Jihlavská nemocnice má vrátit dotaci

Jihlavská nemocnice by měla vrátit státní dotaci za dostavbu včetně penále ve výši cca 700 miliónů korun. Ředitel zařízení Jaromír Černý uvedl, že na vině jsou nedokončená jednání o změnách v průběhu stavby…

JIHLAVA –

Viník je v této chvíli nejasný a všichni doufají, že se zainteresovaní dohodnou na stornování víceméně administrativně vzniklého dluhu.

Již loni v létě po dramatickém odstoupení bývalého ředitele nemocnice Dušana Hubače upozornil zastupující ředitel Miroslav Vyhlídal na nesrovnalosti ve využití státní dotace. Z té se na přelomu tisíciletí stavěl poslední pavilón, do kterého se poslední pracoviště přestěhovala před pouhými pár dny.

Výše státem přidělené částky byla 572 miliónů korun. Před dvěma týdny přišel na adresu nemocnice i platební výměr jihlavského finančního úřadu. Dlužnou částku navýšilo ještě prudce stoupající penále, jehož výše přesáhla 130 miliónů korun.

„Dotace nebyla použita v rozporu s účelem. Ale v rámci stavby se muselo přistoupit k některým změnám, o nichž se v okamžiku přidělení dotace samozřejmě nevědělo. Kontrola nás právě viní z toho, že změny správce dotace neodsouhlasil,“ vysvětlil ředitel Černý.

Jak dodal, ministerstva financí i zdravotnictví o užití peněz informována byla, nicméně jednání se nedotáhla do konce, což je nyní jádrem problému.

Kvůli nesprávným krokům odvolal ředitel nemocnice již bývalého ekonomického náměstka Pavla Izdného. Vinu však zřejmě nesou také obě zmiňovaná ministerstva a značný díl odpovědnosti padá na adresu dnes již neexistujícího Okresního úřadu Jihlava, který byl zřizovatelem nemocnice.

„Jednání se nyní potáhnou několik měsíců. My požádáme o posečkání a zároveň s předložením celkové zprávy žádáme ministerstva o vymazání tohoto dluhu – včetně penále,“ uvedl Jaromír Černý.

Právo, 6.6.2003

Ohodnoťte tento článek!