Jihomoravané dluží VZP na pojištění přes 3,5 miliardy korun

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) eviduje v Jihomoravském kraji 32.325 dlužníků na zdravotním pojištění. V regionu má zhruba 670.000 pojištěnců. Neplatiči, mezi které patří osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnavatelé a také lidé bez zdanitelných příjmů, dluží na pojištění a penále přes 3,5 miliardy korun, řekl ČTK mluvčí VZP Oldřich Tichý. Až tři čtvrtiny případů končí exekučním řízením.

Celkový počet zahrnuje dlužníky ze všech skupin plátců. Kromě podnikatelů a zaměstnavatelů tam tedy patří například i některé ženy v domácnosti, studenti nad 26 let nebo lidé bez zaměstnání, kteří nejsou evidováni na úřadu práce. „Dlužné pojistné se pohybuje ve výši 1,5 miliardy korun, přes dvě miliardy jsou penále,“ uvedl Tichý s tím, že počet dlužníků pojištění rozhodně neklesá, ale ani nijak výrazně nestoupá.

Zhruba tři čtvrtiny případů končí exekucí. Pojišťovna přitom na neplacení upozorňuje a nabízí různé možnosti. „Pravidelně jednou ročně obesíláme plátcům vyúčtování pojistného ze zdravotního pojištění. Jestliže plátce dluh neuhradí sám po obdržení vyúčtování, vystavíme mu ve správním řízení platební výměr nebo mimo řízení výkaz nedoplatků. Na základě žádosti můžeme umožnit dlužníkovi splacení dluhu formou splátek. V případě porušení této dohody následuje fáze exekučního vymáhání pohledávek,“ sdělil Tichý.

Podle něj se pohledávky daří částečně vymoct prostřednictvím daňových exekucí a exekutorských úřadů. ,

„Není možné ale jednoznačně stanovit procentuální úspěšnost vymožených dlužných částek. Vždy je rozhodující momentální finanční situace dlužníka,“ poznamenal mluvčí.

Penále lze podle Tichého prominout. „Plátce má možnost požádat o odstranění tvrdosti ve věci vyměření penále, přirážky k pojistnému nebo pokuty. Zdravotní pojišťovna může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při předepsání penále, jehož výše nepřesahuje 20.000 korun ke dni doručení žádosti o odstranění tvrdosti. Odstranit tvrdost u částek přesahujících 20.000 korun může rozhodčí orgán,“ řekl Tichý. O prominutí pokuty lze podle něj zažádat písemně za splnění zákonem stanovených podmínek, jako je například mít ke dni rozhodnutí uhrazeno veškeré dlužené pojistné.

Minimální měsíční pojistné u zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů je 1148 korun, pro osoby samostatně výdělečné činné je to od začátku ledna 1752 korun.

Ohodnoťte tento článek!