Jihlavská onkologie vzdělává specialisty

Titulní obrázek

Onkologie v jihlavské nemocnici získala akreditaci jako pracoviště pro vzdělávání lékařů. Ti už tak nemusí odcházet na dlouhodobé stáže na pražské či brněnské kliniky. Upozornil na to krajský úřad jako zřizovatel nemocnice. Onkologické oddělení a Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava získalo akreditace na postgraduální vzdělávání lékařů v oboru radiační onkologie a klinická onkologie.

„Akreditace je udělena na dobu osmi let a umožní absolvovat celý vzdělávací program na domácích pracovištích. Schválením návrhu akreditačních komisí obou oborů tak zároveň Ministerstvo zdravotnictví ČR vyjadřuje uznání dlouhodobé kvalitě práce jihlavské onkologie,“ uvedl primář oddělení Lubomír Slavíček. Získání akreditace umožní nemocnici pracovat přímo s kmenovými lékaři podle vzdělávacích plánů. Již nyní je do programu zařazeno šest lékařů Nemocnice Jihlava.

„Získaná akreditace včetně splnění akreditačních podmínek je potvrzením nastoupeného trendu, který přispívá ke stále se zvyšující úrovni a kvalitě vzdělávání. Je to podpora, jak přesvědčit mladé lékaře k nástupu do našich zařízení a jak jim umožnit další vzdělávání,“ uvedl hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek. „Rozvoj a fungování onkologického centra na Vysočině je naším prvořadým zájmem. Cílem je zajistit dostupnost nejmodernější onkologické léčby pro všechny pacienty kraje a spádových oblastí, kteří ji vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a onkologické diagnóze potřebují,“ konstatoval krajský zdravotní rada Lukáš Kettner.

Krajské onkologické centrum ročně léčí zhruba tisícovku pacientů. Centrum poskytuje onkologickou péči pacientům ze všech pěti okresů kraje. Lůžková část pro onkologické pacienty má nyní 49 lůžek a tři lůžka JIP.

Jana Pechová, Právo

Jihlavská onkologie vzdělává specialisty
Ohodnoťte tento článek!