Je spánek během noční služby přerušením směny?

Titulní obrázek

„Slučuje se se zákoníkem práce přerušení noční směny s pobytem na pracovišti na 1- 4 hod s tím, že bude pracovník vzbuzen dle potřeby? Jedná se o pracoviště v odlehlé obci-domov důchodců s oddělením se zvláštním režimem Od 24 hodin do 5 hodin ráno je zde jeden pracovník při kapacitě 70 lůžek,“ ptá se čtenář Zdraví.Euro.cz…

Slučuje se se zákoníkem práce přerušení noční směny s pobytem na pracovišti na 14 hod s tím, že bude pracovník vzbuzen dle potřeby? Jedná se o pracoviště v odlehlé obci-domov důchodců s oddělením se zvláštním režimem (Alzhemerova demence). Od 24 hodin do 5 hodin ráno je zde jeden pracovník při kapacitě 70 lůžek.

Odpovídá JUDr. Dominik Brůha, AK Brůha

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce vymezuje s účinností od 1. 1. 2007 v § 78 odst. 1 písm. a) nově klíčový pojem pracovní doba, a to tak, že pracovní dobou je „doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele.“ Tato definice pracovní doby odráží v českém právním řádu ustálenou judikaturu Evropského soudního dvora a také transpozici čl. 2 odst. 1 evropské směrnice 2003/88/ES, o některých aspektech úpravy pracovní doby. Jako pracovní doba se tedy posuzuje jakákoli doba přítomnosti zaměstnance na pracovišti na základě pokynu zaměstnavatele, s výjimkou doby poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech.

Od 1.1. 2007 tedy pracovní dobou již není pouze vlastní výkon práce, ale i doba, v níž zaměstnanec přímo neplní pracovní úkoly a je jen připraven na svém pracovišti výkon práce zahájit bezprostředně po pokynu zaměstnavatele. Pokud je tedy zaměstnanci v noční směně zaměstnavatelem umožněno spát v rozmezí 24.00 hod až 5.00 hod následujícího dne s tím, že tento zaměstnanec bude v případě potřeby vzbuzen, pak se ve smyslu zákoníku práce nejedná o přerušení směny a ze strany zaměstnavatele musí být celá doba, v níž zaměstnanec pracoval nebo byl i jen připraven k výkonu práce po vzbuzení na pracovišti, započítána a tedy i zaplacena jako odpracovaná doba. Opačný postup, kdy by zaměstnavatel odečítal ze směny 4 hodiny, by byla v rozporu se zákoníkem práce. Stejně tak nelze posuzovat popsaný pobyt zaměstnance na pracovišti v noční směně jako pracovní pohotovost, neboť podle § 78 odst. 1 písm. h) zákoníku práce pracovní pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele.

Je spánek během noční služby přerušením směny?
Ohodnoťte tento článek!