Jde o princip, boj o chirurgii nevzdávám

mikrofon, média, rozhovor

Chirurgii v opočenské nemocnici, která patří pod Oblastní nemocnici v Náchodě, zvoní hrana. Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje hledá úspory v krajském zdravotnictví a chce zdokonalit systém krajských nemocnic. Údajně málo využívaná a technicky nevyhovující chirurgické oddělení v nemocnici v Opočně (podobně i v Broumově) by mělo 30. června 2010 skončit.

Krajské zdravotnictví by tím ušetřilo 24 milionů korun, což by podle krajských úředníků zlepšilo kvalitu zdravotní péče v ostatních oborech. Primář opočenské chirurgie Milič Světlík tyto argumenty nepovažuje za adekvátní a podobně jako obyvatelé města nemíní boj za oddělení vzdát. „Mám tu výborný pracovní kolektiv, skvělé sestry. Je mi líto nechat rozeštvat tento tým jenom proto, že někdo vymýšlí pseudodůvody,“ je přesvědčen chirurg.

Opočenská chirurgie vykoná ročně 800 až 850 operací, její oddělení disponuje 26 lůžky. Lékaři zde praktikují plně všeobecnou chirurgii kromě úrazové traumatologie, vykonávají i některé zákroky, jež okolní nemocnice nedělají, tj. např. operace jícnu pro refluxní chorobu, praktikují zde veškeré cévní operace. Chirurgicky tu připravují pacienty na dialýzu pro čtyři dialyzační centra: ve Svitavách, Ústí n. O., Rychnově n. K., Náchodě.

Často argumentujete tím, že samostatná akciová společnost Opočenská nemocniční byla schopná se uživit. Myslíte, že by tak mohla nemocnice fungovat i v současnosti?

Za nynějších podmínek asi ne. Když ale byla nemocnice akciovou společností, měli jsem já i další primáři řadu konkrétních návrhů jak ekonomickou situaci zlepšit, co tady dělat. Naše tehdejší vedení pro to nemělo pochopení. Vždycky argumentovalo, co by tomu asi řekl kraj, kdybychom tohle udělali. Možná by nám to kraj vytýkal, ale mohli jsme dělat lukrativní zákroky a věci, které by nemocnici vydělávaly a udržely ji jako samostatnou akciovku. Skončila, jelikož kvůli nízkým platům začal utíkat personál. Provoz se dotoval například z platů sester, což dál nešlo.

Má podle vás opočenská nemocnice šanci udržet se a fungovat v rámci holdingu?

Asi nejsem schopen na tohle úplně odpovědět. Kořeny problémů však vidím v tom, že jsou obrovským způsobem zadlužené velké nemocnice v Náchodě a Rychnově. Ztráta každé z nich činí 150 milionů. Jistě v tom figuruje i Broumov a Opočno, které patří pod Náchod, ale menší částkou. Ovšem ty ohromné ztráty se nevyřeší tím, že se v Opočně zavře chirurgie. Něco se ušetří, ale ne tolik. Navíc je to hra čísel, protože v tom figurují i režijní náklady, které nám rozpočítávají i z Náchoda.

Zavření chirurgie by však mohlo prospět oddělení následné péče, které tu má společně s chirurgickou ambulancí a internou zůstat. Nemělo by to stačit?

Žádný ambulantní chirurg se nebude věnovat pacientům na oddělení následné péče nebo interny, nebude tam chodit dělat převazy. Není to jeho povinnost, nedovolí mu to čas ale hlavně ekonomické podmínky. Protože převazy ležících pacientů jsou finančně nejnáročnější. Představují obrovskou spotřebu materiálu, je to časově náročné, těžko by to někdo stíhal ještě při ambulanci. Pacienti z ostatních oddělení, již budou potřebovat chirurgické ošetření, budou muset být transportováni do vzdálených nemocnic.

Jak by chirurgická ambulance měla fungovat?

Nevím, jak si to kraj představuje. Ambulance by tu mohla být, ale neřeší komplexní péči o pacienty. Předpokládám, že by byla privátní. Takový chirurg pracuje od 7 do 15.30 hodin. Žádný ambulantní chirurg neslouží odpolední službu. To je zajištěné právě tehdy, když stále funguje chirurgické oddělení. Tady už po zrušení oddělení ale žádná pohotovost nebude. Pacient s odřeným kolenem bude muset v té době jet do Hradce, Rychnova, Náchoda.

Nejste tedy přesvědčen ani o kvalitnější následné péči…

Nevím, jak si to mám vysvětlit. Připravili jsme koncepci, ve které jsme naplánovali zeštíhlení celého akutního provozu, to znamená akutní chirurgie i interny. Tyto obory měly už v dnešní době fungovat v jedné budově. Máme tu stále zahálející a předělané oddělení porodnice s dvoulůžkovými i třílůžkovými pokoji se sprchami, které už tři roky zahálí a chátrá. Tam měla být přesunuta chirurgie, je to oddělení, které bezprostředně navazuje na operační sály. Pod námi měla být interna, kde se vloni nákladem 300 tisíc korun vybudovala multidisciplinární Jednotka intenzivní péče.

Co by tím nemocnice získala?

Třicet sedm lůžek interny, která by se uvolnila pro následnou péči. Akutní interna by se zredukovala na 26 – 28 lůžek. Kraj nám to přislíbil, u jednání jsem byl já, bývalý ředitel nemocnice, moje vrchní i staniční sestra. Nic se nestalo. Řekli nám, že jeden milion korun na přestavbu porodnice není, proto se projekt neuskutečnil.

Jako vážný technický problém kraj označuje neexistující vzduchotechniku na operačních sálech . Neohrožuje to pacienty? Jak to, že je hygiena ještě nezavřela?

Zdraví pacientů rozhodně nic neohrožuje. Sály se vloni zrekonstruovaly za 300 tisíc korun právě podle požadavků hygieny. Krajská hygienická stanice jejich provoz schválila.

Jedná se o úplně jinou věc: o tzv. mikroventilaci a mikrocirkulaci, což je odvětrávání medicinálních plynů. Nejde o zdraví pacientů, ale o personál, o odvětrávání toho, co produkuje narkotizační přístroj. Na to se zde neprovedlo žádné měření. Když nám hygiena tyto sály schvalovala, cíleně jsme se příslušné paní doktorky ptali, jak je to s klimatizací. Neexistuje žádná vyhláška ani zákon, který by stanovil, že na sále musí být klimatizace. Ta není ani na sálech v Náchodě. Odvětrávání se má teprve měřit. Nikde však není psáno, že by se sály kvůli tomu musely zavřít. Je to zase jen na nás použitá hůl.
Jezdili sem operovat ortopedi z Náchoda, když měli své sály přetížené, a velmi si to tady pochvalovali, tvrdili, že by byli rádi, kdyby sami takové měli.

Nemohou ale podmínky na sálech ohrožovat personál, nemůže kvůli tomu například při operaci lékař či sestra zkolabovat?

Rozhodně ne. Sama hygienička nám při schvalování provozu sálů sdělila, že stačí vyvětrat jen přes další místnosti. Nikdo tady dosud nezkolaboval.
Veškerá kampaň v tomto směru nám udělala opět medvědí službu. Když se objeví vyjádření, že tady máme větrání jako v kravíně, tak nám samozřejmě odrazuje pacienty.

Nebylo by rozumnější už se o budoucnost chirurgie nestarat?

Starám se kvůli principu. Ze židle mě zvedá, co o nás šíří kraj. Jsou to polopravdy nebo lži. Jde o těžké napadání všech zdejších pracovníků. Pacienti od nás chodí spokojení. Někteří to i napsali panu řediteli. Jeden den jsme od něho dostali děkovný dopis a vzápětí jsme se z médií dozvěděli, že pracujeme na sálech, kde je větrání jako v kravínech.
Bojuji i za své zaměstnance, kterých mám kupodivu zatím dost. Jistě, mohl bych to nechat a říct si, jsem už v podstatě v důchodovém věku. Kolektiv jsem ale roky budoval, stál jsem za ním a stojím za ním i teď.

Ohodnoťte tento článek!