy rekonstrukce , dodavatelské smlouvy, outsourcing ve formě praní, vaření a úklidu jsou zadávány různým „ spřáteleným „ firmám.

V případě, že obchodní společnost nemá skutečného vlastníka, který je zainteresován na efektivitě hospodaření ale pouze imaginární kraj nebo obec je to mnohem jednodušší. Soukromá společnost může zadat bez omezení zakázky bez výběrového řízení.

Jsou známy případy, kdy obce založily účelové obchodní organizace, které pak takto zadávaly zakázky z veřejných peněz bez výběrového řízení . V jejich statutárních orgánech pak seděli zástupci zřizovatele rovněž nikoliv zadarmo v zájmu veřejnosti.

Dále je si třeba uvědomit, že i smlouva na činnost se zdravotními pojišťovnami je

kapitál, dokonce i když to tyto pojišťovny nerady slyší tak dle rozhodnutí soudu převoditelná na jiný subjekt jako jakákoliv jiná obchodní smlouva.

Takže i když kraje a obce udávají, že nemovitosti a vybavení si ponechají a pouze činnost vloží do nové společnosti dávají jí do vínku zadarmo určitý kapitál.

V krajní situaci se nedá vyloučit i scénář , kdy společnost z budov nemocnice, které patří kraji i se smlouvou odejde jinam a kraj zcela ztratí možnost tuto činnost ovlivňovat.

Nechci budit dojem, že jsem proti restrukturalizaci zdravotnictví.Dokonce se domnívám se že je to jediná možnost jak srovnat s příjmy s náklady v systému.

Zavřít nadbytečné a neefektivní kapacity,sloučit roztříštěné služby. Argumenty, které jsou používány při současných převodech na obchodní společnosti však považuji za nepřesvědčivé, mnohdy účelové anebo nepravdivé.

Pouze skutečně soukromý vlastník má zájem na ekonomické efektivitě podniku. Nebude zadávat zakázky ani odebírat předražené služby a zboží za provize, protože to jsou zase jen jeho peníze.

Změnou na obchodní společnosti ve vlastnictví krajů se nezmění vlastník ale pouze forma vlastnictví. Obávám se, že vše zůstane při starém pouze se ušetří na mzdových nákladech zaměstnanců, protože pro jiné úspory není prostor ani vůle. A proto si myslím, na rozdíl o vyjádření odborového svazu, že by se pro ne mohly stát tyto převody v některých případech když ne tragédií tak nepříliš dobrým řešením.

MUDr.Josef Kulhánek, www.Zdravi.Euro.cz

autor je členem Výkonné rady Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

MUDr.Tomáš Rozsíval

Co se týče formy vlastnictví, akciová společnost je obchodní společnost a zůstává hlavně autonomní ve svém rozhodování. Co to znamená „veřejná kontrola“ ve formě příspěvkové organizace, to jsem zažil sám na vlastní kůži a nedoporučuji to opakovat. Hádat se o odborné věci na každé Radě města, na každém Zastupitelstvu, kde převažují politické zájmy lidí, kteří mají spoustu moci, ale jinak ničemu nerozumějí, nejméně zdravotnictví, to mne stálo několik let života. Ve věci odměňování, nenapadlo Vás, že v jiné formě vlastnictví by správní rada naopak chtěla kvalitním lékařům pořádně zaplatit ?! Konečně by to šlo, zatímco dříve se muselo vše schvalovat přes Radu Města a podobně. Tady hrála velkou roli obyčejná lidská závist, která říkala, přece tomu doktůrkovi neschválím měsíční plat 60 000 korun ? No a vidíte, ono to možná právě tak bude ! Jenom se zbavit toho všelidového vlastnictví a veřejné kontroly. Dovedete si vůbec představit, že už 15 let žijeme jako společnost v úplně jiné formě společnosti ? Tak se proboha už podle toho začněme také chovat.

prim. MUDr Vratislav Kraus

Jak s se budou mít zdravotníci po převodu nemocnic na a.s.? K tomu se lze vyjádřit asi jednoznačně: blbě! Všechny nemocnice takto tzv. privatizované jsou zadlužené a své problémy řeší především na úkor mezd zdravotníků, protože ty tvoří přes 5O% nákladů každé nemocnice! Nenašel jsem v Plzeňském kraji a Karlovarském kraji žádnou, kde by zdravotníci privatizovaných nemocnic měli větší průměrné platy, nežli tzv. tabulkové platy, které mají zdravotníci ve státních zařízeních! Je to podle mě jen další způsob tohoto státu,jak parazitovat na lékařích a sestrách, kteří dosud stále subvencují organizační insuficienci státu a jeho institucí! Všude zdravotnické pracovníky okradají na platech! Otázka mi proto připadá dubiosní!


Ohodnoťte tento článek!