Jojko: Kritice Milana Kubka nerozumím

Titulní obrázek

Na otázky čtenářů Zdraví.Euro.cz odpovídal místopředseda Sdružení ambulantních specialistů (SAS) Zorjan Jojko. Vyjadřuje se k vyjednávání o úhradách lékařské péče, k aktuálnímu problému ohledně nedohody mezi lékaři a pojišťovnami. Odpovídá také na dotazy ohledně fugování samotného sdružení SAS…

Otázka redakce Zdraví.Euro.cz:

Události posledních dnů (veto proti dohodě praktických lékařů) považuje prezident ČLK Milan Kubek podle svých slov za skandální. Cituji z jeho prohlášení: „S odůvodněním, že praktičtí lékaři b y dosáhli příliš velkého nárůstu příjmů, většího než v ostatních segmentech, a to na úkor ostatních. Z čistě matematického hlediska je to nesmysl. Vzhledem k tomu, že péče praktických lékařů představuje pouhých 4.7 procent výdajů pojišťoven. Těch 800 milionů korun pro praktické lékaře pochopitelně nemůže rozkolísat ekonomickou bilanci pojišťoven. Mnohem horší je však to, že pověstná česká závist opět zvítězila.“ Co na jeho kritiku říkáte vy?

Při znalosti průběhu jednání 21.9. je asi zde nutné dodat, že protest proti dohodě praktických lékařů, který jsem tam přednesl, byl podle jednacího řádu jedinou možností řešení situace (předsedající mě upozornil, že mohu buď vznést protest, nebo mlčet), kdy pojišťovny vlastně segmentu praktických lékařů slíbily navýšení 16%, zároveň však nijak nereagovaly na mé veřejně vyslovené otázky, zda garantují, že navýšení praktikům nebude na úkor ostatních segmentů, resp. že nebudou nijak bránit splnění legitimních požadavků i ostatních segmentů (u nás je to minimálně 8%navýšení). Otevřeně jsem deklaroval, že mi nejde o jejich 16%(sám mám výpočty, že zaslouží minimálně 20%) , ale o našich 8%. Před samotným protestem tuto obavu při osobních rozhovorech se mnou vyjádřili zástupci největších sdružení zastupujících ambulantní specialisty (Aprimed, SSG, Asociace klinických psychologů) a v úvahu jsem bral i to, že zástupci ČLK o.s. (Dr.Kubek) a LOK-SČL (Mgr.Buriánek) chvíli předtím s dohodou praktiků vyjádřili svůj nesouhlas, byť v jiné souvislosti. Protest proti dohodě praktiků jsem vznesl navíc veřejně v přítomnosti valné většiny zástupců ambulantních specialistů, včetně Dr. Kubka. Nikdo proti mému kroku nijak neprotestoval, naopak mi po jednání řada z nich přišla poděkovat. Dnes tedy, přiznám se, nerozumím, proč Dr. Kubek rozesílá lékařům dopis, ve němž mě za tento krok napadá. Jsem přesvědčen, že protestem jsem vyjádřil vůli minimálně reprezentace 90% ambulantních specialistů. V tomto případě vůbec nejde o to, co máme sami – já nebo Dr.Kubek – vypočítané, ale zda naše výpočty uznají zdravotní pojišťovny a MZ. Oba – já i Dr.Kubek – máme u sebe výpočty, že i když amb. specialisti dostanou 10% navýšení, stále budou mít praktici nárok na 20% navýšení. Pod tím výpočtem ale chybí to nejdůležitější: podpis pojišťoven.

MUDr. Danuše Hradcová

Probíhá jednání o snížení hodnoty bodu pod 1,- Kč, dá se to nějak ovlivnit pozitivně pro lékaře? Děkuji

Na tomto místě je třeba předem upozornit na to, že je rozdíl mezi hodnotu bodu uvedenou ve smlouvách (1,05 Kč) a definitivní hodnotou bodu, kterou si každý lékař může vypočítat tak, že konečnou úhradu od zdravotních pojišťoven vydělí tím, co mu vychází v jeho výkazech při užití právě hodnoty bodu 1,05 Kč. Tento rozdíl je v každé ambulanci jiný a vznikl rozdílným vztahem toho daného zdravotnického zařízení k novele seznamu výkonů platné od 1.1.2006. Protože od tohoto data uplynuly skoro dva roky a protože horní limit pro hodnotu bodu v tomto vzorci je 1,05 Kč, dá se odhadovat, že ta vypočtená hodnota se nyní u jednotlivých ambulancí pohybuje mezi 0,65 a 1,05 Kč. Na jedné straně jsou tedy zdravotnická zařízení, která mají hodnotu bodu vlastně 35% pod 1,- Kč, jiná 5% nad. Pokud se letos reálně uvažovalo o tom, že ve smlouvě bude uvedena hodnota bodu nižší, než 1,- Kč, pak to bylo 99 haléřů při ovšem „volném výkonovém systému“ – tedy bez historických limitů na rodné číslo. Jak je patrné, někdo by 34% vydělal a ten, kdo by 6% mohl prodělat, by mohl provést restrukturalizaci své práce tak, aby tuto ztrátu kompensoval. V posledních dnech jednání, bohužel v časové tísni, se ještě projednávala varianta 95 haléřů se zachováním historických limitů na rodné číslo. Tato hodnota – podle údajů, které máme k dispozici – by znamenala pokles úhrady až o 10% pro cca 25% ambulancí (zajímavé je, že v tom není žádné pravidlo, postiženy by byly ambulance prakticky všech oborů, včetně některých interních lékařů), 75% lékařů by na tom ale více či méně profitovalo. Jak ale asi víte, jednání skončilo nedohodou, takže i hodnota bodu pro rok 2008 je zatím neznámá. Důvodem nepřijetí tohoto návrhu však nebyla hodnota bodu, ale navržená regulační opatření na předpis léků a indukované péče, která při zohlednění všech plánů MZ na příští rok, by byla tvrdší, než byla v úhradových vyhláškách na rok 2006 (vydaných Dr. Rathem).

MUDr. Tomáš Rozsíval

Pane kolego, vy jste ve zřejmém nesouladu s prezidentem Kubkem. Zatímco Kubek by šel na holport alespoň s VZP za cenu vyšší regulace výměnou za smlouvu na věčné časy, vy zatím jaksi takticky vyčkáváte a nedohodli jste se. Očekáváte, že 21.9., poslední den dohodovacího řízení bude dohoda, nebo je pro vás a tedy i pro nás AS výhodnější nedohoda?

Jaký bude konečně osud „nového“ Seznamu výkonů“, který stále platí, ale nikdo jej nebere vážně? Jak je možné nedodržovat zákony? Za všechny v terénu jistě mohu říci, že podmínky pro malé lékaře v tzv.soukromých ordinacích jsou stále horší. Není možné akumulovat kapitál, za vše musíme platit nehorázné ceny, ale přijmy nám nikdo nenavýší. Myslíte, že to je v pořádku? Proč nejsou lékaři alespoň osvobozeni od doplatku na léky ? Ajznboňáci si jezdí na režijní jízdenky po celém světě a jaké výhody máme my? Nestálo by to minimálně za zamyšlení, třeba to jednou větou doplnit do novely zákona č. 48 (tisk 222)? Myslím tedy aby se s tím ztotožnil nějaký „váš“ poslanec! Děkuji.

Myslím, že je třeba rozdělit odpověď na několik částí:

a) jednání o cenách na rok 2008.

b) jednání o smlouvách, resp. o době trvání našich smluv.

c) celkové postavení AS, dosažení jejich profesních výhod

ad a)

Mám za to, že jsme v celém segmentu AS až do posledního dne jednání s pojišťovnami (18.9.) postupovali na straně zástupců zdravotnických zařízení ve velké shodě. Do 18.9. si vůbec nejsem vědom nějakého rozporu i s Dr. Kubkem, dokonce návrhy pro jednání na tento den jsme tvořili společně. Překvapením právě 18.9. bylo ale to, že pojišťovny přišly na jednání s návrhy podstatně horšími. Hlavním problémem (jak píšu výše v odpovědi č1) byla navržená regulační opatření na předpis léků a indukované péče. Asi je třeba také vědět, že Svaz zdravotních pojišťoven nechtěl přistoupit na návrh VZP, který se většině zástupců zdravotnických zařízení v části řešící úhrady za výkony zdál být přijatelnější, přičemž MZ deklarovalo, že nebude akceptovat dohodu obsahující dvě alternativy. A když se na jednání 21.9. nepodařilo prosadit odložení závěrečné fáze (tzv. oponentní a schvalovací), což znamenalo, že o návrzích už nebylo možné dále diskutovat, byli jsme vlastně odsouzeni k nedohodě. Osobně z toho žádnou radost nemám a nebylo to mým cílem.

ad b)

Nejspíše jediným bodem v otázce nových smluv, který může být částí lékařů vnímán jako rozpor ve věci smluv mezi mnou a Dr.Kubkem, je otázka doby jejich trvání. V rámci letošních jednání o vzorových smlouvách jsme vyšli z toho, že víme, že ačkoli vyhláška 290/06 Sb., která měla ambici zavést „trvalý smluvní vztah“ u části zdravotnických zařízení, platila déle než půl roku, jen zlomek lékařů, kteří toto chtěli a o toto si požádali, takovou smlouvu opravdu získalo – tedy u VZP. My jsme, samozřejmě, během jednání u všech pojišťoven o to žádali také, uspěli jsme ale jen u RBP (poj. 213). U všech ostatních (jednání není uzavřené už jen s poj. 205) jsem dosáhli 8 let platnosti smlouvy s různou formou následné automatické prolongace. Víme, že VZP ve smlouvě pro praktické lékaře přistoupila na smlouvu na dobu neurčitou, víme ale také, že Správní rada VZP odmítla totéž zavést u ostatních zdravotnických zařízení. Než abychom tedy dále prolongovali ten dnes již cca 2 roky trvající vlastně bezesmluvní vztah, souhlasili jsme s těmi 8 lety. Podle mých informací Dr.Kubek nadále trvá jen a jen na době neurčité, dokonce v poslední době ČLK začala doporučovat lékařům, aby podepisovali smlouvu s VZP „s výhradou“ (s poznámkou, že se vším souhlasí, je chtějí delší trvání smlouvy). Lékaři, kteří toto poslechnou, si musí ale být vědomi toho, že nesouhlasí-li druhá smluvní strana s takto dodatečně vepsanou poznámkou, považuje se smlouva za neuzavřenou a že podle našich informací Správní rada VZP se nechystá v žádném případě své rozhodnutí měnit. Podstupují tak riziko, že se takovouto „výhradou“ sami stanou nesmluvními, čímž riskují i problém, že nikdo nebude chtít uhradit jimi předepsaná léčiva.

ad c)

S tím, že postavení soukromých lékařů včetně ambulantních specialistů je výrazně horší, než by mělo být, s Vámi souhlasím. Myslím ale, že se nezlepší, pokud neproběhne reforma českého zdravotnictví. A toto píši, ačkoli mám – nejspíše obecně známé, neboť byly zveřejněné – výhrady k některým konkrétním krokům, které jsou z t.č. plánované a zahájené reformy, známé.

J. Zima

Dobrý den. Zajímal by mne Váš názor na umístění radaru US armády v České republice. Nedělám si legraci, myslím dotaz zcela vážně. Rád bych totiž věděl, jak se na tento problém dívají lékaři jako elita tohoto národa. Toto téma by mohlo být také námětem pro redakci tohoto serveru. Udělejte prosím průzkum tohto mínění mezi zdravotníky. Děkuji.

Moc se omlouvám, ale Stanovy Sdružení ambulantních specialistů ČR mi vymezují relativně přesně prostor pro to, k čemu mám a smím se z titulu své funkce vyjádřit a k čemu ne. Z těchto důvodů, ještě jednou se omlouvám, ale na tuto otázku neodpovím.

uživatel nepodepsán

Minulý týden se na Zdraví.Euro.cz vyjadřovali různí lékaři k otázce Agelu – tedy k tomu, co říkají na chystnanou monopolizaci zdravotnictví na severní Moravě. Co chtějí konkrétně SAS udělat proti tomu, aby k něčemu takovému došlo? Budou jen přihlížet nebo podniknou nějaké protikroky?

Předem je asi nutné upozornit, že jako občanské sdružení máme v této věci velmi omezené pravomoci. Co ale platí, je to, že SAS je jednoznačně proti tvorbě jakýchkoli takovýchto řetězců. Máme za to, že provázání řetězce, který bude obsahovat praktické lékaře, specialisty, lékárny, nemocnice a pojišťovny, bude znamenat vytvoření různě velkého monopolu, který povede jen k prodražení péče, resp. ke zvýšení nákladů systému, může znamenat snížení dostupnosti a kvality zdravotní péče. Na úrovni MZ a zdravotních pojišťoven jsme opakovaně argumentovali, proč si myslíme, že by nemělo být připuštěno, aby vlastník zdravotnických zařízení měl jakýkoli blízký vztah ke zdravotní pojišťovně, že připuštění většího počtu smluv v jednom regionu jednomu subjektu provozujícímu zdravotnická zařízení může znamenat v konečném důsledku ohrožení samotné zdravotní pojišťovny. V posledních dvou letech pracujeme na projektu tzv.otevřené polikliniky –volného smluvního vztahu samostatných ambulancí praktických lékařů a specialistů, kteří ubrání svou existenci tak, že mezi sebou dobře spolupracují a že pro své pacienty společně připravují kvalitní podmínky péče, takže pacienti nebudou mít žádný důvod je opouštět. Cca 10 let se snažíme do všech návrhů zákona prosadit to, aby v každé ambulanci směl působit jen plně erudovaný lékař maximálně s jedním „asistentem“. Je jisté, že tímto způsobem bude zajištěna maximální kvalita zdravotní péče pro občany (nemusí se bát, že jej ošetřuje někdo, kdo nemá přiměřené vzdělání), přičemž zákonné omezení počtu „asistentů“ může být jedním z faktorů, díky kterým mohou silné finanční skupiny ztratit o tento obor zájem, neboť nebudou moci ušetřit na té nejvýznamnější režijní položce – na mzdách.

MUDr. Josef Melezínek

Jak bude SAS aktualizovat svojí ekonomicko-společenskou identifikaci v období tržní ekonomiky? Souhlasíte s tímto tvrzením? Společenský symptom ‘’poslání’’ je nástrojem k vydírání všech pracujících zdravotníků. Jsme chronicky přetíženi ve smyslu odborné i právní odpovědnosti. Společenské ohodnocení nás lékařů je vysoké, ekonomické vázne na úrovni dělnické mzdy zemí administrativního socialismu období 70-80. let XX. století.

Souhlasím. Velmi, velmi často, hlavně v jednáních s některými levicově zaměřenými politiky (ale nejen s nimi) musíme během vyjednávání vysvětlovat, že jednáme-li o ekonomických podmínkách zdravotnických zařízení, snažíme se tím také dosáhnout vyšší kvality péče pro občany. Jsem toho názoru, že pokud někdo, kdo tvrdí, že by lékař měl svou ekonomickou situaci zcela podřídit poslání věnovat se nemocnými lidem, nerozdává zároveň zdravotníkům zlaté platební karty s neomezeným čerpáním, nemyslí svá slova upřímně.

mkortusova@seznam.cz

Pane doktore Jojko, jste zástupcem SASp, měl byste tedy hájit zájmy jeho členů. Z Vašeho počínání ale vůbec nemám ten pocit. Byla jsem přítomna na schůzi SASp, kde jse nabádal lékaře k poslušnosti vůči zdravotním pojišťovnám a dával jste návody, jak vyhovět jejich instrukcím, „abychom se nedostali do zbytečných problémů“ (myslím, že všichni přítomní pozvaní zástupci ZP měli z Vašeho vystoupení radost). Dále jste obhajoval řetezce typu Agelu – “ co je špatného na zaměstnaneckém poměru, když jste dobře zaměstnán“. A také jste to byl Vy, kdo za SASp podepsal v DŘ pro nás nevýhodné úhradové vyhlášky pro rok 2007 (pokud toto je „maximum možného“,co jste mohl dokázat,nechte prostor a neházejte klacky pod nohy jiným, kteří dokážou rozhodně víc). Povězte nám, co plánujete v těchto dnech, kdy se bouří praktici a chystají protestní akce, kdy dokonce i primáři nemocničních oddělení (kteří bývají zpravidla velmi pečlivě vybráni z řad „loajálních“) hlasitě upozorňují na neúnosnou situaci? Zatím to vypadá, že Vy budete jen tiše sedět a čekat, až budete odměněn za svoji loajalitu. A ke komu že to jste vlastně loajální?

Jde o několik otázek, takže odpověď rozdělím na několik částí:

a) krajské semináře SAS k úhradovým vyhláškám.

b) Agel

c) úhrady v roce 2007 a pro rok 2008

ad a)

Na začátku roku 2006, když jsme si v radě SASu propočítali všechny možné důsledky úhradových vyhlášek Dr.Ratha a když jsme zjistili, že na straně MZ není vůle na nich cokoli zásadněji změnit (a to jsem s Dr. Kubkem aktivně spolupracoval na návrhu změn vyhlášky 550 na pozdější 101), jsme pochopili, že v zájmu našich členů jsou nejen projevy nesouhlasu s těmito vyhláškami směrem k MZ, ale že je třeba vypracovat „kuchařku“, jak přežít. Proto jsme také začali rychle pořádat semináře, kde jsme lékařům vysvětlovali principy všech těch nepříjemných výpočtů. Chci věřit, resp. dnes už vím, že to bylo pro mnohé prospěšné a že jsme lékařům pomohli ušetřit i značné částky peněz. Protože se v té době řešila i otázka prolongace našich smluv, považovali jsme za účelné, tyto příležitosti využít k tomu, abychom našim členům umožnili komunikaci se zástupci v daných regionech největších pojišťoven. Bylo tedy možné také diskutovat to, jestli pojišťovny v tom daném regionu plánují, či neplánují nějakou redukci sítě zdravotnických zařízení, event. jiné aktuální problémy, resp. bylo možné získat od mnohých ředitelů pojišťoven veřejně vyslovený příslib, že se žádné redukce počtu zdravotnických zařízení nechystají. To považuji za velmi důležité. Moc mě mrzí, že jste si účel těch setkání vyložila jinak.

ad b)

Na toto téma, doufám, dostatečně reaguji v odpovědi na otázku č.4).

ad c)

Úhradový vzorec uplatněný v segmentu ambulantních specialistů pro rok 2007 vyvolává u různých lékařů různé reakce. Veskrze je to dané tím, na kolik jiným pro ně byl seznam výkonů platný od roku 2006 proti tomu, který platil do konce roku 2005. V jiných odpovědích (č. 1), č. 2)a) a č. 7)) se tomuto věnuji více, ale na tomto místě bych rád poznamenal, že SAS nebyl příčinou toho, že se MZ rozhodlo vydat novelu Seznamu výkonů, aniž na něj uvolnilo jednu jedinou korunu, což pak mělo za důsledek to, že vznikl v různých skupinách diametrálně jiný – až možná neslučitelný – pohled na úhradové mechanizmy, neboť pro někoho je po 1.1.2006 bod již 80 haléřů významným navýšením, zatímco pro jiného by mohl znamenat velmi rychlý krach.

MUDr. Pavel Vacek

Co konkrétně vyjednal SAS s pojišťovnami na rok 2008 pro ambulantní specialisty? Prosím porovnejte s praktiky a zubaři.

Jak jistě víte, jednání byla ukončena nedohodou ve všech segmentech. Odpověď by tedy mohla být velmi jednoduchá: nikdo nedojednal nic. Dovolím si Vám ale podat trochu podrobnější informaci:

Pokud vím, tak prakticky jako u prvních zkrachovalo jednání u stomatologů. Jim pojišťovny nabídly jen cca 2% meziroční navýšení příjmů, což, samozřejmě, rezolutně odmítli.

Neznám žádné podrobnosti přímo z jednání praktických lékařů, jen jsem byl přítomen na posledním letošním dohodovacím řízení na MZ 24.9., během kterého Dr.Neugebauer ohlásil, že jejich segment se s pojišťovnami dohodl na meziročním navýšení příjmů o 16%. V takové situaci jsem sám vstal, abych sice deklaroval, že sám za sebe zcela uznávám právo praktických lékařů na minimálně 16% meziroční navýšení, nicméně jsem žádal od zdravotních pojišťoven, které jistě už mají alespoň předběžně propočítané důsledky této dohody v rámci svých zdravotně pojistných plánů, garance, že navýšení praktickým lékařům nebude nijak na úkor třeba nižšího ale zcela oprávněného navýšení příjmů v segmentech jiných (např. pro segment AS minimálně 8%). Tuto garanci nikdo na místě nechtěl vydat, proto se ing,. Král (Aprimed) pokusil prosadit přerušení jednání do doby, než takovouto garanci získáme, což ale bylo hlasováním odmítnuto. Nezbývalo tedy nic jiného, než za segment ambulantních specialistů dohodu praktických lékařů odmítnout (jednací řád v této chvíli připouštěl jen dvě možnosti: mlčet, nebo vznést protest – nic jiného). Vzhledem k tomu, že obavu, že navýšení u praktických lékařů bude znamenat stagnaci u ostatních, mi předtím, než jsem na DŘ k této věci promluvil v osobních rozhovorech vyjádřili zástupci největších sdružení v našem segmentu (SSG, Aprimed, Asociace klinických psychologů) a že jsem registroval nespokojenost s jejich dohodou i u zástupců ČLK o.s. a LOK –SČL, mám za to, že jsem protestem vyjádřil vůli cca 90% segmentu ambulantních specialistů.

A teď tedy ještě k ambulantním specialistům.

Věřím, že většina odpovědi je obsažena výše (odpověď na otázku č. 1) a 2)a)). Jako systémovou příčinu krachu našeho jednání vidím to, že pojišťovny nejspíše nevěří, že v rámci zavedení regulačních poplatků dojde v našem segmentu k poklesu „obratu rodných čísel“, takže to do svých nabídek mechanizmů úhrady za výkony zcela odmítly zahrnout. Zároveň v nabídkách vůbec nechtěly počítat s tím, že od roku 2008 bude nejspíše platit to, že všechny levné léky, u kterých to bude medicínsky možné, budou volně prodejné a že dojde ke změně DPH, takže u nás je třeba počítat s významným posunem referenčních hodnot pro výpočet regulací. Důsledkem byly v otázce navržených regulačních mechanizmů zcela nepřijatelné podmínky (nejspíše horší, než v roce 2006). To bylo podle mého názoru hlavním důvodem naší nedohody.

MUDr. Richard Kreml

Pane kolego, mám tu čest být také ambulantní specialista. Vás neznám, nikdy jsem vás do žádného orgánu nevolil, nejsem členem žádného SASu. Nikdy jsem vám nedal k dispozici svou mailovou adresu. Můžete mi říct, kde jste ji vzal? Přes opakované protesty mi neustále chodí do mé schránky spam z vašeho sdružení. Zajímalo by mě, kolik máte plných mocí k zastupování od kolegů AS? Chtěl bych vám sdělit, že mě, stejně jako většinu AS nereprezentujete. Buďte tak laskav, a přestaňte mluvit jménem ambulantních specialistů. Když sleduji vaši činnost v posledním roce, můžu celkem s jistotou prohlásit, že téměř vše, co jste vyjednal, se v konečném součtu ukázalo nevýhodné nebo přinejmenším kontroverzní. Opravdu nestojím o to, abyste nadále za mě mluvil.

Vážený pane doktore, věřte, že nemám nejmenší tušení, jakou cestou se k Vám dostávají maily ode mě nebo z našeho informačního centra, ačkoli nejste členem SASu, který jinak disponuje t.č. cca 2500 plnými mocemi, přičemž – protože někteří lékaři své plné moci zaslali více sdružením – po vyloučení těchto duplicit má mírně přes 2000 plných mocí v cenových jednáních – je tedy nejsilnějším subjektem na straně zdravotnických zařízení mimonemocniční specialisované péče. Mohu-li poprosit, kdokoli by od nás dostával poštu, o kterou by nestál, nechť informaci o tom napíše na sasp@sasp.cz, abychom mohli nechat prověřit všechny adresáře. Jako místopředseda SASu jednám jen a výhradně za členy tohoto sdružení a sám bych si moc přál, aby výsledky všech jednání včetně všech dalších výhod z členství SASu (např. poskytování informací, právní ochrana atd.) mohli využívat právě a jen členové SASu. Vy sám byste získal větší svobodu v rozhodování při podnikání ve své ambulanci (to je nejspíše důvodem toho, proč píšete), všichni ostatní lékaři by si pak mohli vybrat, zda si chtějí některé problémy vyřešit sami, nebo volit z více nabídek – více výsledků jednání více sdružení. Věřím také, že by to vedlo k umlčení některých chronických kritiků práce SASu, kteří se podle mého názoru snaží v lékařích vyvolat opakovaně dojem, že během jednání na stole běžně leží spousty výhodných nabídek, ale SAS s nepochopitelných důvodů opakovaně sahá po té špatné. Místo toho by sami za sebe museli obhajovat výsledky své práce.

Pacient Opava

Vážený pane doktore, prosím o vaše stanovisko coby zástpce ambulantních specialistů. Jak je možné, že pokud si chci nebo mám dle doporučení svého praktického lékaře nechat speciální vyšetřet srdce, tak musím čekat u kardiologa v Opavě MUDr. Petkova 3 měsíce, v opavské nemocnici 5 měsíců a pokud jsem se šla objednat do soukromé kliniky MediCare Opava, tak mi sdělili, že mne jsou ochotni vyšetřít okamžitě, ale že nemají smlouvu s VZP a musím si vyšetření zaplatit v hotovosti nebo přregistrovat k nějaké bankovní pojišťovně. Co je to za nepořádek, když si platím celý život zdravotní pojištění a když se chci nechat vyšetřit kvalitním lékařem např. v uváděném MediCare Opava, kde se nechávají vyšetřovat milionáři a sportovci, tak mně nechtějí vzít a jako „socka“ musím čekat, pokud neumřu na smluvního doktora VZP.

Omlouvám se, ale neznám konkrétní situaci dostupnosti kardiologie v Opavě, nicméně podle platných zákonů o tom, kdo bude mít smlouvu s pojišťovnou a jaký bude rozsah této smlouvy (velikost úvazku i výčet provozovaných vyšetřovacích metod) rozhoduje výhradně a jen zdravotní pojišťovna. Z těchto důvodů nelze nejspíše udělat nic jiného, než vám doporučit, abyste se obrátila s žádostí o pomoc právě na ni.

(ivb), www.Zdravi.Euro.czJojko: Kritice Milana Kubka nerozumím
Ohodnoťte tento článek!