Jihočeský R- ITAREPS míří do Silicon Valley

mobilní telefon, aplikace

Nezisková organizace Fokus z Českých Budějovic, která v dubnu vyhrála se svým projektem R- ITAREPS třetí ročník akceleračního programu Laboratoř Nadace Vodafone, míří na mezinárodní konferenci Social Capital Markets (SOCAP) do San Francisca.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Mobilní aplikace R-Itareps je určena lidem s psychózou (schizofrenií). Jejím cílem je umožnit dlouhodobě a kontinuálně sledovat vývoj zdravotního stavu u takto nemocného člověka, a tím zamezit dlouhodobým opakovaným pobytům v psychiatrických léčebnách.

Právě tato aplikace a pokrok, který v rámci akceleračního programu zaznamenala, byl porotou ohodnocen absolutním vítězstvím. Zástupci projektu tak kromě výhry ve výši 350 000 Kč, kterou plánují využít na další vývoj aplikace a propagaci tématu psychóz, získali také možnost zúčastnit se mezinárodní konference pro společensky prospěšné projekty Social Capital Markets konané od 13. do 16. září v San Franciscu. Zde, přímo v Silicon Valley, představí svůj projekt potenciálním investorům a zároveň získají cenné zkušenosti z mezinárodního prostředí společensky prospěšných firem.

„Spojení nápadu, šikovných lidí a komunikačních technologií dává základ pro to, aby projekty uspěly na trhu a pomáhaly lidem. Pro jejich úspěch je ale důležitý také nadnárodní rozměr a není lepšího místa z pohledu technologie než Silicon Valley,“ říká Jiří Švarc, prozatímní viceprezident pro technologie z Vodafone ČR, který byl jedním z členů hodnotící poroty.

Spolu s R-Itareps pojedou do San Francisca také zástupci z 2. a 3. místa, konkrétně projekty:
Lepší místo – webová a mobilní aplikace s celorepublikovou působností, která umožňuje komukoliv vyfotit problém, nedostatek nebo nebezpečí ve veřejném prostoru a automaticky ho odeslat územně odpovědnému městskému úřadu, který podnět začne řešit.

Naviterier Conversation – mobilní konverzační navigační systém pro osoby se sníženou schopností orientace a navigace (nevidomí, vozíčkáři, senioři) postavený na generování popisu trasy na základě speciálně upravených mapových podkladů a dat teleasistenční služby (Navigační Centrum SONS). Tento systém vyvíjí ČVUT.

Laboratoř Nadace Vodafone je akcelerační program, který účastníkům nabízí zdarma pomoc s rozjezdem technologického projektu. Přihlásit se do něj mohou zástupci neziskových organizací a společensky prospěšných podniků, kteří chtějí posunout svůj technologický projekt od nápadu k realizaci. Program nabídne také řadu workshopů a konzultací, díky kterým mohou účastníci svůj projekt otestovat nanečisto a odhalit jeho případné nedostatky ještě před spuštěním. Projekt je financován Nadací Vodafone, jeho obsahovou část zajišťuje Impact Hub – inspirativní pracovní prostor pro setkávání, inovace a rozvoj podnikání ve třech největších městech Česka. Více informací najdete na www.laboratornadacevodafone.cz, www.nadacevodafone.cz

Přihlášky do dalšího kola Laboratoře Nadace Vodafone jsou otevřené až do 26. září 2016.

Ohodnoťte tento článek!