Jedno lékárenství je podle nás logickým krokem

dokumenty, kontrola, audit, papíry

Změny v novele vyhlášky o specializačním vzdělávání podporuje Grémium majitelů lékáren. „Nevnímáme zásadní rozdíl mezi poskytováním lékárenské péče v nemocnicích a ve veřejných lékárnách,“ uvedl pro Zdraví.Euro.cz předseda grémia Marek Hampel.

Česká lékárnická komora i farmaceutická fakulta kritizuje připravovanou novelu vyhlášky o specializačním vzdělávání lékařů.Vadí jim zejména spojení atestace veřejného a nemocničního lékárenství. Jak se k této problematice stavíte vy?

V průběhu prvního připomínkového řízení jsme se již vyjádřili pro, aby atestace byla z jednoho lékárenství. A to ještě před vlastním uvedením vyhlášky 185/2009. Nevnímáme totiž nějaký zásadní rozdíl mezi poskytováním lékárenské péče v nemocnicích a ve veřejných lékárnách. Nemocniční lékárna má část, kde poskytuje služby i pro veřejnost, takže se neliší od běžné lékárny. Naopak některé veřejné lékárny mají i odborná pracoviště a spolupracují s nemocnicemi. Činnosti, které jsou rozdílné, se dají řešit nikoliv specializační atestační zkouškou, ale třeba certifikovaným kurzem.

Jak se tato jednání vyvíjejí?

Již dříve byl vytvořen společný kmen, v jehož rámci bylo lékárenství veřejné, nemocniční a klinická farmacie. Posledně jmenovaní tento společný kmen opustili. Protože říkají, a v tomto
názoru je plně podporuji, že klinická farmacie je zcela něco jiného, než lékárenství. Ta se nepraktikuje jen v lékárnách, ale také na odděleních nemocnic, čili je to obor, který je specifický a jiný. Ale jedno lékárenství je podle nás logickým krokem.

Děkan farmaceutické fakulty tvrdí, že ke spojení této atestace došlo na základě vaší intervence. jak na toto reagujete?

My jsme dělali urgenci ve smyslu jednoho lékárenství, ale musím říci, že původní iniciativa byla ze strany České lékárnické komory. Tedy aby byl vytvořen původní kmen, abychom našli alespoň nějaký společný základ a potom by se profilace dělala po dvou letech.
Já zastupuji provozovatele veřejných lékáren a vím, že jsme připomínkovali specializace
farmaceutických asistentek, tam jsme se poté shodli. Předpokládám, že i v této oblasti nakonec ke konsensu dojdeme.

Účastníte se jednání o novele vyhlášky?

Ano, my připomínkujeme všechno, co nám je k tomuto tématu poskytnuto. Na jednání o této novele jsme zváni.

Ohodnoťte tento článek!