Jeden měsíc v LDN stojí pojišťovnu kolem 25 tisíc korun

Vratislav Kraus, primář z Psychiatrické léčebny Dobřany reaguje na nedávný článek poslance Václava Votavy, který se zamýšlí nad finančními rezervami v českém zdravotnictví. „Každý zdravotník ví, že v našich nemocnicích, LDN a jiných ústavech je delší doba pobytu nemocných nežli je nutné,“ píše ve svém příspěvku Vratislav Kraus..

Vratislav Kraus, primář z Psychiatrické léčebny Dobřany reaguje na nedávný článek poslance Václava Votavy, který se zamýšlí nad finančními rezervami v českém zdravotnictví. Viz článek: Jak hledat rezervy ve zdravotnictví.

Podle poslanec Votavy by se v českém zdravotnictví dalo ušetřit například lepší kontrolou činnosti Všeobecné zdravotní pojišťovny. Lékař Vratislav Kraus ve své následující poznaámce poznamenává, že je třeba udělat mnohem víc:

„Rovněž si myslím, že by bylo účelné namísto časopisu Pohoda posílat pojištěncům VZP roční výpisy o čerpání prostředků ze systému pojištění. Ale to je zoufale málo! Proč nemají tyto bohulibé instituce zveřejňovat své hospodaření ročně pro své pojištěnce?

Jestli se nemýlím, v řadě zemí EU to tak je! Každý zdravotník ví, že v našich nemocnicích, LDN a jiných ústavech je delší doba pobytu nemocných nežli je nutné a řada pacientů je tam hospitalizována ze sociálních důvodů poté, co byla jejich zdravotní problematika vyřešena.

Čerpají nákladnou a zbytečnou zdravotní péči/ pobyt za jeden měsíc v ústavu formou lůžkodne stojí VZP 25 tisíc Kč, přestože by jim stačila běžná ošetřovatelská resp. laická pomoc doma!!

DD a ÚSP praskají ve švech,na umístění se čeká měsíce. Je tomu tak proto, že jejich příbuzní-většinou vlastní děti, jsou ekonomicky činné, musejí si držet zaměstnání a pracovat na svém důchodu!

Podmínky k tomu, aby se vyplatilo starat se o své příbuzné musí vytvořit tento přiblblý stát, potažmo Vy, pane poslanče Votavo, parlamentní zástupce občanů!

Spoléhat na morálku ve státě,kde vše rozhodují peníze je hloupost! Kdyby pojišťovna dala pečujícímu za ošetřování doma polovinu částky, kterou jsem uvedl výše a ministerstvo pana Škromacha by ošetřování počítalo do důchodu,mnoho rodin by se o své příbuzné postaralo doma.

Nenechávali by své staré rodiče trpět v cizím prostředí nemocnic a ústavů a nedávalo by své mentálně postižené do ÚSP,za jejichž přebujelost jsme institucemi a celebritami EU oprávněně kritizováni!

Peníze by měly jít za pacientem a jeho rodině za jeho ošetřování! V nemocnicích a ústavech by tak „fyziologickým způsobem“zanikla nebo byla reprofilizována lůžka a nemuselo by být násilné a přiblblé rušení shora.

Pojišťovny by se během pár roků oddlužily.Dobře o tomto problému vědí! Po několika revizích finančně potrestaly-hádejte koho? No přece LDN kde leží většinou tito čekatelé na DD nebo jiné soc.zařízení! Absurdita na n-tou!

Dalším důvodem, proč se málokdo chce starat o své příbuzné doma je skutečnost,že hospitalizovaný pacient je střadatelem důchodu, který mu jde na konto a za pobyt v nemocnici nic neplatí.

Za rok pobytu v ústavu nastřádá klidná, dementní babička kolem 100 000 Kč. Na Vánoce si ji příbuzní i s penězi vyzvednou příbuzní pod stromeček, naspořené penízky zinkasují. A po Novém roce-šup s babičkou zpět do ústavu!

Musejí přece chodit do zaměstnání,babička nemůže zůstat 9-l0 hodin doma sama! Toto je v ČR běžná praxe! A ti, kteří by se chtěli o babičku starat přes vše výše uvedené?

Maximální částka přiznávaná za bezmocnost je 1200 Kč. Museli by trkat, aby tak činili! To jsou mé náměty k přemýšlení pro pana poslance Votavuon má možnost v parlamentu tuto praxi měnit! Já obyčejný lékař nikoliv!“

MUDr. Vratislav Kraus

REAKCE ČTENÁŘŮ Zdraví.Euro.cz

Gerta Mazalová

Naprosto souhlasím s názory MUDr.Krause a chtěla bych jen dodat, že stejně zmatečný systém je i v ústavním systému umísťování dětí, které jsou v krizových situacích a nemohou zůstat ve svém dosavadním prostředí do ústavní péče.

V ústavech nám vyrůstá cca 22 tisíc dětí, které díky našim zákonodárcům se do náhradních rodin nedostanou a které z domovů vycházejí naprosto nepřipraveny pro život.

Zatímco vůči závěrům, doporučením zemí EU zaujímáme pozici „mrtvého brouka“, vyrůstají nám psychicky poškozeni a citově narušeni dospělí, kteří jsou poznamenaní častým střídáním ústavních zařízení. Přitom existuje mnoho rodin, které by dítě zahrnuly láskou, péčí a které by je připravily pro život. Gerta Mazalová koordinátorka SIC-SOS v Brně pro JM kraj. Chtělo by to jen jedno,aby někteří naši činitelé nahoře přestali myslet na pohodlí svého pozadí a sestoupili z Olympu mezi nás.

Aby také navštívili občas jak LDN, nemocnice, DD, tak i dětská ústavní zařízení a to všechna, kojenecké ústav, dětské domovy pro děti do 3 let, diagnostické ústavy, školské ústavy a neopomněli ani na Klokánky, které zachránily už nejedno týrané dítě!

Aby si uvědomili, že peníze mají sloužit skutečně těm, kteří zajistí péči jak dospělého tak dítěte v tom nejlepším prostředí,jaké existuje – doma! Protože i špatně doma je lépe, než dobře v cizině.

MUDr Jan Flaška

Článek je naprosto přesný, chybí jen ještě jeden údaj. Pobyt ve zdravotnickém zařízení uvolní byt, který příbuzní mohou pronajímat – další zdroj příjmů! Že je to trochu nemorální dle nich prý ne. Vždyť se o svou „babičku“ starají, při odchodu neopominou připomenout „a když něco budeš potřebovat, tak jim to řekni, jsou tu od toho, aby ti posloužili!“ Přece takovéto péči o příbuzné se „naprosto nic nedá vytknout“.


Ohodnoťte tento článek!