Jihočeský kraj nabízí pro seniory s demencemi 840 lůžek

Alzheimer centrum

Jihočeský kraj nabízí pro pacienty s degenerativními mozkovými chorobami 840 lůžek v domovech se zvláštním režimem.

Z velké části se jedná o seniory s Alzheimerovou chorobou. V Jihočeském kraji žije několik tisícovek lidí staršího věku s demencemi. Jejich počet dlouhodobě nijak výrazně nenarůstá. Řekla to náměstkyně jihočeského hejtmana Ivana Stráská (ČSSD). „Služby pro tyto typy pacientů nabízí většinou domovy se speciálním režimem. Samozřejmě, že bychom přivítali více lůžek, ale dá se říci, že tento stav odpovídá potřebám kraje,“ uvedla Stráská.

Pacienti však nemusí čekat na umístění pouze ve speciálních zařízeních. Podobné služby pro ně zajišťují i jiné objekty. „Péče o osoby s demencí může být v některých situacích zajišťována i v domovech pro seniory,“ uvedla Helena Kocmanová z odboru sociálních věcí krajského úřadu.

Specializovaných pracovišť pro lidi pouze s Alzheimerovou chorobou není v Jihočeském kraji mnoho. Taková centra se nacházejí například v Písku, Vodňanech a v Českých Budějovicích. V těchto zařízeních bývají většinou nepohybliví senioři závislí na pomoci jiných. „Narůstá počet pacientů s touto chorobou v celém světě, nemoc je označována za skrytou epidemii. Přibývá mladších pacientů,“ uvedla Markéta Mohoritová z píseckého Alzheimercentra.

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka.

Ohodnoťte tento článek!