Jednání o minutové režii se protáhne

Na včerejším jednání dohodovacího řízení k seznamu výkonů odmítli zástupci zdravotních pojišťoven projednávat zvýšení minutové režie v ordinacích. Návrh České lékařské komory, aby pojišťovny platily ordinacím ambulantních specialistů na režii až o 30 procent více, byl při hlasování zamítnut…

Ředitelka odboru marketingu a komunikace VZP Kateřina Zamastilová upozornila, že zvýšení plateb režie není tak jednoduché, jak tvrdí ČLK. Změna plateb by se totiž měla týkat nejen ambulantních specialistů, ale i nemocnic, kde jsou ambulance, a praktických lékařů, kteří také vykazují podle seznamu výkonů. Nároky na zdravotní pojištění by tak zřejmě byly vyšší než je odhad ČLK.

Pavel Tautermann za Sdružení smluvních lékařů tedy navrhl ustavení další komise dohodovacího řízení, která by se touto problematikou trvale zabývala. Návrh SSL prošel a účastníci se shodli na tom, že první jednání komise se bude konat 20. září v sídle České lékařské komory. Nebylo však rozhodnuto o složení komise, převážil názor, že sazba minutové režie je natolik důležitým problémem, že nelze nikomu v účasti v komisi zabraňovat.

Během dohodovacího řízení byl rovněž zamítnut návrh Asociace domácí péče na zařazení kódu výkonu ambulantního specialisty v domácím prostředí pacienta. Spor byl veden o kompetence praktických lékařů při vyžádání takového výkonu a o míru odpovědnosti specialisty v případě, že výkon neprovede.

mt

Ohodnoťte tento článek!