Julínek a Kubek zakopali válečnou sekeru

Titulní obrázek

Dva nesmiřitelní odpůrci, Milan Kubek – prezident České lékařské komory (ČLK) a Tomáš Julínek – ministr zdravotnictví, se o víkendu na sjezdu lékařské komory v Brně dohodli na spolupráci a zakopali tak válečnou sekeru, která mezi nimi byla už přes rok…

Po celou tu dobu ministerstvo nekomunikuje s komorou, což bylo předmětem časté kritiky.

„Chci věřit tomu, že jsme načali novou spolupráci,“ řekl o sjezdu Právu Kubek.

Nebylo to ale tak jednoduché. Ministr nejdříve lékařům vzkázal, že na sjezd nepřijede, i když byl pozván. To se ale 290 delegátům, kteří zastupovali 46 tisíc všech lékařů v republice, nelíbilo. Kubek proto přímo z jednacího sálu, tak aby to všichni slyšeli, zavolal Julínkovi na mobil. Ministr byl právě na kongresu ODS v Praze. Kubek mu řekl, že delegáti si ho žádají na sjezd, a ministr přislíbil, že přeruší svou účast na kongresu ODS a pojede do Brna.

Skutečně během dvou hodin v sobotu v Brně byl. Čekalo ho však další překvapení. Jakmile zasedl k předsednickému stolu vedle prezidenta komory Kubka, Kubek k údivu delegátů řekl:

„Na úvod mi dovolte něco málo osobního. Inspirován scénou, která se stala na jednom sjezdu jedné stavovské organizace (myslel tím sjezd stomatologické komory loni na jaře, kdy Miroslav Macek dal zezadu pohlavek tehdejšímu ministrovi zdravotnictví Davidu Rathovi – pozn. red.), také já si dovolím v dané chvíli vyřídit si něco osobního.“

Kubek vstal, napřáhl pravici k Julínkovi a řekl: „Vážený pane ministře, toto je podaná ruka České lékařské komory ke spolupráci.“ Julínek vstal a podal Kubkovi ruku.

Delegáti si oddechli a ocenili toto vstřícné gesto. Oba aktéři tím vlastně udělali tlustou čáru za osobními i názorovými rozpory, které jsou mezi nimi od nástupu Julínka do funkce ministra loni v září. A oba slíbili, že se budou snažit vzájemně komunikovat a spolupracovat na reformě zdravotnictví.

Sjezd odmítl delší přesčasy, jak je plánuje ministr Julínek, který chce zvýšit základní fond pracovní doby pro lékaře ze 40 na 48 hodin týdně, aby se tak neobcházel zákon v počtu přesčasových hodin. Lékaři s tím ale nesouhlasí.

Sjezd rovněž požaduje vyšší platy pro lékaře-zaměstnance. Dnes je to i s přesčasovou prací v průměru kolem 43 tisíc. Sjezd ale požaduje, aby základní plat lékaře bez přesčasů byl v průměru 40 tisíc a s přesčasovými hodinami v průměru 65 tisíc korun. Zavázal představenstvo komory, aby v tomto duchu pracovalo pro nemocniční lékaře.

Sjezd zároveň odmítl poslanecký návrh poslance ODS Jozefa Kochana, který by měli projednávat poslanci, a týká se omezení pravomocí lékařské komory. Ministr by totiž mohl zasahovat do stavovských předpisů a voleb orgánů by se musela účastnit nejméně polovina členů komory, což je v praxi téměř nerealizovatelné.

Viceprezident není

Sjezd opět nezvolil viceprezidenta komory. Ten už není 22 měsíců. Nepodařilo se to proto, že na sjezd z 354 delegovaných zástupců přijelo jen 290 delegátů, ale viceprezident musí být zvolen nadpoloviční většinou ze všech delegátů, tedy z 354.

V neděli zástupci politických stran besedovali s delegáty o reformě zdravotnictví. Většina delegátů ocenila, že komora bude s ministerstvem na reformě spolupracovat. První krok k tomu učinil Julínek už tím, že na sjezdu dal Kubkovi balíček návrhů změn zákonů, které chce realizovat. Komora tak bude mít možnost se k nim vyjádřit.

Václav Pergl, Právo

Julínek a Kubek zakopali válečnou sekeru
Ohodnoťte tento článek!