Jestli nemocnice nezmění strategii, bude v ohrožení

Titulní obrázek

„Má role ve Vítkovicích byla pomalu u konce. Možnost přejít do FN v Olomouci by se už nemusela opakovat, a navíc, já nemám v úmyslu se stěhovat a ostatní velké nemocnice už neumožňují dojíždění,“ říká budoucí ředitel FNO Radomír Maráček…

Vysoce postavený manažer soukromé společnosti Agel, která je největším konkurentem státních zdravotnických zařízení na Moravě a ve Slezsku, usedne do křesla ředitele Fakultní nemocnice v Olomouci.

O tom, že nemocnici bude šéfovat Radomír Maráček, rozhodl ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS), když hledal náhradu za odvolaného Jaroslava Vomáčku (ČSSD).

Proč se úspěšný manažer rozhodl odejít z vítkovické nemocnice, kterou podle kolegů z Agelu pozvedl, do zadlužené státní nemocnice?

„Má role ve Vítkovicích byla pomalu u konce. Možnost přejít do Fakultní nemocnice v Olomouci by se už nemusela opakovat, a navíc, já nemám v úmyslu se stěhovat a ostatní takto velké nemocnice už neumožňují dojíždění,“ říká Radomír Maráček.

Proč manažera soukromé společnosti, která prosperuje a posiluje svoji pozici na tuzemském trhu, zlákala možnost vést státní fakultní nemocnici, která má navíc stamilionové závazky?

Práce pro FN Olomouc je pro mne manažerskou výzvou a zkouškou mých schopností uskutečnit stejnou práci v˙mnohem větším objemu a pod jiným vedením – státní správou v úzké spolupráci s lékařskou fakultou.

Společnost Agel, pro kterou jste roky pracoval v manažerských pozicích, je největším konkurentem státních zdravotnických zařízení na Moravě a ve Slezsku. A pokud navíc získá dlouhodobý pronájem tří nemocnic v Olomouckém kraji, její postavení na trhu ještě posílí. Neobáváte se konkurence? Může nemocnici odvést pacienty.

Pokud FN Olomouc nezmění svou současnou strategii a nebude reagovat na chování konkurence, může být opravdu v ohrožení. Mým úkolem je najít pro ni program, který zaručí její stabilitu a posílí její význam v celém regionu severní Moravy ve specializované péči.

Vaše jmenování ředitelem fakultní nemocnice rozvířilo spekulace o tom, zda jako letitý manažer třineckého Agelu nebudete společnost zvýhodňovat. Nebudete?

Společnost Agel zvýhodňovat nebudu. Budu se s ní však muset domluvit, protože pokud získá do pronájmu tři okolní nemocnice, bude téměř jediný partner pro řešení zdravotní péče v regionu. Prioritou bude pacient a zájmy fakultní nemocnice. Chci být úspěšný manažer FN Olomouc.

Každopádně pro Agel, ale i jiného soukromého provozovatele nemocnic, by mohlo být výhodné mít „svého“ člověka v čele největšího státního lůžkového zařízení široko daleko (FNO má přes 1400 lůžek). Výdělečné výkony by dělala soukromá nemocnice a méně lukrativní zákroky by odeslala do státní nemocnice. Takový „loajální“ ředitel by to přinejmenším nekritizoval.

Myšlenka je to určitě logická. Nicméně já jsem přesvědčen, že pokud medicínu v kterémkoli oboru děláte dobře, v dostatečném počtu výkonů, s˙minimem komplikací a umíte ošetřit vstupní a provozní náklady, tak je i ekonomicky minimálně neztrátová. Mým úkolem nebude zisk, ale kvalita, specializace a vyrovnaný rozpočet. Potažmo „lukrativních“ výkonů FN určitě nezbavím. Je budoucí věcí zdravotních pojišťoven, jestli dovolí provádění některých typů výkonů v okolních zařízeních, protože FN je pak povinna řešit jejich komplikace.

Pokud Agel získá do pronájmu tři krajské nemocnice, jak si představujete jejich fungování vedle fakultní nemocnice? Budete spolupracovat, nebo si konkurovat?

Já na základě komunikace s lídry jednotlivých klinik stanovím koncepci FN a podle toho budu vést jednání se zástupci firmy Agel, což podle mých informací budou jiní lidé, než s kterými jsem dosud spolupracoval. Konkurence bude, protože jen ta „táhne“ dopředu, ale nesmí ohrozit kvalitu zdravotní péče a spokojenost pacientů.

Ministr Julínek, který vás jmenoval, očekává, že fakultní nemocnici ekonomicky stabilizujete a zavedete potřebné reformy. Loni dostala nemocnice od ministerstva skoro 200 milionů korun. Jak chcete zlepšit hospodaření nemocnice bez provozních státních dotací?

Jak ozdravit nemocnici – to jsou zkušenosti, které si přináším se soukromého sektoru. Nechci je sdělovat dopředu, ale vyplývá to z již uvedeného. Mít pod kontrolou vstupy, provozní náklady a soustředit se na druh péče, která takové nemocnici přísluší.

Podle představ ministra Julínka by měla vzniknout univerzitní nemocnice. Jakou máte představu o fungování univerzitní nemocnice? A pokud se ministerská vize neuskuteční, budete přece jen více podporovat vědu? Například při dětské klinice provádějí experti špičkové výzkumy v oblasti onkologie, na které jsou potřeba velké peníze.

Koncepce univerzitní nemocnice ministerstva zdravotnictví je naprosto totožná s˙mou představou. Vědeckou činnost by však mělo koordinovat právě ministerstvo, aby byla co nejefektivnější a sladěná mezi jednotlivými univerzitními nemocnicemi v Česku. Pokud tam je něco jedinečného a špičkového, bude to mít zelenou.

Pocítí nějak personální změnu v čele zařízení pacienti? Nemocnicí jich ročně projde přes půl milionu.

Spokojený pacient musí být hlavní prioritou každého zdravotnického zařízení. Je klientem a nositelem image.

Oproti vítkovické nemocnici, odkud přicházíte, je do center FNO soustředěna péče o pacienty, jejichž léčba vyžaduje obrovské náklady. Kolik peněz tato centra získají, záleží i na šikovnosti při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami. Jaká

bude vaše strategie v boji o peníze pro tyto nemocné?

Zdravotní pojišťovny již myslím chápou, že koncentrace nákladné péče do vybraných zařízení je cestou kvality a ekonomiky. FN jim musí být schopna toto nabídnout a diskutovat s nimi podobu zdravotní péče v regionu.

Nemocnice má přes tři tisíce zaměstnanců. Poznají hmatatelně příchod nového ředitele?

Zpočátku to poznají lídři klinik a oborů, se kterými budu v kontaktu, a vedení nemocnice. Vzhledem k tomu, že budu chtít změnit strukturu řízení, tak postupně pak i ostatní zaměstnanci.

Jeden z vašich předchůdců měl výhrady k tomu, aby nemocniční lékaři měli zároveň soukromé praxe. Jaký je váš postoj k takovému souběhu lékařských činností?

Pokud soukromá praxe nenarušuje chod oddělení, lékař používá své prostředky a vybavení a současně je odesílatelem pacientů do FN, tak to naopak vidím jako přínos. I fakultní nemocnice musí mít svůj objem odesílajících lékařů a jsou pro ni důležitými partnery.

Ministr vás jmenoval do funkce minulé pondělí. Kdy předpokládáte, že byste mohl do nemocnice nastoupit?

Nastoupím 2. července.

Daniela Tauberová, Regionální deníky

Jestli nemocnice nezmění strategii, bude v ohrožení
Ohodnoťte tento článek!