Je třeba zamezit zbytečnému plýtvání!

Titulní obrázek

„Je třeba zamezit zbytečnému plýtvání,“ uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví Markéta Hellerová. „Schválená úsporná opatření, včetně zavedení poplatků, jsou jen první fází k chystaným rámcovým změnám celého systému,“ sdělila náměstkyně ministra na konferenci Zdravotní reforma a legislativní plán Ministerstva zdravotnictví České republiky…

Náměstkyně ministra Monika Hellerová v Pardubicích představovala reformu zdravotnictví. Platit má od ledna.

„Je třeba zamezit zbytečnému plýtvání,“ uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví Markéta Hellerová. Ta v Pardubicích představovala laické i odborné veřejnosti reformu zdravotnictví, která vstoupí v platnost začátkem příštího roku.

„Schválená úsporná opatření, včetně zavedení poplatků, jsou jen první fází k chystaným rámcovým změnám celého systému,“ sdělila náměstkyně ministra na konferenci Zdravotní reforma a legislativní plán Ministerstva zdravotnictví České republiky.

„Pro snazší orientaci občanů v systému zřídíme webové stránky o kvalitě zdravotní péče www.nase – zdravi.cz, kde budou k dispozici informace typu objednací doby v různých zdravotnických zařízeních, seznamy čekatelů a podobně,“ pravila Markéta Hellerová.

„Připravuje se Kniha bezpečí, jež by měla pomoci zvyšovat bezpečí pacientů například informacemi o aktivitách institucí zabývajících se kvalitou, o metodikách hodnocení a trvalého zvyšování kvality péče a o skutečných výsledcích

péče v jednotlivých zařízeních,“ řekla náměstkyně. „Pro Pardubický kraj jako zakladatele nemocnic a zřizovatele dalších zdravotnických zařízení je znalost změn, které nová reforma přinese, určitě velmi důležitá,“ prozradil náměstek hejtmana Pardubického kraje Josef Janeček.

„Z toho, co zaznělo na konferenci, pro nás byly nezajímavější informace o penězích pro zdravotnické záchranné služby a o univerzitních nemocnicích, případně univerzitních pracovištích tam, kde univerzitní nemocnice nevzniknou. Této možnosti bychom ve spolupráci s pardubickou univerzitou mohli využít,“ uzavřel náměstek.

Regionální deník

Ohodnoťte tento článek!