Je požadavek lékařů na zvýšení platů reálný, nebo je to zbytečná hrozba?

peníze, stetoskop

Na otázku odpovídají ministryně zdravotnictví, ředitelka FN Plzeň a předsedkyně Asociace (velkých) nemocnic, ředitel Nemocnice Hranice a předseda Asociace českomoravských nemocnic, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny a zdravotní expert ODS.

DANA JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Odměňování lékařských i nelékařských pracovníků není zcela optimální a do budoucna se jím bude muset zabývat jakákoli vláda. V současné situaci celosvětové ekonomické krize, kdy výrazně stoupá nezaměstnanost a v komerční sféře se snižují mzdy, však považuji tyto požadavky LOK za zcela vytržené z ekonomické reality. Jedinou cestou do budoucna je reforma zdravotnictví a umožnění vstupu dalších finančních zdrojů do systému.

JAROSLAVA KUNOVÁ, ředitelka FN Plzeň a předsedkyně Asociace (velkých) nemocnic:

V současném systému financování nemocnic je to naprosto nereálný požadavek. Navýšení platů by nemocnice ekonomicky nezvládly. Ne že bych nechtěla, aby měli lékaři vyšší platy, ale nechápu, proč volají po srovnání základních platů bez rozdílu – bez ohledu na náročnost medicínského oboru a skutečný výkon konkrétního lékaře.

EDUARD SOHLICH, ředitel Nemocnice Hranice a předseda Asociace českomoravských nemocnic (sdružuje malé nemocnice):

Dlouhodobě upozorňujeme na neprůhledné a nedostatečné úhrady regionálním nemocnicím, které dnes již přímo ohrožují existenci jednotlivých odborností, či dokonce celých nemocnic. Podfinancování není jen příčinou jejich hospodářských potíží, ale i nízkého finančního ohodnocení lékařů i všech ostatních zdravotnických pracovníků. Asociace ve spolupráci se všemi odborovými organizacemi ve zdravotnictví i ostatními partnery vyvolala diskusi o přesně definovaných úhradách za poskytnutou péči včetně zvýšení ceny práce v nich kalkulované. Neakceptování tohoto požadavku povede ke zhoršení kvality péče a odchodům zdravotnických pracovníků z nemocnic. Proto považujeme požadavky odborových organizaci na zvýšení ceny práce za oprávněné.

PAVEL HORÁK, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny:

Teď na to peníze nejsou, ale požadavek lékařů reálný je. Odpovídá i situaci lékařů v Evropě.
Určitě k vyšším platům dospějeme.
Není možné si ale myslet, že peníze na zvýšení platů jak lékařů, tak sester přijdou zvenku. Značná část se musí získat racionalizací systému. Musíme mít jen tolik lékařů a sester, kolik skutečně potřebujeme, a ty pak zaplatit.

BORIS ŠŤASTNÝ, zdravotní expert ODS:

V této chvíli je to zbytečná hrozba. Požadavek může být reálný tehdy, když proběhnou alespoň základní kroky úspěšné reformy zdravotnictví, především reforma systému zdravotního pojištění. Více peněz do systému pak umožní zvýšení platů lékařů.

Ohodnoťte tento článek!