Jeden z nejžhavějších svárů: nemocnice

Titulní obrázek

„Je velmi obtížné říci, co byly úspěchy jen koalice a na čem se podílela většina stran zastupitelstva. Nelze upřít snahu o opravu silnic a její zahájení, řešení sanací ekologických zátěží, získávání peněz z EU a jednání v regionu Jihovýchod o jejich rozdělení, ale na tom byla účastná i opozice,“ říká v rozhovoru pro Havlíčkobrodský deník kandidát na hejtmana Jiří Běhounek…

O směřování krajské politiky v dalších čtyřech letech rozhodnou lidé ve volbách v pátek 17. a v sobotu 18. října

Jiří Běhounek (za ČSSD), kandidát na hejtmana

Zkuste bez dlouhého rozmýšlení vyjmenovattři úspěchy současné krajské „vládní“ koalice ODS, KDU-ČSL a SNK.

Je velmi obtížné říci, co byly úspěchy jen koalice a na čem se podílela většina stran zastupitelstva. Nelze upřít snahu o opravu silnic a její zahájení, řešení sanací ekologických zátěží, získávání peněz z EU a jednání v regionu Jihovýchod o jejich rozdělení, ale na tom byla účastná i opozice.

A na druhou stranu, jaké tři neúspěchy současné krajské „vládní“ koalice byste zmínil?

Jedním je personální politika na vedoucích postech příspěvkových organizací kraje, jako je krajská knihovna, zdravotnická záchranná služba, nemocnice, Gymnázium v Havlíčkově Brodě. Dále by to byla koncepce školství, slučování škol a dopady slučování na školy. A také je to ne zcela zvládnutý mediální obraz kraje v souvislosti s kauzami ve zdravotnictví.

Tím, co se doposud nepodařilo uvést v život, je integrovaný dopravní systém (IDS) v kraji. Máte něco podobného v plánu iniciovat?

Dle mého názoru je pro vznik IDS nezbytná koordinace jízdních řádů různých dopravců, rozbor zatíženosti jednotlivých časových úseků a směrů dopravy do zaměstnání, cesty do a ze škol, dostupnost menších sídel. To vše může být základem tvorby IDS.

Co s nemocnicemi zřizovanými krajem, jak naložit s jejich transformací, kterou občanští demokraté začali připravovat Vy jako sociální demokraté jste zásadně proti převodu nemocnic na akciové společnosti.

Stále se hovoří, že příspěvková organizace nemá obdoby v Evropě. Ale experimenty ministerstva zdravotnictví rovněž nemají obdoby. Není-li vůle pro vytvoření neziskových právnických osob v našem právním řádu,je lepší příspěvkové organizace (p. o.) ponechat. Jsem přesvědčen, že kraj ještě nevyužívá všechny své možnosti k efektivnímu řízení nemocnic. Domovy sociálních služeb, kraj ská správa a údržba silnic, zdravotnická záchranná služba jsou také p. o., a o akciovkách, na rozdíl od nemocnic, se u nich nehovoří.

Jaké hlavní nebezpečí vidíte v převodu nemocnic na akciové společnosti?

V systému plateb a nastavení fungování našeho zdravotnictví se jednoznačně ukazuje, že akciovky nejsou dobrým řešením – příklady máme už u Karlových Varů, Ústí nad Labem, Pardubic a dalších především proto, že je zde velké pokušení lukrativní provozy vyvést z nemocnic a profitovat na tom. Nikdo nehovoří o personálu, dostatku lékařů, sester. Vidím za tím snahu o vytvoření velkých vzájemně finančně a provozně propojených celků, kdy půjde hlavně o maximální zisk.

ODS prý ale už vzdává myšlenku převodu nemocnic na akciové společnosti. Věříte tomu?

Kraj začal v současné době rekonstruovat většinu svých zařízení, a používá na to prostředky EU. Při právní změně na a. s. by musel tyto prostředky vrátit, proto byly již založené akciovky usnesením zastupitelstva zrušeny. Ve výhledu let 2008 až 2012 nebudou a. s. na pořadu dne. Jestli se ODS myšlenky definitivně vzdala, nevím, jednáno o tom s námi nebylo. Ale ve smylu toho, jak naministerstvu postupuje ministr Julínek, tak ODS nevěřím, že by se definitivně vzdala převodu nemocnic na akciové společnosti.

Co poplatky v nemocnicích, mluvili jste o tom, že seje minimálně v rámci Vysočiny pokusíte odstranit.

Poplatky, tak jak jsou nastaveny, j sou asociální a nepřinášej í slibovaný efekt. Ministr Julínek velmi halasně hovoří o 2,5 miliardách úspor a zlepšení péče o těžké stavy. Pojišťovny mají 35 miliard aktiv. Mohly by toto klidně platit. V krajských zařízeních budeme činit všechny kroky k tomu, aby poplatky byly v co největším rozsahu zrušeny.

Jde podle vás urychlit zřizování doposud chybějících krajských institucí na Vysočině?

To je právě ta otázka. Je vůle ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti a dalších tuto decentralizaci provést? Existují signály, že například ministerstvo práce a sociálních věcí i jiné instituce činí kroky pro omezení ustavování krajských institucí. Jen si vezměte, co úsilí, práce a námahy bylo potřeba k tomu, aby vzniklo krajské ředitelství policie, přestože je nesmírně komplikovaný současný stav, kdy správa policie neodpovídá krajskému zřízení.

Co máte na mysli těmi signály? O jaké instituce má přesně jít? Hodláte případně nějak zamezit jejich „likvidaci“ na úrovni krajů?

Jde například o snahu nevytvořit krajskou správu sociálního zabezpečení na Vysočině nebo strukturu krajských soudů v krajích. Tato jednání budou velmi obtížná. Kde je ona deklarovaná decentralizace a ODS trvale propagovaná úspora v centrálních orgánech?

Jak dál s energetickou politikou kraje, které zdroje energie podporovat?

Náš postoj je jasný. Podpořili jsme a podporujeme Jadernou elektrárnu Dukovny, ale jsme proti budování jaderného úložiště na Vysočině. Současně nemáme žádný problém s obnovitelnými zdroji. Jen chceme jasná pravidla, například u větrných elektráren stanovení vzdálenosti od silnic a sídel.

Až bude po volbách, ve kterých stranách byste viděl případné koaliční partnery?

Opakovaně říkáme, že jsme ochotni jednat s každým, kdo bude chtít s námi jednat a bude respektovat priority našeho volebního programu. Vůbec se mi nelíbí zcela účelové vypouštění dezinformací, že je vše již téměř domluveno, ten půj de s tím a ten s tím. Je to neseriózní matení voličů, ale ti jsou chytří a samostatní a obrázek si udělají sami. Oni rozhodnou, jak bude zastupitelstvo vypadat.

Myslíte, že nějakým způsobem může výsledkem voleb zamíchat současná aféra v ODS, kde vypluly na povrch údajné praktiky získávání kompromitujících materiálů na politické partnery či politické protivníky?

Je smutná skutečnost, že se j e dnoznačně ukázalo, jak vznikla vláda a jak byli získáni náhlí příznivci ODS Pohanka a Melčák, Snítilý a Wolf. Doufám, že aféra s výsledky zamíchá, a to ve prospěch ČSSD a jejího vítězství v krajských volbách.

Celý rozhovor s Jiřím Běhounkem si můžete přečíst na www.denik.cz

MUDr. Jiří Běhounek

Narozen:

13.5.1952 v Praze

Vzdělání: v roce 1976 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze

Zaměstnání a politická činnost: po ukončenívysoké školy nastoupil do Nemocnice Pelhřimov na ortopedické oddělení Nemocnice Pelhřimov

1980: složil atestaci z ortopedie I. stupně

1986: složil atestaci II. stupně od 1986 dosud: primářem oddělení ortopedie Nemocnice Pelhřimov tuto 1996-2000: v Nemocnici Pelhřimov vykonával funkci náměstka HTS od 1998 členem Zastupitelstva města Pelhřimov od 2001 vědeckým sekretářem odborné České společnosti pro ortopedii a traumatologii od 2002 členem Rady města Pelhřimova od roku 2004 členem zastupitelstva kraje Vysočina (nezávislý na kandidátce ČSSD)

Politická příslušnost: 1985-1989: členem KSČ. 2004: na kandidátce ČSSD do krajského zastupitelstva

Rodina: ženatý, dvě děti

Petr Šmergl, Regionální deník

Ohodnoťte tento článek!