Jak se žije lékařům v regionech

Titulní obrázek

„Domnívám se, že lékaři v regionech pociťují větší ekonomické tlaky. Alespoň v naši nemocnici byla v minulosti výrazná snaha vedení zasahovat do čistě odborných záležitostí. Pokud chybí koncepce zdravotnictví a jasné vymezení postavení regionálních nemocnic, pak tyto zásahy mohou mít pro nemocnici výrazné dopady – jak ekonomické tak personální,“ odpovídá na dotazy Zdraví.Euro.cz primář urologického oddělení v nemocnici Havířov Josef Kopecký…

Na otázky Zdraví.Euro.cz odpovídá primář urologického oddělení v nemocnici Havířov Josef Kopecký

Jste čerstvým primářem urologického oddělení. Jak se vám konkrétně změnil každodenní život poté, co jste do funkce nastoupil?

Upřímně řečeno, se každodenní život příliš nezměnil. Odešel jsem z FN Ostrava, kde jsem dělal zástupce primáře urologického oddělení. Podílel jsem na chodu oddělení a byl zvyklý řešit některé provozní problémy. Měl jsem štěstí na lidi, kteří mě urologii učili, a se kterými jsem spolupracoval. Nyní pracuji v kolektivu, ze kterého jsem před deseti lety odešel. Proto jsem mohl plynule navázat na naši dřívější spolupráci.

Přidala vám funkce primáře elánu do práce (můžete věci ovlivňovat) nebo naopak energie ubylo (drsný střet s realitou)?

Práce, kterou je potřeba vykonat, je hodně, a spíše mi to ze začátku bralo sílu a dech. Do rozvoje oddělení se posledních deset let téměř neinvestovalo ať technicky nebo personálně. Opět jsou to lidé, kteří pomáhají tuto situaci zvládnout. Personál na oddělení je ochoten se učit novým věcem, management je ochoten naslouchat naším připomínkám a potřebám. Ne všechno půjde změnit hned, ale hlavní je ochota se domluvit a spolupracovat. Drsná realita je však bohužel mimo areál nemocnice. Především nastavené platby od pojišťovny, podhodnocení výkonů … S takovou realitou se nelze domluvit, s ní nelze spolupracovat, té se můžeme jen přizpůsobit nebo se snažit ji změnit.

DÁLE ČTĚTE:
Ankera s MUDr. Vladimírem Kozou, primářem Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň
Anketa s onkologem MUDr. Václavem Abrahámem
http://www.Zdravi.Euro.cz/scripts/detail.php?id=344822

Čím poslední dobou žijete? Nad čím přemýšlíte?

V souvislosti s výkonem své funkce nejvíce přemýšlím právě nad stavem českého zdravotnictví. Na jedné straně snaha šetřit kde se dá, tedy nejen na materiálu, ale také na lidech a na druhé straně proklamace co možná nejširší palety poskytovaných služeb v co možná nejvyšší kvalitě. Tento rozpor vede k nedostatku financí v systému a ve svém důsledku také k nedostatku personálu, který nejvíce pociťuji při své práci. Jak sestry, tak mladí lékaři hledají lépe placenou práci ať v zahraničí nebo u farmaceutických firem.

Jaké problémy aktuálně řešíte na svém oddělení?

Aktuálně se potýkáme právě s nedostatkem kvalifikovaného personálu – jak lékařů tak sester. Dále pociťuji absolutní chybění koncepce a řízení zdravotnictví…

Co vás poslední dobou potěšilo?

Potěšilo mě léto a dovolená na kterou se těším. A zarazilo mě, že kraj nakupuje do jedné ze svých nemocnic laparoskopický robotický systém. Zatímco v nemocnici fakultního typu, tedy tam, kde se mají edukovat mladí lékaři a nejvíce rozvíjet moderní medicínské technologie, tento systém není…..

Kolik času týdně trávíte v nemocnici?

Snažím se svou práci zvládnout v čase tomu k tomu určeném, ne vždy se to podaří, někdy musím zůstat déle, někdy přijet zpět do práce z domu, ale to není nic co by neznal každý zdravotník, bez ohledu na funkci kterou zastává

Jak se díváte na plánovanou reformu zdravotnictví? Co podle vás může přinést dobrého zdravotníkům?

Nejsem znalec nové reformy zdravotnictví. Ale vím, co bych od reformy zdravotnictví uvítal. Především jsem zastáncem nemocnice jako neziskové organizace. Nejeví se mi vhodné, aby ve stávajícím systému, do kterého musíme povinně přispívat, měl někdo zisk. Akciová společnost by však měla tvořit zisk po své akcionáře. V takovém případě bych uvítal definici maximálního možného zisku. Reforma by měla být především pro ty, kterých se nejvíce týká, tedy pro pacienty a zdravotnické pracovníky. V případě pacientů bych přivítal možnosti diferencovaného pojištění, od minimálního povinného pojištění, které by krylo jen nezbytnou péči, až po nadstandardní komerční pojištění, které by svému nositeli umožnilo přístup k jakékoli zdravotní službě bez nutnosti dalších úhrad. Tento systém by byl doplněný o standardy zdravotní péče, kde by bylo jasné kdo má nárok na jakou péči. Komerční pojištění navíc umožňuje systém bonusů pro pacienty, kteří dodržují obecné zásady správné životosprávy, nekouří, sportují….. Lékař může pacientovi doporučit, aby nekouřil, hlídal si váhu, ale nemá výraznější motivační prostředky než své slovo odborníka. Pojišťovny by měly v rukou daleko lepší motivační možnosti. Co se týče systému řízené péče, kterou návrh reformy obsahuje, tak již dnes mají pojišťovny možnost regulovat a bdít nad kvalitou poskytované péče, ale domnívám se, že zde není politická vůle. Postavení revizních lékařů v systému pojišťoven není odpovídající. Již dnes mají pojišťovny potřebná data ke srovnání kvality jednotlivých zařízení. Pro zdravotníky by měla reforma přinést větší finanční odhodnocení, aby nebyl problém zaplatit kvalitní zdravotnický personál. Reforma na mě působí rozpačitým dojmem, jako by byla šitá na míru někomu jinému než pacientům a zdravotníkům.

Odpovídáte do rubriky „Jak se žije lékařům v regionech“. Takže – jak se žije lékařům v regionech?

Domnívám se, že pociťují větší ekonomické tlaky. A alespoň v naši nemocnici byla v minulosti výrazná snaha vedení zasahovat do čistě odborných záležitostí. Pokud chybí koncepce zdravotnictví a jasné vymezení postavení regionálních nemocnic, pak tyto zásahy mohou mít pro nemocnici výrazné dopady jak ekonomické tak personální.

www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!