Jaké bude zdravotnictví 2017

MUDr.Svatopluk Němeček, MBA, a Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, na konferenci Zdravotnictví 2017

Palčivé problémy v systému zůstávají neřešené – nejen financování resortu, ale zejména nedostatek zdravotníků, jejich vzdělávání a platové ohodnocení. Shodla se na tom řada přednášejících na konferenci Zdravotnictví 2017, kterou pořádají Unie zaměstnavatelských svazů a divize Medical Services Mladé fronty.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček na konferenci Zdravotnictví 2017 uvedl, že nebere nedostatek zdravotníků v ČR na lehkou váhu a pro příští rok počítá s dalším navýšením tarifní složky platu, a to již potřetí v řadě. „Motivací pro zdravotníky je vedle zlepšení systému vzdělávání samozřejmě i platové ohodnocení. V tomto ohledu to není ve stadiu slibů, tato vláda navýšení realizovala opakovaně a ještě jednou jej provede k 1. 1. 2018, a to potřetí vždy o 10 %, tudíž celkem o 30 %. Jde o v minulosti nebývalé navýšení,“ uvedl ministr na konferenci.

Otázka vzdělání

Jak ministr dále připomněl, do třetího čtení ve sněmovně přichází zákon o č. 95/2004., „o postgraduálním vzdělávání lékařů“, který by měl podle něj celý systém vzdělávání lékařů zjednodušit. Novinkou je v tomto ohledu také spolupráce resortu zdravotnictví s ministryní školství mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou na společné podpoře absolventů lékařských fakult. „Naší snahou je navýšit počty absolventů o 25 %. Z informací jednotlivých fakult víme, že o studium je značný zájem a studentů je převis. Chceme tento fakt podpořit,“ řekl ministr.

Ke konci letošního roku předpokládá Svatopluk Němeček také ukončení projednávání zákona o vzdělávání sester, kde je pro novou „praktickou sestru“ navržen systém 4+1, tedy čtyři roky středoškolského a jeden rok vyššího odborného vzdělávání.

K podpoře vzdělávání zdravotníků se připojil také prezident Unie zaměstnavatelských svazů a Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký, který na konferenci oznámil zahájení kampaně pro studium na středních zdravotnických školách Studuj zdrávku. Ta by měla napomoci propagovat sesterskou profesi a do budoucna tak navýšit počet absolventů těchto škol. Jak prezident Horecký uvedl, ve zdravotnictví a sociálních službách je dlouhodobě silná poptávka po kvalitním zdravotnickém personálu. Aktivní a motivovaní lidé si vždy dokážou najít pracovní uplatnění podle svých představ. Oborů a specializací je nepřeberné množství a celé odvětví představuje jistotu a stabilitu.

Stabilita, či deficit?

Novinkou, která je na konferenci Zdravotnictví každoročně diskutována, je nedávno připravený úhradový mechanismus pro platbu za zdravotní péči pro příští rok. Tzv. úhradová vyhláška přinese v roce 2017 o dalších 13 miliard korun navíc oproti roku předešlému. Celkové příjmy systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2017 ministerstvo odhaduje na 274,2 miliardy korun. „Úhradová vyhláška na rok 2017 je dalším krokem směrem k ekonomické stabilizaci zdravotnictví, což je pro mne dlouhodobou prioritou. Vyhláška finančně naplní vládní slib zvýšení platových tarifů zdravotnického personálu, vyšli jsme vstříc prakticky všem ostatním segmentům zdravotnictví,“ řekl ministr Němeček.

Jak ale na konferenci uvedl prezident Svazu zdravotních pojišťoven (SZP) Ladislav Friedrich, pro rok 2017 bude podle něj vyhláška deficitní. „Kvůli vyhlášce bude v roce 2017 a zejména v červnu 2018 systém zdravotnictví deficitní. Očekávám, že v něm budou chybět 2 až 3 miliardy korun, navíc ještě více deficit prohloubí 500 milionů na předpokládané snížení doplatků na léky a náklady 700 milionů korun vzniklé v souvislosti s nově vznikajícím seznamem zdravotních výkonů,“ sdělil prezident SZP Friedrich, který se přimlouvá za úplné zrušení úhradové vyhlášky, jako nástroj řízení výdajů zdravotnického systému je podle něj nevhodná.

Stres, stárnutí a odchod

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula na konferenci zdůraznil, že zdravotníci jsou stále extrémně přetěžováni, nemají čas na rodinný život, objem jimi poskytované péče o druhé je na ně moc a proto odchází do jiných oblastí. Zároveň uvedl, že je pro otevření daňového systému a větší solidaritu systému i v jeho financování. „Nejhorším plátcem v solidárním systému je stát, je to velmi nedůstojný postoj. Otázku vyrovnání financování ze strany OSVČ, státu a zaměstnanců bude do budoucna nutné otevřít. Zároveň by bylo přínosné vrátit cenovou regulaci léků a zdravotnických prostředků do gesce ministerstva financí,“ domnívá se předseda Středula.

Situaci lékařů zhodnotil prezident České lékařské komory Milan Kubek. „Jde o personální devastaci. Zajištění péče v přiměřeném čase a místě je v ČR možné pouze za soustavného porušování zákonů, zejména zákoníku práce. V březnu nemocnice hledaly tisíc lékařů. Pokud by dodržovaly zákony – zejména zákoník práce – byl by požadavek ještě mnohem vyšší. Ročně odchází 400 lékařů, kteří také navíc stárnou, a pro mladé muže není studium medicíny atraktivní. České lékaře nahrazuje 2557 cizinců ze Slovenska, Ukrajiny a Ruska,“ řekl prezident Kubek s tím, že čeští zaměstnanci jsou uměle udržováni v chudobě a nízké mzdy znamenají nízké odvody.

(klu)

Ohodnoťte tento článek!