Jednání zkrachovala. Heger odmítl další požadavky odborů

jednání

Slibně vypadající dohoda padá a jednání mezi ministerstvem a protestujícími lékaři se vrací na začátek. Šéf resortu totiž odmítl návrh dohody, který mu odbory předaly. Jako ultimativní označil zejména požadavek návratu pro všechny lékaře nebo přímý vliv na rozdělování nabídnutých finančních zdrojů.

Místo očekávaného zklidnění přišlo další pnutí. Tak lze jednoznačně shrnout včerejší schůzku ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP 09), lékařských odborů a prezidenta České lékařské komory Milana Kubka.

Aktéři největší krize českého zdravotnictví se nedokážou shodnout na tom, jak dostat 2 miliardy korun, které ministr na zvýšení platů přislíbil, až do rukou lékařů.

Odbory chtějí jednotná pravidla, na kterých se budou moci podílet, podle Hegera by měly rozhodovat nemocnice. Razantně odmítá dát i záruky na bezpečný návrat všech lékařů na původní pracovní pozice.

Heger: je to cesta do pekel

Ministr dal ihned po jednání najevo své rozhořčení nad téměř „ultimativním charakterem“ dohody, která vrací všechna jednání zpět.

„Předložili jsme návrh s několika vstřícnými kroky. Udělali jsme maximum, abychom lékařům vyhověli. Ale jejich návrh nás vrací zpět,“ řekl Heger.

Další jednání je naplánováno na čtvrtek, ale jak již předem avizoval, že na požadavky odborů rozhodně nepřistoupí. Osmibodová dohoda podle něj obsahuje i věci, které přesahují rámec koaliční smlouvy, či dokonce pravomoci ministerstva a vlády.

Odboráři si například nadiktovali detailní scénář legislativních kroků, které má ministerstvo učinit. „Je to cesta do pekel,“ okomentoval požadavky ministr.

Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka je dohoda navržená odbory naprosto férová „Nevznesli jsme žádný požadavek, který by šel nad rámec původní nabídky,“ hájil ji Kubek.

Engel: Návrh ministra byl polotovar

Dnes bude sice o Hegerově návrhu ještě jednat předsednictvo Lékařského odborového klubu, ale po včerejšku je zřejmé, že s největší pravděpodobností odmítne.

„Nemůžu lékařům říct, aby své výpovědi stáhli. Ministerstvo nám předložilo polotovar, na kterém je ještě hodně práce. Obsahuje naprosto nejasné věci, například kolik ty dvě miliardy dělají pro jednotlivce a jak to bude s návratem lékařů,“ uvedl šéf Lékařského odborového klubu Martin Engel.

Na lékaře apeloval sám ministr, žádal je, aby své výpovědi začali stahovat bez výzvy odborů. „Pokud se budou lékaři vracet zpět, přestože bude lékařský odborový klub dál zasévat vítr, budeme rádi,“ uvedl ministr.

A slíbil, že jeho páteční nabídka doktorům včetně dvou miliard korun navíc potrvá, i když se případně s odbory nedohodne. „Nemůžeme však dát jednotný příkaz všem nemocnicím, jak peníze rozdělit,“ uvedl Heger.

Peníze jen pro lékaře? Těžko tvrdí Heger

Jedním z bodů dohody je, že zmíněné dvě miliardy korun půjdou jen na platy lékařů. To ale odmítl jak ministr, tak i premiér Petr Nečas. A jednání s Českou asociací sester jsou již naplánována.

„Nabídli jsme to, aby nezůstalo bez povšimnutí, že sestry jsou odpovědné a nešly do protestu,“ řekl šéf kabinetu ministra Jan Růžička.

Dohoda o úpravě poměrů ve zdravotnictví


1. MZ se zavazuje nejpozději 1. března přijmout novelu úhradové vyhlášky pro rok 2011 tak, že úhrady nemocnicím stoupnou alespoň o dvě miliardy korun. Navýšení se rovnoměrně rozdělí podle počtu lékařů v nemocnici a zdravotní pojišťovny ho provedou formou zvýšených záloh.

2. MZ se zavazuje zajistit s účinností od 1. března ve svých nemocnicích navýšení tarifních platů měsíčně u lékařů v 11. a 12. platové třídě o 8000 korun, v 13. platové třídě o 10.000 a ve 14. a vyšší třídě o 12.000 korun.

3. MZ v součinnosti s vládou se zavazuje nejpozději k 30. červnu 2011 předložit návrh zákona o odměňování zdravotnických pracovníků, který zahrne březnové navýšení tarifních platů a další postupné jejich zvyšování tak, aby nejpozději do 1. ledna 2013 dosáhl průměrný tarifní plat lékaře podle kvalifikace a praxe 1,5 až trojnásobku průměrné mzdy v Česku.

4. MZ se zavazuje uložit nejpozději do pěti dnů od uzavření této dohody svým nemocnicím, aby vzaly zpět lékaře, kteří podali výpověď v akci Děkujeme, odcházíme a do 28. února ji stáhnou. Zavazuje se spolupracovat při prosazování stejného požadavku v nemocnicích ostatních zřizovatelů.

5. MZ se zavazuje k jednání, jež povedou k uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně, která platí pro celé zdravotnictví.

6. MZ se zavazuje pracovat na reformě, která zahrne například:

– optimalizaci lůžkového fondu a úpravy nemocniční sítě

– definování počtu pracovníků a technického vybavení

– úpravu seznamu výkonů, aby se stal ceníkem s minimálními cenami, jež budou závazné pro všechny zdravotní pojišťovny

– definování úhradových standardů, tedy nároku pojištěnců

– racionalizace vstupu nových medicínských technologií

– úspory v lékové oblasti

– účinná protikorupční opatření

– změny systému vzdělávání lékařů

MZ se zavazuje na těchto změnách spolupracovat s lékařskou komorou, uspořené peníze půjdou přednostně na platy zdravotníků

7. MZ se zavazuje provádět všechna ustanovení dohody ve spolupráci s lékařskými odbory a komorou.

8. Lékařské odbory se zavazují do pěti dnů od podpisu dohody odvolat akci Děkujeme, odcházíme a vyzvat lékaře, kteří podali výpověď, aby ji vzali zpět, případně požádali zaměstnavatele o opětovné přijetí.

Ohodnoťte tento článek!