Jak se žije lékařům v regionech

Titulní obrázek

„Myslím, že jsme malinkým vzorkem obecných problémů systémů zdravotnictví západního světa. Pohybujeme se mezi přáními pacientů a možnostmi medicíny, mezi rádoby ekonomickým prostředím a snahou o zachování jisté medicínské úrovně,“ odpovídá na dotazy Zdraví.Euro.cz primář oddělení ARO v Panochově nemocnici Turnov s.r.o. MUDr. Jiří Patka…

Na dotazy Zdraví.Euro.cz odpovídá primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení v Panochově nemocnici Turnov s.r.o. MUDr. Jiří Patka.

Čím poslední dobou žijete? Nad čím přemýšlíte?

Rád bych tyto dvě otázky oddělil a pracovními problémy pokud možno nežil. Ale správně se ptáte. Myslím, že jsme malinkým vzorkem obecných problémů systémů zdravotnictví západního světa. Pohybujeme se mezi přáními pacientů a možnostmi medicíny, mezi rádoby ekonomickým prostředím a snahou o zachování jisté medicínské úrovně, mezi absurdní touhou společnosti kontrolovat i úzce odborné procesy a ještě smysluplným nastavováním základních postupů.

K úspěšnějšímu pohybu v tomto prostoru nám chybí jediné – čas.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Ankera s MUDr. Vladimírem Kozou, primářem Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň
Anketa s onkologem MUDr. Václavem Abrahámem
Ankera s MUDr. Jindřichem Bártou, primářem oddělení urologie v havlíčkobrodské nemocnici

Jaké problémy aktuálně řešíte na svém oddělení?

Pominu evergreeny, tzn. (ne)řešení – prostor, přístrojů, personálu, prostředků. Mimo to se dnes například pokoušíme nalézt co nejvíce ratia ve standardizačních a akreditačních procesech. Je pro dnešní dobu typické, že neexistují statisticky významné důkazy o prospěšnosti těchto dějů, například srovnání mortality, morbidity. Stejně tak se minimálně zveřejňují data o čase (už jsme zase u něho), který zdravotnický personál musí odklonit od pacienta a věnovat jej administrativě. Přesto všichni držitelé rozhodovacích pravomocí, důkazy nehledaje, přísahají na akreditační procesy jako na základního hybatele (nejen) zdravotnického pokroku.

Co vás poslední dobou potěšilo?

V posledních 2-3 letech došlo k relativně ( ve srovnání s předchozími mnoha lety ) rozsáhlým investicím do přístrojů lůžkové části ARO. Potěšil mě nejen rozsah, ale především systémový způsob rozhodování o investicích, který dává slušnou perspektivu dalšího rozvoje a především výrazně usnadňuje práci u lůžek.

Máte nějaký konkrétní profesní cíl?

Provoz oddělení a především další rozvoj jsou v současnosti jasně limitovány dostupným prostorem. Nevím, zda se to dá nazvat právě profesním cílem, nicméně bez přemístění do nových prostor nelze o dalším – ani kvalitativním – vývoji uvažovat.

Máte čas sledovat odborné publikace? Pokud ano, jaké?

Jistě si najdu čas na naše oborová periodika a pravidelně čtu (dvou)měsíčník ESPENu, ale vzhledem k níže uvedeným číslům se při studiu ostatních publikací zaměřuji především na praktické výstupy.

Kolik času týdně trávíte v nemocnici?

80-90 hodin, stejně jako většina mých kolegů.

Máte i dnes stále elán do práce, jaký jste měl před 10 lety?

Rád bych to tvrdil, ale po 15 letech dvou úvazků v intenzivní medicíně to myslím není možné. Na druhou stranu se zbývající energii časem (na)učíme investovat do smysluplnějších aktivit než před lety. Alespoň doufám.

(op) www.Zdravi.Euro.cz

Jak se žije lékařům v regionech
Ohodnoťte tento článek!