Jihlavské nemocnici hrozí kolaps

V době, kdy kraj Vysočina odměnil krizového manažera Pavla Hralu za dobrou práci, vrcholí problémy jihlavské nemocnice, kterou vede. Odcházejí z ní kvalifikovaní lékaři a zároveň se stupňuje protest primářů proti tomuto dosazenému řediteli…

Jihlava –

„Před zahájením pracovní porady širšího kolegia jsme z jednání odešli a považujeme tento čin za vystupňování našeho protestu proti nekoncepčním rozhodnutím Pavla Hraly,“ vyjádřil stanovisko primářské skupiny Pavel Jiránek, vedoucí anesteziologickoresuscitačního oddělení, a dodal:

„Nyní očekáváme další krok od pana ředitele a čekáme také na to, zda dojde k našemu pracovnímu setkání, protože danou situaci nelze nechat bez řešení. Nemám nejmenší potřebu se k tomu jakkoliv vyjadřovat a nebudu ani odpovídat na žádné otázky,“zareagoval na dotaz novinářů manažer Hrala.

Z porady odešlo dvacet dva primářů

Z pravidelné ředitelské porady odešlo dvaadvacet primářů z dvaceti čtyř přítomných. S ředitelem zůstali pouze primář radiodiagnostického oddělení Alexandr Černoch a vedoucí ústavní lékárny Marie Svobodová.

Tito dva jmenovaní také jako jediní nepodepsali písemný protest svých kolegů z 10. března předaný řediteli Hralovi.

Z nemocnice začali odcházet vysoce kvalifikovaní lékaři s několika atestacemi. Odešel dětský nefrolog a endokrinolog,dva kardiologové, jeden ortoped,traumatolog a anesteziolog.Brzy je budou následovatchirurg s dalším anesteziologem.

Primáři v něm nesouhlasí především s plánovaným slučováním interních a chirurgických oddělení a dalším dramatickým snižováním počtu lůžek akutní péče.

„Takové zásadní změny by nemělo provádět současné vedení nemocnice v době, kdy je vypsáno výběrové řízení na místo ředitele. Navíc zcela jistě zhorší výkonnost nemocnice a budou znamenat její přeměnu z krajského zařízení na jakýsi provinční ústav poskytující pouze základní péči. Plánované změny také považuji za ohrožení pacientů, a proto lékařská komora protest primářů podporuje,“ komentoval situaci předseda okresního sdružení České lékařské komory v Jihlavě Miroslav Pětivlas.

Odborníci míří pryč

Z Nemocnice Jihlava začali již odcházet vysoce kvalifikovaní lékaři s několika atestacemi. Dosažení takového stupně odbornosti trvá přibližně 15 let, těžko se za ně hledá náhrada a také zanikají jejich smluvní místa, což znamená, že takového lékaře nemocnice mnohdy ani zpátky získat nemůže.

Prozatím tímto způsobem přišla o dětského nefrologa a endokrinologa. Odešli i dva kardiologové, jeden ortoped, traumatolog a anesteziolog. Brzy je budou následovat ještě chirurg s dalším anesteziologem.

„Ačkoliv má také jeden kolega na naše oddělení nastoupit, budou nám stále chybět celkem čtyři lékaři a dojde nutně k omezení počtu operací,“ uvedl Pavel Jiránek.

Neozval se ani kraj

V průběhu sedmnácti dnů, které uplynuly od podání písemného protestu, se primářům neozval ani manažer Hrala ani zřizovatel nemocnice, jenž dostal dopis na vědomí.

„Strukturu a rozsah poskytované péče určuje ředitel nemocnice a já jsem mu jen jménem krajské rady poslala oficiální dotaz, zda jím navrhované změny nezvýší náklady nebo nezhorší pacientům dostupnost a nabízený rozsah zdravotnických služeb,“podotkla krajská zdravotní radní Martina Matějková.

„Z naší strany se snad již ani nejedná o protest, dochází spíše k volání o pomoc v zájmu našich pacientů,“ uzavřel primář radioterapeutického oddělení Jan Stejskal.

Jihlavské noviny – Vysočina

Ohodnoťte tento článek!