Julínek dal k připomínkám normu umožňující připlatit nadstandard

Titulní obrázek

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) udělal první krok k tomu, aby si lidé mohli legálně připlatit na lepší péči, například kvalitnější kloub. Mluvčí ministerstva Tomáš Cikrt ČTK řekl, že ministr dal dnes k připomínkám novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění…

V půli září ji se zákony o zdravotních službách, specifických zdravotních službách a zdravotnické záchranné službě dá k posouzení legislativní radě vlády. Normy by měly platit od ledna 2009.

„Hlavní změna v novele se týká vymezení rozsahu hrazené péče. Nová definice umožní legalizaci placení nadstandardu,“ uvedl.

Nyní se řídí zdravotní pojišťovny i zdravotnická zařízení seznamem hrazených služeb. Vyjmenovává, co pojišťovny platí. Problém nastane ve chvíli, kdy se objeví nová metoda léčby. Protože není v seznamu, nemohou ji pojišťovny platit. Poškozuje to vážně nemocné lidi, kteří se nemohou dostat k moderní léčbě a nemohou si na ni ani připlatit.

Julínkova novela používá opačný přístup: říká, že obecně jsou hrazeny všechny zdravotní služby s výjimkami a za podmínek určených zákonem.

„Nová právně daleko přesnější definice dává jistoty pojištěncům – pokud se objeví nové zdravotní služby, jsou při splnění bezpečnosti, účinnosti a nákladové efektivity zahrnuty do úhrad,“ vysvětlil mluvčí. Současný rozsah hrazené péče zůstává. Výjimky jsou dvě – ze zdravotního pojištění už nebude hrazena závodní preventivní péče, dílčí změna je také v úhradě očkování.

Novela navazuje na tři reformní zákony, původně je chtěl Julínek předložit v jednom balíku se zákony, které počítaly s přeměnou zdravotních pojišťoven na akciové společnosti a vznikem univerzitních nemocnic v podobě akciovek. Opozice, odbory, vysoké školy i pacientské organizace protestovaly proti vzniku akciových společností. Podle nich by umožnily rozkradení majetku zdravotnictví.

Julínek tedy rozdělil reformní balík na dvě části – chce dosáhnout toho, aby od ledna platily tři normy o službách pro pacienty. O ostatních normách chce alespoň vést diskusi a dosáhnout postupně shody. Protože se balík zákonů rozdělil, musel Julínek novelou dát do souladu terminologii a klasifikaci tří prvních zákonů.

Připravovaný zákon o zdravotních službách poprvé v českém zdravotnictví popsal služby, které poskytuje. Na něj naváže pojišťovenský zákon a řekne, jak je to s jejich hrazením. „Lidé by už nemuseli potupně obcházet zákony, dávat podivné sponzorské dary, či rovnou uplácet. Budou si moci legálně zaplatit rozdíl mezi cenou hrazeného standardu a nehrazeného nadstandardu,“ vysvětlil mluvčí.

Pojištěnci jsou podle Cikrta chráněni před zneužíváním nadstandardu ze strany poskytovatelů – ti musejí vždy nabídnout plně hrazenou variantu. U péče s doplatkem musejí předem zveřejnit ceník.

Novela kromě nové terminologie odráží nové zákony o vzdělávání zdravotníků, týká se to možnosti samostatné práce jiných kvalifikovaných zdravotníků než jen lékařů. Obsahuje i úpravy zákonů přijatých loni – koaliční dohodu o poplatcích a snížení administrativní zátěže při platbě pojistného a v oblasti stanovení cen a úhrad léčiv.

Novela rovněž navazuje na zákon o zdravotnické záchranné službě a zajišťuje její financování z peněz zdravotního pojištění. Rozšiřuje úhradu chřipkové vakcíny na klienty všech ústavů. Umožňuje překládat pacienty do lázní přímo z nemocnice, už nebude nutný souhlas revizního lékaře. Zlepšuje rovněž spolupráci mezi pojišťovnami a zařízeními následné lůžkové péče, jako jsou například LDN – zakotvuje pravidelné porady nad léčebným postupem u daného pacienta. To omezí zpětné dohady a revize plateb, což dává větší jistotu poskytovatelům i zdravotním pojišťovnám.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!