ČT: Jak udržet lékaře v Česku

stetoskop, zdravotnictví

Podle České lékařské komory odchází až pětina mladých lékařů pracovat hned po promoci do zahraničí. Důvodem má být nevstřícný systém postgraduálního vzdělávání a také nižší platy než třeba v Německu.

David BOREK, moderátor: Přiznejme si ale, že toto neslyšíme poprvé. Slova o exodu říkal prezident lékařské komory Milan Kubek už mnohokrát. Ostatně tady je výběr z televizního archivu.

Milan KUBEK /z pořadu Interview ČT24, 22. 11. 2007/: Svůj názor o těchto praktikách vyjadřují lékaři takříkajíc nohama a proto je ten obrovský exodus z českých nemocnic.

Milan KUBEK /z pořadu Otázky Václava Moravce, 16. 1. 2011/: Prohlubuje to nedostatek lékařů. Pochopitelně my se musíme snažit, aby ta zdravotní péče byla bezpečná. To znamená, abysme těch lékařů měli dostatečně kvalifikovaných, aby ti lékaři byli odpočatí.

Milan KUBEK /z pořadu Interview ČT24, 11. 9. 2013/: Velký problém očekávám od ledna příštího roku, protože stát vůbec neřešil problém nedostatku lékařů v nemocnicích a končí výjimka Evropské unie s množstvím přesčasové práce.

Milan KUBEK /z pořadu Otázky Václava Moravce, 11. 10. 2015/: Když si budeme hrát na to, že máme velké množství oborů, tak nikdy nebudeme mít dostatek lékařů, protože ti lékaři nebudou vzájemně zastupitelní.

moderátor: Okomentujeme. Ve studiu je s námi místopředsedkyně ČSSD a legislativní náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová. Vítejte, hezký večer.

Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ, místopředsedkyně strany, legislativní náměstkyně ministra zdravotnictví /ČSSD/: Hezký večer vám a divákům.

moderátor: A je tu také exministr zdravotnictví Tomáš Julínek z ODS. Vítejte.

Tomáš JULÍNEK, bývalý ministr zdravotnictví /ODS/: Dobrý večer.

moderátor:
Slyšeli jsme to mnohokrát. Televizní archiv teď ukázal svůj půvab. Znamená to, že to je trochu omleté téma, které není tak strašidelné, jak může vypadat?

Tomáš JULÍNEK:
Myslíte odchody do zahraničí?

moderátor:
Ano.

Tomáš JULÍNEK:
No je to, je to určitě omleté téma…

moderátor:
A je tak strašidelné, jak je líčeno nebo je méně strašidelné?

Tomáš JULÍNEK:
A já, já, já si to nemyslím. My jsme zrovna dneska byli s panem ministrem na debatě na 1. lékařské fakultě, kde jsme se bavili, kdy jsme i s mediky a s mladými lékaři a, a představa o tom, že by mladí lékaři, kteří jsou v Evropské unii nechtěli poznat jinou medicínu a získat nějaké zkušenosti, popřípadě i zakotvit v jiném státě a pracovat tam a vztahovat to k tomu, že to dělají jenom a pouze kvůli tomu, že tady mají strašně špatné podmínky, tak myslím, že je to nesmysl. Nehledě na to, že to vůbec není statisticky zmapováno. Že je to podle údajů lékařské komory, podle toho, jak žádají o povolení a to vůbec nic neříká o tom, jestli ti lidi tam budou pracovat déle, jestli tam jenom slouží, nebo jsou tam na dočasnou dobu, jestli se vrátili, nebo nevrátili. To znamená rozhodně existuje v tom našem systému daleko víc překážek, o kterých tam mimochodem mluvil i pan prezident Kubek, třeba o těch oborech, které vytváří na tom trhu nedostatek a problém, ale nikoliv odchody do zdravotnictví. Do, do zahraničí.

moderátor:
Je to problém, nebo je to menší problém než to říká pan Kubek, nebo to vůbec není problém?

Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ:
Víte, já nemám ráda krizové scénáře ve zdravotnictví. Já si myslím, že naše zdravotnictví se má čím chlubit, máme kvalifikovaný odborný personál, zdravotnický personál. Takže já můžu sama za sebe říct, že nemám ráda krizové scénáře. Samozřejmě těší mě to, že naši absolventi lékařských fakult mají uplatnění i v zahraničí, to je jenom dobře a musím zde souhlasit s panem doktorem Julínkem, že ty údaje skutečně nemáme. My čerpáme ze zdrojů České lékařské komory, ministerstvo zdravotnictví v této chvíli právě by chtělo prosadit novelu zákona o zdravotních službách, kde bychom chtěli zavést registry zdravotnických pracovníků, abychom věděli, kolik skutečně zdravotních, zdravotnických pracovníků odchází do zahraničí a pro mě je spíše velmi důležitá otázka, kolik potom těch lékařů se vrací zpět. Protože my nemáme vůbec zmapováno, kolik těch lékařů se potom vrací ze zahraničí. Takže to, že mají lékaři uplatnění v zahraničí, si myslím, že je chvála našich lékařských fakult a rozhodně v tomhle nevidím problém. Spíše by mě zajímalo, kolik pak těch lékařů se k nám vrací. Takže jako, jak jsem říkala na začátku, nemám ráda krizové scénáře. Samozřejmě jsou zde mezery, to já myslím, že si můžeme zde říct, ve vzdělávacím systému. Ministerstvo zdravotnictví teď připravilo novelu zákona o vzdělávání, zákona 95 z roku 2004 sbírky. V současné době je projednávání na legislativní radě vlády a snažíme se zkracovat obory tak, aby docházelo k rychlejšímu, rychlejším lékařům do praxe, respektive, aby našli rychlejší uplatnění. Ke zkrácení já bych viděla tu lhůtu průměrně asi o půl roku až rok, kdy bychom chtěli vrátit lékaře do, do praxe rychleji.

moderátor:
No, to vysvětleme. Vy jako lékař, co je to s tím, nebo co je to za problém s tím postgraduálním vzděláváním? Také, nechci říct, že to je omleté téma, ale také to neslyším poprvé, neslyším poprvé letos. Proč takový problém okolo postgraduálního vzdělávání?

Tomáš JULÍNEK:
Tam se střetává hrozně moc zájmů. Především lékařských odborných společností a potom proti tomu stojí státní správa, která chce nastolit nějaký rozumný počet hlavních oborů a každý chce být hlavním oborem a každý chce vzdělávat, což není úplně smysluplný a neodpovídá to ani tomu…

moderátor:
No a kde, kde je problém pro lékaře? Kde je z, z, z toho lékařského, z té lékařské perspektivy…

Tomáš JULÍNEK:
Je neuvěřitelně potom strašně se prodlužuje to vzdělávání a je strašně těžký přechod z oboru do oboru, protože tak, jak my jsme si představovali, že to uděláme, jako puzzle, že si uděláte moduly, kterých si budete moct jenom doplňovat, když chcete přejít z oboru do oboru a jestliže ten obor je příliš vyhrocenej a příliš specializovaný, tak se to provádí daleko hůř a daleko hůř potom je ta pružnost na trhu práce.

moderátor:
Co s tím tedy bude nově?

Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ:
Tak souhlasím s panem doktorem Julínkem, že jako Evropská unie nám nastavila takové parametry, kdy se nám, nechci říct roztřídila, roztříštila, ale specializovala se medicína na několik oborů. To nám potom v praxi jako dělá, činí problém, protože máme několik specialistů a nemůžeme je uplatnit v praxi. Takže je to určitě roztříštěnost do jednotlivých oborů a…

moderátor:
A to se nebude měnit? To se bude slučovat a bude jich méně?

Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ:
Bude jich méně. Ono když vlastně zákon o vzdělávání byl v účinnosti od 1. 1. 2014, tak tam bylo asi, pokud se nemýlím, nějakých 84 odborností. My postupně redukujeme tyto odbornosti a snažíme se pak, abychom měli ne medicínu roztříštěnou, ale aby lékař vnímal toho člověka celostně. To znamená, aby, aby docházelo samozřejmě k poskytování péče pro, pro pacienty v takovém rozsahu, aby byla tato péče dostupná.

moderátor:
Vy jste se oba shodli, když jsme začínali tuto debatu, na tom, že ta čísla léč…, České lékařské komory vlastně nemáte úplně představu o tom, jak jsou přesná, jestli sedí. Já tady s dovolením tady mám některá jiná související a přesná čísla. Konkrétně ohledně průměrného věku lékařů. Pojďme se podívat, jak Ústav zdravotnických informací a statistiky za rok 2013 evidoval průměrný věk lékařů. A například dětští, nebo dorostoví lékaři mají průměrný věk 56 let, praktičtí lékaři 54. Což nechci se dotknout nikoho, komu je slabě přes 50 let, ale to skutečně není medián věku české populace. Paní Arnoštová, tady vidíme, že tedy ex… Exaktně skutečně máme prokázáno, že u tak citlivého oboru jako je dětské lékařství, dorost, praktičtí lékaři, obvoďáci, přeložme si to, je skutečně ten průměrný věk vysoký. Co s tím? A tady už to skutečně vypadá, aniž bych chtěl strašit, že to je problém.

Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ:
Tak určitě samozřej…, určitě část, část té problematiky spadá do kompetence lékařských fakult. Já myslím, že my za ministerstvo zdravotnictví musím říci, že s lékařskými fakultami hledáme řešení tohoto, tohoto problému, ale…

moderátor:
No ale teď mi řekněte, abychom, aby to nebylo jenom, jenom takové, takový slogan, jaké konkrétní řešení nebo alespoň směr takového konkrétního řešení může být, aby na konci se to přetavilo v to, že bude více dětských, praktických lékařů, více dorostových lékařů?

Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ:
Ohledně těch dětských lékařů, já musím říci, že my právě redukci chceme oborů přispět k tomu, aby, aby chodilo, nebo aby na tento obor navštěvovalo více lékařů a samozřejmě říkám, je to, je to osvěta. Já zde musím říci, že jako na zdravotníka se musí nahlížet jako na profesionála, který poskytuje, nechci říct zdravotní službu, ale je to lidskou potřebu pro lidi a samozřejmě, a to zde musím říct, že to je i ta otázka i financí, protože dnešní mladá generace a jako rozumím tomu, už i hledá finanční zdroje, protože skončí absolventi a jako chtějí si zakládat rodiny, takže je to otázka i finančních zdrojů, protože už ta generace, která, která pracovala skutečně pracovala odpovědně, zodpovědně a poskytovala tuto péči, tak odchází a je třeba hledat tu finanční zdroje ve zdravotnictví. Takže je to i problém samozřejmě spojený s financováním ve zdravotnictví.

Tomáš JULÍNEK:
Tam je několik fenoménů a kromě toho, o kterém jsme hovořili, to znamená takové té pružnosti na trhu přejít z oboru do oboru a velmi rychle a přeškolit se, tak je jedna důležitá věc, a to se málo ví, že trh práce lékařů není podporován ministerstvem práce a sociálních věcí tak, jako jinde, když se restrukturalizuje v jakýchkoliv jiných profesích, tak do toho zasahuje, intervenuje ministerstvo práce a sociálních věcí. A my jsme zavedli právě poplatek, nebo příplatek, dotaci na rezidenční místo a bohužel právě lékařské korosa…, komora ho rozměnila na paušál pro všechny. Ale to měl být právě náhražka toho, tohohle, téhle dotace, která měla strukturálně tlačit na ty nedostatková místa a ty dotovat. A ty, která jsou plná, tak nedotovat…

moderátor:
Jinými slovy lékař, který jde do…

Tomáš JULÍNEK:
Se rozmělnila částka, která…

moderátor:
Chápu to správně, že lékař, který jde do relativně méně populárního oboru, do relativně méně populární lokality, dostane od státu přes ministerstvo…

Tomáš JULÍNEK:
Mělo to tak, to byl náš záměr, ale bohužel právě lékařská komora rozměnila to na paušál pro všechny. Jo, ale to bylo právě jako strukturální poplatek, kterej dostával například technickej personál, když se chtějí podpořit technici, tak do toho zasahuje ministerstvo práce a sociálních věcí a dává zaměstnavatelům podporu a dotace.

Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ:
Já teda musím říct, že my jsme spíše zaznamenali administrativní potíže tady s tímto /nesrozumitelné/ nebo touhle tou subvencí. Naše snaha je samozřejmě podporovat lékaře i třeba na úrovni krajů. Já myslím, že některé kraje už nabídly nějaké stipendia, nebo možnosti nějakých subvencí, když se ten lékař vrátí do té dané lokality. Takže určitě tato možnost je. Nicméně to, co říkal pan doktor Julínek, nebylo úplně plno využito, protože, já mám teda informace, že, že to způsobovalo spíše administrativní potíže.

Tomáš JULÍNEK:
Já si myslím, že se nevědělo, jak se to má uchopit a k čemu to opravdu slouží. Že to není žádná dotace ke vzdělávání, ale ke struktuře pracovního trhu.

moderátor:
No tak či ona, pokud se nezmění, tak ten průměrný věk lékařů pro děti a dorost bude za pár let atakovat hranici 60 let. To je reálná varianta?

Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ:
Tak reálná…

moderátor:
A zdůrazňuji, to je průměrný věk.

Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ:
No, průměrný. Reálná varianta, varianta, my samozřejmě spolupracujeme s odbornými společnostmi, abychom, abychom podpořili praktické lékaře a činnost praktických lékařů. Nicméně je třeba říci, že ta doba změn, změn týkajících se systému vzdělávání, ne úplně všechny motivuje, protože neví, jako, jak ten způsob vzdělávání bude, protože velmi často reflektoval na politické jednání vlády a takže já si myslím, že bylo vhodné, aby si, politici si sešli se k jednomu stolu a řekli si, jakým způsobem nastavit vzdělávání, protože si myslím, že, a jsem přesvědčena, že vzdělávání nemůže být předmětem politických dohod, ale je to věc konsensuální a hlavně je to, je to péče, která, která je pro lidi, což, což je pro nás a pro ministerstvo zdravotnictví to nejdůležitější.

moderátor:
Téma nedostatečného personálu, nebo chybějícího personálu v českých zdravotnických zařízeních se prolnulo, alespoň okrajově i s dalším velkým tématem, a to je uprchlická krize, respektive migrační proudy. Státní tajemník české vlády Tomáš Prouza řekl, že řešení by mohl být například příchod vysokoškolsky vzdělaných uprchlíků. Třeba z Blízkého východu. Pojďme si ho poslechnout.

Tomáš PROUZA, státní tajemník pro evropské záležitosti
Místa máme, říct, že v nemocnicích trpíme nedostatkem lékařů, spousta lékařů odchází z Čech někam jinam, máme spoustu míst, které umíme zaplnit. Čili je to o tom, říct si, co potřebujeme a to je právě ta debata se zaměstnavateli a s odbory.

moderátor:
To je řešení?

Tomáš JULÍNEK:
To nevím, to asi není jednoduché řešení. Pro, bych řekl, ne úplně dobrou strukturu na trhu. Já si nemyslím, že to je tak tragický, jak je líčeno, protože už moje vlastní zkušenost z praxe teďka je taková, že hodně lékařů se pod tlakem tak, jak jsou dostupná místa, stává kolegy důchodců praktických lékařů, kteří už je školí a budou po nich přebírat praxe. Takže si myslím, že ta generační výměna, byť možná trošku opožděně, tam nastává. A ne…

moderátor:
Migrace, migrace…

Tomáš JULÍNEK:
Ne, já se k tomu vrátím, já si nemyslím, že jednak je to otázka migrační politiky, jednak je na ministerstvu práce a sociálních věcí, aby identifikoval, jak ten trh vypadá na ministerstvu zdravotnictví se to a řeklo, ti, kteří se starají o migrační politiku na ministerstvu vnitra, jaký ty, jaký tý možnosti jsou a oni můžou zaměřit potom tu svou politiku azylovou a jinou tímto směrem.

moderátor:
A měli by tímto směrem zaměřit?

Tomáš JULÍNEK:
A proč ne? Proč ne?

Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ:
Já si, já musím za ministerstvo zdravotnictví říct, že my už v této věci jsme činní, jako kde vidíme teda absenci zdravotnického personálu, tak určitě u zdravotních sester. Podle našich dostupných údajů nám chybí plus minus nějakých 300 zdravotních sester. Ta katastrofální situace je zejména v západních Čechách a v Praze, takže jako určitě, proč bychom nemohli využít tady této situace a…

moderátor:
A u doktorů?

Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ:
A u doktorů zatím tak, jak jsem říkala, ten nedostatek doktorů je spíše způsoben tou roztříštěností, tou právní úpravou, tou specializací, nadměrnou specializací, kde jsou obory, které nemají takový dostatek toho personálu, nebo lékařů. Takže já určitě…

moderátor:
Není nutný dovoz…

Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ:
Není nutný samozřejmě dovoz. Jsou, jsou na tom zdravotnická zařízení, nebo poskytovatelé zdravotních služeb, kde je nedostatek lékařů, ale my určitě vidíme tu alarmující situaci zejména u zdravotních sester…

moderátor:
A když se vrátím k doktorům, já se omlouvám, že tedy zdravotní sestry teď přijdou zkrátka, ale to memorandum, o kterém mluvil ministr Zaorálek nedávno, před několika týdny, kvalifikovaní profesionálové z Ukrajiny, snazší přístup na český pracovní trh, to se týká i lékařského personálu?

Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ:
Samozřejmě. Já si myslím, že, že pokud ten personál bude kvalifikovaný a bude mít uznání, tak proč by nemohl na území České republiky poskytovat zdravotní péči.

moderátor:
Lenka Teska Arnoštová a Tomáš Julínek, děkujeme, že jste přišli. Na shledanou.

Tomáš JULÍNEK:
Na shledanou.

Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ:
Děkuji. Přeji hezký večer.

moderátor:
Hezký večer přejeme také my, tým Událostí, komentářů, zítra se na vás těšíme.

ČT: Jak udržet lékaře v Česku
Ohodnoťte tento článek!