Jak to je doopravdy?

Ke změně režimu pohotovostní lékařské služby byl výchozím údajem rozbor frekvence využívání pohotovosti pacienty a nezvratného závěru o neefektivnosti vynaložených prostředků…

Lovosice – Jistě již mnozí občané zjistili, že došlo ke změně ordinační doby lovosické Lékařské služby první pomoci (LSPP). Ta je zajišťována ve všední dny od 17 do 22 hodin, o víkendech a svátcích od 8 do 22 hodin. Po dvaadvacáté hodině je zajištěna odborná pomoc zdravotní sestrou a pro naléhavé případy je k dispozici sanita pro převoz do nemocnice. Podobně je tomu od 1. ledna 2002 i v Litoměřicích. Na tento model přejde i péče o děti a dorost.

Ke změně režimu pohotovostní lékařské služby byl výchozím údajem rozbor frekvence využívání pohotovosti pacienty a nezvratného závěru o neefektivnosti na lékařskou pohotovost vynaložených prostředků. Pacienti s naléhavými případy budou ošetřeni v nemocnici. V době po dvaadvacáté hodině má pacient v Lovosicích a okolí bydlící možnost odborné konzultace s dispečinkem, který rozhodne o vyslání sanity k převozu do nemocnice, nebo vyslání vozu rychlé záchranné služby.

Doporučujeme všem našim spoluobčanům, aby své zdravotní problémy řešili v ordinačních hodinách svých lékařů. Na pohotovostní službu se obracejte výhradně s případy náhlých onemocnění a příhod, kde hrozí nebezpečí z prodlení, případně úrazy, které vyžadují odborné ošetření. Výjezdy vozidel a jejich personálu je pak možné řešit jen případy, které ohrožují trvale zdraví a případně život pacienta.

V prosinci probíhala jednání o stanovišti rychlé záchranné služby v Lovosicích, které by jí umožnilo lepší dosažitelnost celé lovosické oblasti. Nakonec bylo vyhlášeno výběrové řízení a je dobrá perspektiva, že stanice RZS bude pro lovosickou oblast zřízena od 1. dubna 2002. Do 1. dubna 2002 budou tedy pro vás všechny formy služby lékařské, či zdravotní pohotovosti dostupné na dosud fungujících telefonních číslech: 0419/532555, 0419/532597, případně číslo pro nejnalehávější případy 155.

FRANTIŠEK STÁNĚ, Deník Litoměřicka, 6.2.2002

Autor je zastupitel města Lovosice.

Ohodnoťte tento článek!