Jihočeský kraj hodlá změnit nemocnice v obchodní společnosti

Šest bývalých okresních nemocnic, jejichž zřizovatelem je Jihočeský kraj, se zřejmě do konce roku 2005 změní z příspěvkových organizací v obchodní společnosti. Budou tak následovat Nemocnici České Budějovice, která je od 1. ledna, jako první v Česku, akciovou společností v plném vlastnictví kraje…

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Uvedl to zástupce jihočeského hejtmana Vladimír Pavelka (KDU-ČSL).

Přestože tato změna právní formy je stále předmětem diskuse, v případě českobudějovické nemocnice s ní podle něj nebyly spojeny žádné problémy.

„Není to žádná tunelovací firma, nezůstala po ní žádná příspěvková organizace, všechno vlastní a kontroluje kraj. Nyní vyhodnotíme zkušenosti, ale žádná negativní není. Kvalita zdravotní péče i její objem stoupají, vyrovnané hospodaření nemocnice trvá,“ uvedl Pavelka.

Další postup bude záviset na vůli příštího krajského zastupitelstva, záměr počítá se změnou právní formy všech nemocnic do konce roku 2005.

Forma příspěvkové organizace je podle Pavelky nevýhodná, její zřizovatel má pouze možnost odvolat ředitele, jinak se přímo nepodílí na řízení.

Akciová společnost, kterou zřizuje kraj jako jediný vlastník, je pod veřejnou kontrolou a účast majitele (kraje) na řízení je větší než účast zřizovatele na řízení příspěvkové organizace, vysvětlil Pavelka.

„Kritici nepochopili podstatu. Akciovou společnost nezřizujeme za účelem tvorby zisku, nemáme v úmyslu se nemocnic zbavovat, privatizovat je. Považujeme síť nemocnic za vyhovující, musí dojít k jejich restrukturalizaci, ale nikoli k zásadním změnám,“ prohlásil.

Nemocnice České Budějovice již řadu let funguje bez dluhů a hospodaření šesti bývalých okresních nemocnic se kraji podařilo stabilizovat.

Zatímco za první pololetí 2003 vykazovaly v souhrnu ztrátu 31 milionů, ve stejném období letošního roku mají kladný hospodářský výsledek téměř 18 milionů korun.

Podle Pavelky se až na jednu výjimku neměnil management, ale režim činnosti. Kraj nemocnicím nedával žádné mimořádné dotace, které by sanovaly provozní ztráty. Poskytoval jim však investiční dotace, především na nutné rekonstrukce stravovacích provozů.

Podle Pavelky nečeká jihočeská zdravotnická zařízení v blízké budoucnosti nic dramatického. Kraj především investičně dokončí rekonstrukci stravovacích provozů, což je pro život nemocnic klíčová záležitost.

Finančně nejnáročnější pak budou nezbytné rekonstrukce operačních sálů nemocnic v Táboře a Strakonicích, když ostatní nemocnice již tuto fázi mají za sebou. Úhrada nákladů, které výrazně převýší 100 milionů korun, se neobejde bez podpory státního rozpočtu.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!