JIP Pediatrické kliniky obdržela dar: pulsní oxymetry

FN Brno

Dne 14. července převzali lékaři odd. 56 NJIP Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno dva nové přístroje – pulsní oxymetry Masimo Radical 7, které pro oddělení zakoupil Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny.

TISKOVÁ ZPRÁVA FN BRNO

Za získáním prostředků na nákup přístrojů stojí projekt Todokážeme.cz, který podporuje aktivity nadačního fondu již druhým rokem. Více než 1,1milionu klientů Věrnostního programu iBOD mělo možnost své ibody vyměnit za odměny nebo pomoci dobré věci v rámci projektu Todokážeme.cz.

„Podporu neziskových projektů a pomoc těm, kteří ji potřebují nejvíce, vnímáme jako samozřejmost. Jsme rádi, že naši klienti to vnímají stejně a díky jejich podpoře můžeme dnes předat přístroje, které pomohou hned několika rodinám,“ říká Luděk Šmíd, generální ředitel společnosti Mr. RED, s.r.o., která provozuje Věrnostní program iBOD i projekt Todokážeme.cz.

Pulsní oxymetry měří okysličení krve nedonošených dětí, jež mají často nedostatečně vyvinuté plíce. Díky nim lze předejít syndromu náhlého úmrtí u kojenců.

Dva nové přístroje jsou přenosné a počítá se s tím, že budou zdarma zapůjčovány rodičům nedonošených dětí z odd. 56 „na doma“ – až na dobu několika měsíců, podle potřeby. Dítě může být pulsním oxymetrem sledováno celodenně, nebo jen v omezených časových úsecích. Většinou se oxymetr využívá během noci: pokud naměří nízké procento okysličení, upozorní na to zvukovým signálem. Rodiče pak zareagují – např. odsáním hlenu z dýchacích cest dítěte.

Předáním daru dvou pulsních oxymetrů pokračuje spolupráce Odd. 56 NJIP Pediatrické kliniky s nadačním fondem.

Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny (www.predcasnenarozenedeti.cz) pomáhá vždy konkrétní rodině v tíživé finanční a psychické situaci vyvolané předčasným narozením dítěte, např. hradí rodičům cestovní výlohy, přispívá jim na ubytování v době hospitalizace dítěte, přispívá na speciální výživu dětí, na rehabilitace, na speciální zdravotní pomůcky apod. Nadační fond byl založen v roce 2013 Hanou Píšovou a Markétou Stránskou, sídlí v Praze.

Ohodnoťte tento článek!