Jiří Horecký novým prezidentem Evropské asociace poskytovatelů dlouhodobé péče pro seniory

Jiří Horecký

Dne 12. 3. 2016 se v Praze konalo setkání Evropské asociace poskytovatelů dlouhodobé péče pro seniory (E.D.E.), kde proběhla volba nového prezidenta. Na tuto funkci úspěšně kandidoval prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký, jenž byl zvolen naprostou většinou hlasů.

„Problematika zajištění dostupné, kvalitní a důstojné péče o seniory zejména v pobytových zařízeních sociálních služeb je aktuálním tématem nejen v ČR, ale v celé Evropě. Jde konkrétně o oblasti dlouhodobé udržitelnosti financování, nastavení podmínek pro domovy po seniory tak, aby byly dostupné všem potřebným. Kvalitní rámec této péče by měl být nastaven pro celou Evropskou unii. Celoevropským problémem je také nedostatek odborného personálu,“ uvedl ke svému zvolení prezident Horecký, kterého čeká podle jeho slov řada výzev.

Jako klíčové vidí rychlejší šíření inovativních přístupů a příkladů dobré praxe. „Být prezidentem E.D.E. znamená aktivně se zabývat těmito tématy, vnímat je nejen z národního, ale celoevropského pohledu a být „prostředníkem“ pro sdílení informací, novinek, potřeb a zpětných vazeb,“ komentuje čerstvý prezident Jiří Horecký svou novou funkci.

E.D.E. je mezinárodní organizace, založena v roce 1989 v Lucembursku, zastřešuje asociace zastupující poskytovatele dlouhodobé péče v jednotlivých evropských zemích. Jedním z hlavních úkolů E.D.E. je podpora výměny informací a zkušeností mezi členy a usnadnění vzájemného přenosu dobré praxe napříč různými zeměmi. Zároveň se E. D. E. snaží zlepšit kvalitu péče a supervize.

Ohodnoťte tento článek!