Jihočeské housky a nemocnice

K posouzení kvality housek na krámě nepotřebujete mít ukončenou ani základní školní docházku. Posoudit kvalitu nemocniční péče je však problém i pro vzdělance, píše pro Právo Pavel Pafko…

K posouzení kvality housek na krámě nepotřebujete mít ukončenou ani základní školní docházku. Posoudit kvalitu nemocniční péče je však problém i pro vzdělance. Proč tomu tak je?

Odpověď je snadná. Ať vezmete kterýkoli kvalitativní ukazatel léčebné péče, zjistíte, že je podmíněn mnoha dalšími ukazateli, bez jejichž současného hodnocení nemá výpovědní hodnotu.

Tak např. budete-li hodnotit úmrtí po operaci slepého střeva, musíte současně posuzovat pokročilost onemocnění, se kterým pacient k operaci přišel (počínající zánět, či pokročilý s proděravěním), dále věk pacienta, zda byl nemocný již po infarktu, měl-li cukrovku atd.

Při hodnocení délky pobytu pacienta v nemocnici musíme hodnotit i dostupnost následné péče, sociální situaci a podobně. Jiná bude situace pacienta ve velkém městě, jiná toho, kdo nemá auto a na kontroly do nemocnice jezdí 15-20 km!

Pacient má jistě právo na informaci a všichni, až budou potřebovat nemocniční péči, budou chtít vědět, kam jít. Informace musí dostat, ale připravené, které nezavádějí, nejsou nepravdivé, či dokonce poplašné!

V těchto dnech jsem zjistil, že Jihočeský kraj je již s problémem kvality hotov. Sestavil žebříček jihočeských nemocnic. Za hlavní považují jeho autoři (jak na internetu píšou) to, že byl zveřejněn. S jakým výsledkem – to již nepíšou. Kdybych po nezdařené operaci řekl: „Hlavně že jsem operoval,“ asi by to nikdo nechápal jako úspěch!

Podíval jsem se jenom na dvě tabulky tohoto žebříčku týkající se oboru, ve kterém pracuji. Chtěl bych občanům jižních Čech něco doporučit: budou-li v příbuzenstvu mít pacienta, který bude dlouhodobě uměle ventilován na dýchacím přístroji, ať ho odvezou do Českých Budějovic, tam v tomto stavu nikdo nezemřel, ač jinde umírá 40-60, ba dokonce až 80 % (Strakonice) takto postižených! Samozřejmě že dotazem u kolegů v Českých Budějovicích jsem zjistil, že tato čísla neodpovídají pravdě!

Podobně pacienti se zhoubným bujením dýchacího ústrojí (rakovina plic) umírají v táborské nemocnici v 21,3 %, či Krumlově v 20 % a v Prachaticích v 45,5 %. V Budějovicích pouze v 10,8 %! Kdo by chtěl do Prachatic? Že by v Budějovicích byli zázrační, nebo ostatní nemocní umírají jinde? Kdo ví.

Autorům žebříčku je třeba přiznat, že čtenáře upozorňují na nutnost konzultace s konkrétním lůžkovým zařízením. Zavolal jsem tedy na tři ředitelství jihočeských nemocnic a zjistil, že tabulky nejsou schopna vysvětlit.

Tedy – v tabulkách jsou čísla chybná, a navíc nemocnice nejsou schopny je komentovat. Při pohledu na celý projekt je třeba se ptát, kdo ho vypracoval, kdo práci převzal, zaplatil a před zveřejněním kontroloval. Osobně si myslím, že buď práce nebyla kontrolována vůbec, nebo byla, ale někým, kdo tomu moc nerozumí. Jinak by to stěží poskytl veřejnosti.

A jak to souvisí s houskami? Kdyby pekárna dodala na pulty spálené pečivo, splakala by nad výdělkem. Nechme se překvapit, jak to dopadne s tabulkami.

Pavel Pafko, Právo

REAKCE čTENÁŘŮ Zdraví.Euro.cz

MUDr. Pučálka Antonín

Dříve či později bude muset některá naše vláda s pravdou ven: dosavadní zdravotnictví v naší zemi je příliš nákladné a nelze donekonečna zvyšovat

jeho rozpočet. Musí přijít radikální řešení, zajišťující základní zdravotní péči všem – a nic víc. Nadstandardní zdravotnictví pro bohaté – je amorální. Standardní pro všechny (byť na nižší úrovni, než je dnes) je jediné rozumné řešení. Lékařů jë hodně a mají nízké platy – tedy nechť jdou do 3-tího světa plnit svou povinnost a vydělat si. Zdravotních sester (dobrých) není nikdy dost a mohou hodně lidem ulehčit jejich stáří i u nás doma. Též další nižší zdravotničtí pracovníci. Horentně nemusí vydělávat ani farmaceutické firmy na trestuhodně předražených onko-preparátech, lékárníci na obrovských maržích, ani pohřební služby na falešných

truhlách, pohřebních šatech nebožtíků,zapůjčených „putovních“ kyticích a věncích . Zde má regulačně i trestně zasáhnout stát. Především však musí lidé mít rozum, žít přiměřeně svým možnostem, nechtít nemožné a být vděčni za trochu solidní stáří (což většina lidí světa nemá). A přát sobě i druhým pokoj v duši. Zdraví Vás všechny dr.A.P.

Jihočeské housky a nemocnice
Ohodnoťte tento článek!