Jsem proti domácím porodům, které ohrožují děti i maminky

miminko, porod, porodnice, dítě

Nedonošených dětí se rodí stále více. Neonatologická oddělení nemocnic mají už teď málo lůžek pro intenzivní péči o miminka těžce nedonošená. A primář novorozeneckého oddělení mělnické nemocnice Jiří Havránek se domnívá, že to bude ještě horší, přestože porodnost se bude nepochybně snižovat.

Jaké jsou příčiny nízké porodní váhy nebo toho, že se miminko narodí předčasně?

Rozlišujeme skupiny takzvaných hypotrofických novorozenců, kteří mohou být donošení, ale mají nízkou porodní váhu. Nejčastější příčinou bývá například onemocnění matky, špatná funkce placenty. Nízkou porodní váhu má na svědomí také kouření nebo pití alkoholu. Může jít také o infekci, která proběhne už nitroděložně, například toxoplasmózu. A v řadě případů se na příčinu prostě nepřijde. U předčasných porodů je to podle mne dáno paradoxně velmi kvalitní péčí o nastávající maminky. Udržují se i plody, které by před třiceti lety nebylo možné udržet a nejspíš by došlo ke spontánnímu potratu.

Od jakého týdne narození je možné o předčasně narozené děti pečovat?

Zhruba od třiadvacátého až čtyřiadvacátého týdne. Jde ale o velmi etickou záležitost, protože u dětí, které se narodí pod osmadvacátým týdnem těhotenství, se progresivně zhoršuje prognóza, zejména ve smyslu různých trvalých následků, například postižení plic, slepoty nebo poruchy neurologického vývoje. Tyto děti jsou ohrožené infekcemi, může nastat také krvácení do hlavičky. Problém je rovněž s výživou, která jim je podávána nitrožilně.

To nemohou být těžce nedonošené děti kojené?

Ne. U extrémně nezralých dětí to zkrátka nejde.

Od kdy lze tedy předčasně narozené děti kojit?

Střevo začíná být zralé zhruba ve třicátém týdnu gravidity. U nezralých dětí se podávají jen minimální dávky mléka, například dva až tři mililitry kvůli výživě vlastního střeva. Může se tedy podávat velmi malé množství mléka. Od dvaatřicátého týdne už by neměl být problém.

Zmínil jste se, že kouření nebo pití alkoholu může přispět k nízké porodní váze. K předčasnému porodu ne?

Nevhodná životospráva přispívá jak k narození dítěte s nízkou porodní hmotností, tak i k předčasnému porodu. Obecně v našich socioekonomických podmínkách není problémem podvýživa matek, největším rizikem je právě kouření a alkohol. Je například prokázáno, že děti kuřaček mají v pozdějším věku snížené IQ.

Na jaké úrovni je mělnické neonatologické oddělení?

Na opravdu vysoké úrovni, je velmi dobře přístrojově vybavené. Vedle přístrojů, které jsou běžným vybavením novorozeneckých úseků, které poskytují intenzivní péči nižšího stupně, tedy intermediární péči, máme navíc například exkluzivní zvlhčovač kyslíku nebo ventilátor, který dokáže za dítě dýchat.

Co přesně znamená intermediární péče?

V rámci intermediární péče je nesmírně důležité držet miminka v klidu. To znamená, co nejméně je rušit, omezit intenzitu světla, držet je v teple

Jak dlouho?

To je individuální. Záleží na váze a také na už zmíněných komplikacích.

Kolik takových lůžek máte?

Máme k dispozici tři intermediární lůžka, na kterých jsme schopni kompletně zabezpečit středně intenzivní péči a jedno takzvané bariérové lůžko, pro novorozence s možnou přenosnou nemocí.

O děti s jakou porodní váhou jste schopni se postarat?

Naše novorozenecké oddělení by se mělo během letošního roku starat už o děti starší dvaatřicátého týdne s váhou přes sedmnáct set až osmnáct set gramů.

Co říkáte na trend domácích porodů?

V podmínkách, které jsou v naší republice, jsem jednoznačně proti. Za mého předchozího působení na jednotce intenzivní péče v pražské Thomayerově nemocnici jsem bohužel několikrát zažil, že jsme přijímali miminko po porodu proběhlém doma, které bylo nevratně poškozeno. Porodní asistentky, které u domácích porodu jsou, nemají lékařské vzdělání.

Je to někde v cizině jiné?

Například v Holandsku, kde jsou domácí porody zavedené, je o maminky postaráno dostatečně. Přítomen je zdravotník a v případě potřeby stojí před domem sanitka s lékařem a plným vybavením pro možnou resuscitaci.

A jak to probíhá v Čechách?

V Čechách neexistuje služba tak dokonalá, aby to pro maminky ani děti nepředstavovalo rizika. Samozřejmě platí, že asi pětadevadesát procent porodů proběhne nekomplikovaně tak, že by je zvládl i tatínek. Ale pak je tu těch zhruba pět procent – kdy mohou nastat komplikace.

Například jaké?

Uskřinutí pupeční šňůry, kolize ramínek, nutnost nastřižení hráze. To vše jsou v nemocnici banální komplikace, které zvládne vyřešit porodník se zhruba dvouměsíční praxí. Komplikace typu předčasného odlučování placenty nebo silného krvácení z rodidel potom vyžaduje zkušený gynekologický tým, který musí provést okamžitý chirurgický zákrok. Plně chápu, že klasický porod na porodním křesle, kdy je kolem spoustu lidí a maminka je v cizím prostředí, je svým způsobem stresující, ale věřte mi, ta všechna zmíněná rizika za to nestojí. Maminka má totiž zodpovědnost nejen za sebe, ale i za své právě narozené dítě.

Kolik lidí se pohybuje okolo maminky při porodu?

Nejméně čtyři. Po celou dobu porodu je přítomna porodní asistentka, vlastní porod vede porodník. Na začátku porodu přichází novorozenecká sestra a připraví všechny nezbytné pomůcky včetně vyhřívaného lůžka. A nakonec přichází lékař z novorozeneckého úseku.

Jak je to v mělnické porodnici s používáním dudlíků?

Na dudlíky neexistuje ucelený názor, ale tolerujeme je. Objevují se námitky, že používání dudlíku snižuje sací reflex, ale na druhou stranu jsou miminka více v pohodě.

Ohodnoťte tento článek!