Jurásková: EU koordinuje postup zemí proti šíření nové chřipky

Titulní obrázek

Ve společném postupu proti epidemii nové chřipky čeká podle ministryně zdravotnictví Dany Juráskové Evropu rozhodnutí, které skupiny obyvatel očkovat prioritně a jak urychlit registraci nové vakcíny. Jurásková to řekla při hodnocení půl roku českého předsednictví EU…

Podle Juráskové je nutno zvážit, zda Evropě stačí současné výrobní kapacity, nebo se budou muset vybudovat nové, aby se s vakcínou proti mexické chřipce vyrobil i dostatek vakcíny proti sezónní chřipce.

„České předsednictví při začátku epidemie nové chřipky zareagovalo velmi rychle. Během dvou dní, kdy se objevily první případy, svolalo mimořádnou radu. Ta se rozcházela s jednoznačným doporučením, které bylo přijato všemi státy,“ řekla ministryně novinářům.

Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes oznámila, že se přiblížila vyhlášení pandemie takzvané prasečí chřipky. Dosud její šíření hodnotila jako epidemii. Novým virem se podle údajů WHO nakazilo přes 26.500 lidí v 73 zemích světa. Nemoc se poprvé objevila v Mexiku, první případ v EU byl zaznamenán 27. dubna, a to ve Španělsku.

Jurásková řekla, že všechny nástroje, které EU používá k monitorování výskytu onemocnění, fungují. „To znamená monitorovací systém, online systém informací, zpětná vazba, repatriační programy pro nemocné, kteří jsou v zahraničí a potřebují se vrátit domů, a další,“ upřesnila.

Společným postupem evropských zemí se zabývali ministři zdravotnictví EU také na zasedání 9. června. Země se shodly na vytvoření celoevropské strategie při výrobě vakcín i vzhledem k tomu, že kdyby se všechny kapacity zaměřily na výrobu vakcíny proti nové chřipce, nebylo by dost očkovací látky proti sezónní chřipce a obyvatelstvo by bylo vystaveno riziku tohoto onemocnění. Země se také dohodly na sledování nežádoucích příhod v souvislosti s očkováním.

„Témata budeme řešit v rámci EU už počátkem července, kdy předsednictví přebírá Švédsko. Dohodli jsme se, že si vyžádáme informace od kompetentních orgánů, jako Světová zdravotnická organizace a další, a na základě toho budeme pokračovat v jednání dál,“ řekla ministryně.

Podle ní se Česko vypořádalo úspěšně s naplněním priorit, které si pro své předsednictví stanovilo. Dosáhlo toho, že ministři zdravotnictví EU schválili doporučení o bezpečnosti pacientů v souvislosti s kontrolou infekcí ve zdravotnických zařízeních a další doporučení o společném postupu evropských zemí při výzkumu takzvaných vzácných onemocnění a vývoji léků proti nim.

Česko připravilo návrh směrnice k uplatňování práv pacientů při poskytování přeshraniční zdravotní péče, připravený text by měl podle Juráskové pomoci švédskému předsednictví dospět k politické dohodě.

Během předsednictví Česko rovněž prosadilo nařízení o kosmetických přípravcích a zahájilo projednávání návrhu směrnice o kvalitě a bezpečnosti orgánů určených k dárcovství a transplantaci, uvedla ministryně. Věnovalo se regulaci farmaceutického trhu, důslednému dodržování ochrany osobních údajů pacientů a využívání informačních technologií ve zdravotnictví.

ČTK

Jurásková: EU koordinuje postup zemí proti šíření nové chřipky
Ohodnoťte tento článek!