Jaké je naše životní prostředí?

O výsledcích Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí včera informovali představitelé Státního zdravotního ústavu. Tento systém během své desetileté existence slouží ke sledování hodnot škodlivin v České republice…

Ředitel SZÚ doc. MUDr. Jaroslav Kříž řekl: „Diference mezi znečištěnými a čistými oblastmi se nejeví z hlediska ovzduší tak výrazná, jako dříve. Již nejsou rozsáhlé epidemické oblasti s respiračními onemocněními u dětí. Přibývají ale aromatické uhlovodíky a v některých lokalitách se zhoršuje vliv hluku.“

Z dalších poznatků uváděných ústavem vyplývá, že je stabilně dobrá kvalita pitné vody z veřejných vodovodních sítí, i když úroveň chlorace bývá lokálně překračována. Zůstává vysoký počet alimentárních onemocnění z příjmu poživatin a nízký přívod potřebných minerálních prvků v dietě starší populace nad 60 let.

Doc. MVDr. Jiří Ruprych, CSc, vedoucí Centra hygieny potravinových řetězců, konstatoval relativně vysokou zátěž dětské populace chemickými kontaminanty. Vzhledem k doporučeným dávkám potravin mají děti ve věku 4 až 6 let nejvyšší zátěž toxickými látkami v rámci obyvatelstva.

(jp)

Ohodnoťte tento článek!