Jelínek navrhuje ústavům externisty

V praxi by to znamenalo, že místo stálých zdravotníků budou DD objednávat na péči externí dodavatele, jejichž služby budou proplácet zdravotní pojišťovny…

Náměstek ústeckého primátora Tomáš Jelínek (US) připravuje do rady města návrh, který má snížit domovům důchodců (DD) v okrese dotaci o částku na hrazení stálé zdravotní péče. V praxi by to znamenalo, že místo stálých zdravotníků budou DD objednávat na tuto péči externí dodavatele, přičemž tyto služby budou proplácet zdravotní pojišťovny. Podle Jelínka by tak mohlo město ušetřit ročně šest, možná i dvanáct miliónů korun. Většina ústeckých politiků však tuto novinku odmítá.

Ústí nad Labem – Jelínkův projekt vychází z toho, že DD mají poskytovat seniorům především sociální péči. „V domovech se má poskytovat sociální péče. Ta zdravotní je určitý nadstandard,“ vysvětlil náměstek. Jelínek předpokládá, že novinka vyvolá velkou diskusi, a proto chce projekt připravit důkladně.

„Už jsem uvažoval, že to předložím jednání rady, ale odložil jsem to kvůli dopracování. Pokud dospějeme ke shodě, předložím návrh v příštím roce,“

uvedl. Jelínek už kvůli posouzení záměru oslovil dotčená ministerstva a Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP). U nich však příliš neuspěl.

„Stanovisko ministerstva práce a sociálních věcí nebylo ani ryba, ani rak. Ministerstvo zdravotnictví mi po roce ani neodepsalo a VZP vyjádřila nesouhlas,“ zmínil některé překážky, které stojí projektu v cestě.

Jeho stranické kolegyni, místopředsedkyni ústecké US Haně Kučerové, se návrh nezamlouvá.

„Nelíbí se mi to hlavně vzhledem k eventuálním časovým prodlevám, které vzniknou, než přivolaný externí dodavatel zdravotní péče přijede na místo. Navíc většina z klientů DD potřebuje stálou zdravotní péči a i zajištění financování externistů pojišťovnami se mi zdá pofidérní,“ namítla Kučerová.

Podobný názor má i senátor Jaroslav Doubrava (KSČM), který projekt označil za nešťastný.

„V DD budou vždy lidé, kteří potřebují zdravotní péči. Proto si myslím, že se oddělit nedá. V případě externistů bude buď docházet k odvozu pacientů, kteří nebudou nutně odvoz do nemocnice potřebovat, anebo budou do DD dojíždět zdravotníci ze soukromých sektorů, což jednak péči prodraží a jednak podstatně zhorší její kvalitu. Navíc bude celý mechanismus velmi zdlouhavý ve srovnání se stálou péčí v domovech,“ soudí Doubrava.

Zhoršení kvality zdravotních služeb poskytovaných seniorům externisty Jelínek odmítá.

„Ti, kteří tyto služby budou vykonávat, budou stejně dobře odborně kvalifikováni a možná i více motivováni,“ oponuje náměstek.

Předseda ústecké ODS Ivan Dostál zatím k tomu nemá jednoznačně vytvořený názor, zdůraznil však psychologický aspekt.

„Nepodceňoval bych psychický a citový vztah stálé zdravotní péče. Klienti domovů totiž dají na to, když se se zdravotníky znají. Pokud však bude externí péči zajišťovat jen jedna firma, tak tam podobná důvěra asi vznikne také,“

míní šéf ústecké ODS.

Lékařka a místopředsedkyně ČSSD Marie Součková má pro Jelínkův návrh pochopení.

„Některé DD mohou vystačit s externími dodavateli, ale některé by měly spíše využívat, například vzhledem k většímu počtu nesamostatných klientů, stálých zdravotníků. Jsem tedy pro smíšený typ,“ přiblížila kompromisní řešení Součková.

Na Ústecku je nyní sedm DD. Chlumecký, krásnobřezenský, bukovský a domov penzion na Severní Terase jsou podle zdrojů blízkých DD zastánci vlastní zdravotní péče, naopak domovy ve Velkém Březně, Doběticích a DD Severní Terasa by uvítaly externí dodavatele. Podle Jelínka poskytuje město těmto DD dohromady dotaci vyšší než 50 miliónů korun ročně. Dalších necelých 50 miliónů ročně dostanou ze státní dotace. Vedle těchto zdrojů mohou mít DD i vlastní příjmy, které tvoří například úhrady klientů za pobyt nebo pronájmy.

VÁCLAV GROULÍK, Ústecký deník, 2.11.2001

Ohodnoťte tento článek!