Jojko: Za stejnou práci dostane lékař letos více peněz

Titulní obrázek

Někteří ambulantní specialisté si stěžují, že oproti loňsku mají letos nižší reálné příjmy. A to navzdory zavedení regulačních poplatků. „Současně s poplatkem VZP snížila platby. Za nejběžnější vyšetření jsem dostával při 1,05 Kč za bod 328 Kč, letos při 0.95 Kč za bod dostávám za totéž 297 Kč,“ stěžuje si čtenář Zdraví.Euro.cz. Je pravda, že ambulantní specialisté dostávají letos od pojišťovny nižší platby za bod? Na dotazy Zdraví.Euro.cz odpovídá Zorjan Jojko, místopředseda Sdružení ambulantních specialistů…

Rozhovor Zdraví.Euro.cz

Uráží mne čtenářské příspěvky v novinách, jak se lékaři obohacují z 30 Kč za vyšetření pacienta. Není to pravda. Současně s poplatkem VZP snížila platby. Za nejběžnější jednoduché vyšetření jsem dostával při 1,05 Kč za bod 328 Kč, letos při 0.95 Kč za bod dostávám za totéž 297 Kč. Tedy 31 Kč na mne šetří pojišťovna. Jinak řečeno – oproti loňsku nemám z poplatku nic, respektive tratím 1 Kč. A to se mi zvýšily náklady na vše (elektrický proud, voda, nafta atd.) A ještě jsem musel zvýšit platy spolupracovníkům, abych si je udržel při současném zdražování i jejich životních nákladů (včetně dopravy na pracoviště). Předpokládám, že se to týká všech ambulantních specialistů,“ napsal redakci Zdraví.Euro.cz doc. MUDr. Vladimír Kříž. Jak je to tedy ve skutečnosti? Mají opravdu všichni ambulantní specialisté letos nižší reálné příjmy než loni? Odpovídá kardiolog Zorjan Jojko, výkonný místopředseda Sdružení ambulantních specialistů.

Je pravda, že ambulantní specialisté dostávají letos od pojišťovny nižší platby za bod?

 

Je pravda, že ve smlouvách v roce 2007 jsme jako základní hodnotu bodu pro výpočet maximální úhrady měli uvedenu hodnotu bodu 1,05 Kč a v roce 2008 máme 1,-Kč. Nicméně tato vstupní hodnota  byla prakticky vždy v rámci výpočtu maximální úhrady ponížena na tzv. reálnou hodnotu bodu, která byla a je v různých ambulancích různá (záleží na oboru a na podílu lékařské práce v činnosti ambulance). Některé ambulance měly na základě limitu maximální úhrady reálně hodnotu bodu jen  cca 70 haléřů. Letošní systém úhrady sice obsahuje vstupní „výpočetní“ hodnotu bodu 1,- Kč, zároveň ale obsahuje koeficient meziročního nárůstu  příjmů 1,06 Kč (čímž se z 1,- Kč stává rázem 1,O6 Kč)  a zároveň hodnotu péče, která je odvedena nad rámec limitu maximální úhrady (která v roce 2007 nebyla proplacena vůbec) oceňuje hodnotou bodu 0,30 Kč. Čím tedy větší pokles hodnoty bodu ambulance dříve v rámci limitmu maximální úhrady měla, tím větší je tato nadlimitní část a tím větší bude částka tímto režimem k úhradě připočítána, samozřejmě odvede-li ambulantní specialista stejné množství práce jako loni. Při stejném množství odvedené práci tedy nedojde  k žádnému poklesu příjmů, ale v každém případě k jeho nárůstu – od 1% (to je minimum tam, kde loni nebyl žádný pokles v rámci výpočtu maximální úhrady) až cca 21%. Věřím ovšem, že část lékařů toto zatím neregistruje, neboť doplatky odpovídající kompletnímu přepočtu budeme dostávat za 1.pol. až na konci roku a za 2.pol. až někdy v květnu 2009.

 

Říkáte, že při stejném množství odvedené práce nedojde k žádnému poklesu příjmů. Proč tedy podle vás docházejí někteří lékaři k výpočtům, které jim pokles příjmů ukazují?

Musím vyjít z toho, že nejen doc. Kříž, ale i ostatní lékaři, kteří na to poukazují, umějí počítat a že jim ty výsledky nich samotných t.č. takto reálně vycházejí. Abych ale mohl přesně posoudit, co je příčinou toho poklesu, musel bych znát jejich konkrétní data. Obecně ale platí zcela jednoznačně, že příčinou poklesu příjmů nejsou úhradová pravidla vycházející ze současné úhradové vyhlášky MZ. Odvede-li lékař stejné množství práce jako loni, dostane od pojišťovny zcela jistě více peněz, než dostal loni.

Znamená to, že lékaři jako je doc. Kříž dostanou na konci roku nějakou kompenzaci?

Nejde o kompenzaci, ale o to, že VZP nás platí zálohově a ty zálohy jsou vypočítané z výše loňských úhrad. Definitivní úhrada bude dána ale až součtem zálohových plateb a doplatku.

Je podle vás možné říci, že lékaři tedy vlastně nemají z regulačních poplatků žádný příjem?

 

U ambulantních specialistů regulační poplatky plní opravdu právě tu regulační roli. Díky nim k nám chodí méně pacientů. Vzhledem k tomu, že většina naší práce v rámci návštěvy pacienta v ambulanci má řádově jinou cenu (podstatně vyšší  hodnotu vyjádřenou v platbách od zdravotních pojišťoven) než je výše regulačního poplatku, samotný regulační poplatek neznamená pro ambulantního specialistu žádné navýšení příjmů. 

Pokud by tedy došlo od začátku roku jen k zavedení regulačních poplatků a nebyla by zároveň upravena úhradová pravidla, pokles příjmů v rámci poklesu obratu pacientů by v žádném případě nebyl kompensovatelný násobky 30,- Kč za návštěvy těch, kteří by do ambulance přišli.

Naštěstí ale zároveň došlo k úpravě   těch úhradových pravidel. Dále také došlo k uvolnění regulací za předpis léků a indukované péče. To v praxi znamená, že regulační srážku, která dříve znamenala snížení konečné úhrady u řady zdravotnických zařízení v daném období, dostane podstatně menší počet lékařů (tedy pokud vůbec nějaký – soudě podle dosavadního vývoje stavu roku 2008), než tomu bylo v roce 2007.

Sumárně tedy: Z pohledu ambulantního specialisty je regulační poplatek regulačním opatřením, které do jisté míry nahradilo jiná regulační opatření a nelze na něj pohlížet jako na prosté navýšení příjmů lékaře.

 I vy jste ambulantní specialista – jak je tomu konkrétně ve vašem případě?

 

Já v tomto nejsem nijak výjimečný. Registruji, že mi do ambulance přichází od začátku roku méně lidí, což mi samozřejmě, vadí. Na druhou stranu je fakt, že úhradová pravidla kompensují do značné míry pokles příjmu peněz, který je dán celkovým poklesem obratu lidí. Tato komenzace se ale plně projeví až na konci roku. Regulační poplatky také umožňují, abych ušetřený čas využil k intensivnější péči o pacienty bez strachu z neúměrných pokut od zdravotních pojišťoven. Pokračuji dál v tom, co jsem dělal dříve – v kardiologii.

Iva Bezděková, www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!