Jihlavská nemocnice v provozu, na Ratha podáno trestní oznámení

„Na výši mezd jsme se dohodli s Odborovým svazem ve zdravotnictví a Unií zdravotních sester. Směnný provoz bude ukončen k 31. březnu. Zahájení normálního provozu lze technicky zvládnout už k l. dubnu…

PRAHA – Na středeční snahy České lékařské komory (ČLK) vyřešit nastalou krizi jihlavské nemocnice navazovala další jednání vedení nemocnice s Odborovým svazem pracovníků ve zdravotnictví a sociální péči, Odborovou unií zdravotnických pracovníků a včera jednání završil Lékařský odborový klub.

Ke krizi v jihlavské nemocnici dal podnět nesouhlas lékařů s rozhodnutím vedení nemocnice o výši odměn za práci přesčas a služby. Lékaři požadovali průměrnou mzdu 37 tisíc korun, zatímco vedení nabízelo 32 tisíc korun. To vedlo ředitele nemocnice od l. února k zavedení směnného provozu na klíčových pracovištích nemocnice, s cílem ušetřit na platbě přesčasových hodin. Lékaři protestovali vyhlášením stávkové pohotovosti. V nemocnici docházelo postupně ke zhoršování péče tím, že byl omezen počet operací, byla zrušena ambulance bolesti, kterou zejména využívali onkologičtí pacienti.

„Na výši mezd jsme se dohodli s Odborovým svazem ve zdravotnictví a Unií zdravotních sester. Směnný provoz bude ukončen k 31. březnu. Zahájení normálního provozu lze technicky zvládnout už k l. dubnu,“ řekl Haló novinám ředitel jihlavské nemocnice Dušan Hubač. Dodal, že vedení nemocnice lékařům nabídlo průměrnou mzdu přesahující 35 tisíc korun.

Svou snahu ukončit válku v nemocnici potvrdil Haló novinám i předseda místního Lékařského odborového klubu (LOK) Vít Bárta: „Náš požadavek je, aby byl v co nejrychlejší době zrušen směnný provoz, a pacienti měli požadovanou péci. Navržený výpočet průměrného platu se nám zdá být přijatelný. Trváme vsak stále na tom, ze ředitel jihlavské nemocnice Hubač není manager, chceme jeho odvolání a vypsání konkurzu na místo nového ředitele.“ K časově omezené dohodě včera přistoupil i LOK. Dohodu však podmiňuje tím, že do 30. června vysloví lékaři konečný souhlas, anebo případný nesouhlas s dohodou, pokud nebude jejich požadavek na odchod současného ředitele splněn. Do té doby dávají zřizovateli nemocnice, kterým je okres, možnost, aby odchod ředitele Dušana Hubače vyřešil.

Výroky prezidenta ČLK Davida Ratha při jednání v Jihlavě označil ředitel Hubač za nepravdivé. Domnívá se, že mohly zneklidnit pacienty, poškodit nejen jeho dobré jméno, ale i celé nemocnice, a podal včera na Ratha trestní oznámení.

DAGMAR JAGOŠOVÁ, Haló noviny, 30.3.2002

Ohodnoťte tento článek!