Julínek tají, komu rozdá 460 milionů korun

Titulní obrázek

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) chce rozdělit nemocnicím v krajích 460 milionů korun. Poslancům ani veřejnosti však neřekl, kam peníze půjdou. Na případ upozornil předseda zdravotního výboru ve sněmovně a Julínkův předchůdce ve funkci David Rath. „Zatím to vypadá, že ministr chce peníze rozdat svým kamarádům,“ tvrdí rezolutně…

435 milionů navíc

Stát podle Ratha nemá zvláštní důvod investovat v jiných, než státních nemocnicích. V ministerské rozpočtové kapitole jsou letos zapsány pouze dvě regionální investice: patnáct milionů na nové přístroje v soukromé nemocnici v Roudnici nad Labem a deset milionů na nákup magnetické rezonance pro krajskou nemocnici v Trutnově.

„Pokud stát podporuje akciové společnosti, navíc často soukromé, tak nepřípustně ovlivňuje tržní prostředí, které ODS chtěla ve zdravotnictví zavést,“ míní Rath.

Na příští rok chce Julínek podpořit regionální nemocnice 460 miliony. Tento investiční program se liší od všech ostatních, které jsou zapsány do státního rozpočtu. Není v něm uvedeno, na které konkrétní stavby peníze půjdou.

V návrhu rozpočtu pouze stojí, že 300 milionů se utratí za nové přístroje, 100 milionů za opravu budov, 50 milionů za informační systémy a 10 milionů za záchrannou službu.

Pokud sněmovna rozpočet schválí, může Julínek peníze poslat, kam uzná za vhodné.

Ministr mlčí

Ministr může mít ke zřízení zvláštního fondu rozumné důvody. Pokud si nechá od poslanců schválit 460 milionů na celý program, snižuje riziko, že se některé peníze nepodaří utratit, než při omezení na jednotlivé stavby.

Programové financování však má dva předpoklady, která zaručují efektivitu utracených peněz. Správce programu musí předem vysvětlit, čeho chce investicemi dosáhnout, v případě nemocnic by to například mohl být záměr zlepšit přístrojové vybavení v nemocnicích kraje, který zaostává za ostatními.

„Pokud budou prostředky schváleny poslaneckou sněmovnou v navržené výši, budou použity zejména na podporu zdravotních oborů nadregionálního významu, například kardiologie a onkologie,“ přiblížil záměry ministerstva mluvčí Tomáš Cikrt. Dodal, že ministerstvo zdravotnictví v této chvíli už vybírá jednotlivé investiční akce z databáze žádostí.

Druhým předpokladem úspěchu projektového financování je stanovit předem, kdo bude kontrolovat, zda investice případný účel splnily.

Poslanecký příklad

Zatím není vyloučeno, že ministerská půlmiliarda korun bude použita stejně chaotickým způsobem, jako se rozdělují miliardové částky při tzv. porcování medvěda. Poslanci každým rokem rozesílají investiční dotace do svých volebních okrsků. Nejčastěji odpovídají na žádosti sportovních klubů a škol.

Loni poslali také 177 milionů do regionálních nemocnic, zpravidla do místa bydliště členů rozpočtového výboru.

O podporu nemocnic měli zájem především sociální demokraté například na operační sály do Bohumína šlo 11 milionů (bydlí tam Alfréd Michalík), do léčebny dlouhodobě nemocných v desátém pražském obvodu 18 milionů (Miroslav Svoboda), na rekonstrukci nemocnice ve Vyškově 9 milionů (Bohuslav Sobotka), na nové přístroje a střechu v Čáslavi 11 milionů (Milan Urban).

Přidali se ovšem i poslanci z ODS, například na opravu tepelných rozvodů v sušické nemocnici šlo 7 milionů (Vladislav Vilímec), na nové ARO v Chrudimi 8 milionů (Ladislav Libý).

Věcně přitom neexistuje důvod, proč přidali nejvíce v Praze, Středočeském a Moravskoslezském kraji, kde se za zdravotnictví utrácí nejvíce, a přehlíží Vysočinu, Zlínský a Jihočeský kraj, které čerpají z veřejného pojištění nejméně.

Petr Holub, Aktuálně.cz

Ohodnoťte tento článek!