Julínek chce přidat peníze na výzkum, žádá kabinet o peníze

Titulní obrázek

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) chce přidat peníze na výzkum deseti zdravotnickým pracovištím. Ve středu 10. října požádá vládu, aby schválila v rámci platného rozpočtu na tento účel přesun 120 milionů korun. Řekl to mluvčí ministerstva Tomáš Cikrt. Ministr tím podle něj chce zlepšit financování výzkumných záměrů řešených v působnosti jeho ministerstva v letech 2005 až 2011.

Ministerstvo vyhodnotilo návrhy 27 pracovišť, z nich vybralo deset: v Praze by peníze měly dostat Institut klinické a experimentální medicíny, Ústav hematologie a krevní transfúze, Revmatologický ústav, Fakultní nemocnice Motol, Fakultní nemocnice Bulovka a Všeobecná fakultní nemocnice, Psychiatrické centrum a Institut postgraduálního vzdělávání. Peníze by měly směřovat také do Masarykova onkologického ústavu v Brně a Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Hodnotící komise ministerstva zdravotnictví podle Cikrta ocenila velmi pozitivně výsledky těchto pracovišť, mimo jiné vysoké počty prací v renomovaných zahraničních časopisech.

Ministr předloží ve středu vládě také zprávu o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci. Informuje v ní o výsledcích státního zdravotního dozoru na úseku hygieny, který byl v roce 2006 zaměřen na kontrolu provozoven s rizikovými pracemi. Kontrolovala se rovněž práce mladistvých na pracovištích odborné praxe a středisek odborného výcviku a svářečských prací.

„Celkem bylo provedeno 26.067 plánovaných kontrol a dalších 6632 neplánovaných, z toho se nejčastěji jednalo o kontroly k ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání (1708) a o kontroly plnění nařízených opatření (1146). Bylo uloženo 101 pokut v celkové výši 1,676.000 korun,“ upřesnil Cikrt.

Dozor se zaměřil také na závodní preventivní péči. Udělalo se 17.198 kontrol. Z nich vyplynulo, že zhruba pět procent zaměstnavatelů nemělo zajištěnu závodní preventivní péči a 37 procent v nedostatečném rozsahu. Příčin tohoto stavu je podle zprávy několik, mimo jiné malý zájem praktických lékařů o tuto činnost.

Julínek chce ve středu rovněž informovat vládu o plnění programu Zdraví pro všechny v 21. století. Ministerstvo nyní pracuje na aktualizaci programu, vládě by ji mělo předložit do 31. června 2008.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!