Jihlavská nemocnice se neobejde bez Slováků

Lékaři Nemocnice Jihlava odcházejí za lepším na Západ i do soukromých praxí. O jejich opuštěné pacienty se proto musí postarat náhradníci. „Pracuje u nás dvacet osm cizinců, a to výhradně Slováků,“uvedl ředitel Jiří Madar…

Jihlava – a dodal: „Z celkového počtu sto čtyřiceti lékařů jich tu máme dvanáct.“

Ačkoliv se nejedná o závratně vysoká absolutní čísla, vytváří přítomnost i necelých deseti procent zahraničních zdravotníků problémy.

„Rozhodující je ten, že většina oddělení již na cizincích přímo závisí. Dnes si prakticky nedokáži představit zajištění standardní péče o pacienty bez přítomnosti těchto lidí,“vysvětlil předseda Lékařského odborového klubu v Jihlavě Lukáš Velev.

Po náhlém odchodu zahraničních zaměstnanců by se ocitla většina primariátů v neřešitelné personální situaci. Potvrzuje to primář anesteziologicko- – resuscitačního oddělení Pavel Jiránek.

Ten by měl velet týmu třinácti erudovaných kolegů. Jeden mu však chybí dlouhodobě, a kdyby mu z těch zbylých dvanácti ještě náhle odešli oba slovenští lékaři, jen těžko by byl schopen zajistit chod oddělení.

Anesteziologů, jejichž práce patří mezi lékaři k těm nejnáročnějším, se přitom chronicky nedostává většině českých nemocnic, nejen té jihlavské.

Obdobně jsou na tom i jiná klíčová pracoviště Nemocnice Jihlava. Například chirurgie a interna i některá další, kde se o život nemocných tak často nehraje, kupříkladu plicní oddělení. Totéž se týká i stavů středních zdravotnických pracovníků.

Velmi důležitý servis zajišťují lůžkovým oddělením nemocniční laboratoře. V té hlavní – biochemické, mikrobiologické a imunologické – vedly odchody vysokoškoláků i středoškoláků až k akutní krizi.

Tu se sice podařilo zvládnout, nicméně po jejím skončení tvoří slovenské laborantky třetinu místního stavu.

„V případě jejich náhlého odchodu bychom nebyli žádným způsobem schopni zajistit víkendové služby,“podotýká primářka Helena Skačániová.

Odborná úroveň slovenských zdravotníků za jejich tuzemskými kolegy v ničem nezaostává, nicméně jednu nezaviněnou vadu přece jen mají.

Mezi dvanácti lékaři ze Slovenska jich je polovina bez specializace, pět dosáhlo první atestace a pouze jeden dvou atestací.

Měli by přitom většinou zaujmout právě místa přinejmenším dvouatestovaných domácích lékařů, kterých odchází největší počet.

„Adekvátní náhrada za kvalifikované lékaře v Česku není,“míní odborář Velev a dodává:

„Finanční ani ostatní podmínky práce v nemocnici pro ně nejsou dost zajímavé. Pak za ně přicházejí nekvalifikovaní lékaři, pro něž podmínky zajímavé jsou, a ti dále devalvují cenu práce.“

Skačániová doplnila, že je složité získávat lidi, když jim nabídnete základní plat bez ubytování. „Nemocnice našeho typu by měla mít ubytovnu přímo v Jihlavě a neposkytovat pokoje ve vybydleném hotelu v Kostelci deset kilometrů od města,“říká.

Noviny Žďárska – Vysočina, Ivan Polák

Ohodnoťte tento článek!