Jestli rodiče nechtějí, nepřinutí je ani zákon

Nový zákon o ochraně veřejného zdraví změnil termín „povinné“ na „pravidelné“ očkování. Neznamená to ale, že rodiče už nemají povinnost nechat své děti očkovat, jak se mnozí domnívají. Na otázky jak se změnil postoj rodičů i o zahraničním srovnání odpovídal doktor Milana Kudyna, odborný dětský lékař z Prahy 10. Jak rodiče přistupují k očkování?…

Je na lékaři, aby dokázal rodiče přesvědčit, že pravidelné očkování je pro jejich dítě velice důležité. Nejde o zbytečné píchání, ale o předcházení mnohdy velice komplikovaných nemocí.

I když třeba se některá nemoc už v Česku nevyskytuje, rozvojem cestovního ruchu se s ní může setkat a nemá-li obranné látky, lehce nemoci podlehne. Setkal jste se s případem, že rodiče odmítli své dítě očkovat?

Setkal, ale ne často. Jako důvod rodiče uvádí náboženské důvody nebo obavy, že dítě není imunitně v pořádku. V případě nemoci dítěte, nebo podezření, se dá udělat komplexní vyšetření. Ale většinou jde o neznalost rodičů, kteří mnohdy ani netuší, proč a proti jakým nemocem se děti očkují. V takovém případě je na lékaři, aby dokázal vše vysvětlit a dohodnout se případně na posunutí termínu očkování. Očkovací kalendář myslí i na nemocné děti.

Existuje nějaký postih pro rodiče, kteří odmítají očkování?

Když rodič odmítne nechat dítě očkovat, musí to ztvrdit svým podpisem. Důvody uvádět nemusí. V tom případě naše povinnost končí a o další průběh se starají hygienické stanice. Ty mohou uložit pokutu až do výše pět tisíc korun. Jaká je však vymahatelnost těchto položek, nevím. Jak se situace řeší jinde?

Ve vyspělých státech se dítě „píchá“ daleko méně než u nás, protože tam existují kombinované vakcíny. U nás zatím neexistují, i kdyby si rodiče chtěli na očkování připlatit. A co se týče odmítnutí, tam se sahá rodičům na sociální dávky, což je mnohem účinnější forma než pokuta. A co lékaři – homeopati?

Homeopatie s očkováním nekoliduje, v tom nejsme v rozepři. Alespoň já jsem se s takovým případem nesetkal. Jiné je to z pohledu alternativní léčby, tedy co se týče antibiotik.

Marta Pawlicová, Večerník Praha, 1.8.2001

Pozn. red.: Očkovací kalendář je ve formátu *.DOC volně ke stažení ZDE.

Ohodnoťte tento článek!