Jurásková: Jsem pro zrušení poplatků ve chvíli, kdy ztratí regulační smysl. To ale není

Titulní obrázek

„Nemám ani ambici, ani mandát pokusit se v tomto období prosazovat zákonné normy, které byly připravovány mými předchůdci. Protože není politická vůle pokračovat v reformách zdravotnictví. To ale neznamená, že nebudeme pokračovat v některých přípravách, které jsou k vydání zákonů potřebné…“

* Říká se o vás, že jste životní optimistka

Ano. Předpokládám, že lidi jsou od přírody lepší, než ve skutečnosti jsou. A také se mi s tím lépe žije. Daří se mi spoustu z nich přesvědčit, že opravdu takoví jsou.

* Když jste si na Silvestra připíjela na rok 2009, jaké bylo vaše přání?

Určitě v něm nebylo stát se ministryní zdravotnictví. Ani ve snu mne to nenapadlo. Už léta si přeji jen jediné dvě věci: abych byla zdravá, zdravá byla moje rodina a abychom byli pohromadě.

* Přijala jste funkci ministryně hned po oslovení?

Nepřemýšlela jsem dlouho, ale chvíli ano. Nabídka pro člověka, jako jsem já, který není lékař, se neodmítá.

* Ale je to raketový start, vždyť ještě před několika měsíci jste byla náměstkyní ředitele a pak ředitelkou nemocnice

Ano. Ale také to může být raketový pád.

* Boj o regulační poplatky ve zdravotnictví ještě není rozhodnut. Vy jste ale nejdříve prohlásila, že jste proti nim a vzápětí pro ně. Proč taková změna?

Nebyla to změna v názoru, jen v interpretaci rozhovoru nezazněla odpověď úplně celá. Vždy jsem říkala a říkám, že systém poplatků se hodně komplikuje, kroutí. I teď změna, která se chystá, znamená, že systém bude opět méně přehledný, složitý a zatížený další administrativou. Jsem pro zrušení poplatků ve chvíli, kdy ztratí regulační smysl. Taková situace ale není. To ani ta úprava, která je nyní v Senátu, nezpůsobuje. Samotné vynětí některých obyvatel z regulačních poplatků regulaci snižuje.

* Lidé nejvíce kritizují poplatek v lékárnách. Považují ho za zbytečný, tzv. manipulační.

Má smysl u léků, které jsou levné, a pacientovi se tedy nevyplatí jít pro recept k lékaři, protože je pro něj lék lacinější, když si ho koupí za hotové v lékárně. To byl princip, proč se poplatek původně zaváděl. O poplatek se snižuje marže lékárníka. Není tedy pro něj příjmem navíc.

* A nebylo by lepší, když se zaváděly poplatky, aby peníze z nich, které dnes jdou do kapes soukromých lékařů a kas nemocnic, byly dávány na zvláštní fond a hradily se z nich třeba drahé operace v zahraničí, které se v ČR nedělají? Možná že poté by lidé poplatky více chápali a byli pro ně.

Po téměř dvouleté zkušenosti s poplatky je možné nalézt spoustu řešení, která by byla vhodnější. V době, kdy se zaváděly, bylo ale složité určit, jak je bude populace chápat. Určitě je možné do budoucna o myšlence, kterou jste řekl, uvažovat.

* Co v případě, když parlament, kterému Senát zřejmě návrhy na úpravy poplatků vrátí, schválí návrh komunistů na úplné zrušení poplatků?

U této varianty mě nejvíce mrzí současně i zrušení ochranného limitu pět tisíc a dva a půl tisíce ročně. Lidi, kteří potřebují léky, a doplatky za ně jsou vysoké, přestane tento limit chránit.

* A co v případě, že projde návrh ČSSD, který znamená, že nebudou platit děti do 19 let, starobní a invalidní důchodci a dárci krve, tedy zhruba 70 procent obyvatel národa. Bude to mít dopad na resort?

Nepochybně. Nyní analyzujeme, jak velký by byl.

* Kolik to bude?

Poplatky přinesou do zdravotnictví ročně pět miliard korun z jejich výběru a dalších pět miliard korun z úspor, tedy nespotřebované zdravotní péče. Pokud by byly poplatky úplně zrušeny, je důvodný předpoklad, že to bude uvedený objem peněz, které budou chybět. Pokud se jedná o variantu ČSSD na omezení poplatků, tak tam situaci nyní analyzujeme.

* Když v parlamentu prošly obě tyto varianty, prohlásila jste, že za předpokladu jejich skutečně konečného schválení nejste schopna garantovat občanům stávající úroveň zdravotní péče. Platí to?

Ano. Jeden výpadek mohou způsobit zrušené nebo upravené zdravotní poplatky, další výpadek peněz může být z poklesu výběru pojistného. My uděláme vše pro to, aby pacienti výpadek peněz nepocítili. Nemohu garantovat, vzhledem k dalším úsporným opatřením vlády, že nedojde k prodloužení například čekacích dob na některé výkony.

* Ministr financí řekl, že každý resort musí uspořit deset procent. Pro zdravotnictví to možná tak dramatické nebude, protože je financováno z jiné daně – pojistného. Ale přesto: kde těch deset procent najdete a kolik by to pro resort znamenalo?

Kde je najdeme, o tom se nyní vedou intenzívní diskuse na ministerstvu zdravotnictví. Analyzujeme všechny své činnosti včetně finančního hospodaření zařízení, které ministerstvu patří. I v rámci ministerstva stanovíme priority. Musíme si říct, co bude znamenat jaká redukce, do poskytovaných služeb nebo v jejich struktuře.

* Dojde i na propouštění na ministerstvu zdravotnictví?

Ano, i to se může stát.

* Vaše předchůdkyně připravila návrh protikrizového balíčku pro zdravotnictví. Vláda už ho ale několikrát odložila s tím, že pro něj musí být získána i opozice, aby měl šanci v parlamentu projít. Opozice je ale dosud proti. Vadí jí nízké přidání peněz státu za své pojištěnce, tedy hlavně děti a důchodce. Myslíte si, že opozici přesvědčíte, aby pro balíček zvedla ruku?

V každém případě je to můj úkol a pokusím se ho splnit. Budu s opozicí jednat.

* S ČSSD i s komunisty?

Zatím mám schůzku jen s ČSSD.

* A schůzka s komunisty?

Vyloučit ji nemohu, ale programově ji zařazenu zatím nemám.

* A co poslanec KDU-ČSL Ludvík Hovorka? To je jazýček na vahách, který rozhodne o tom, že podstatné omezení poplatků v parlamentu projde. Budete s ním jednat?

Ano, budu s ním jednat nejen na toto téma.

* A co když se vám nepodaří s opozicí dohodnout, co lze očekávat?

Pak by vznikl scénář, který by se mi nejen nelíbil, ale považovala bych ho za velmi špatný signál směrem k obyvatelům České republiky. Mohlo by se stát, že protikrizová opatření, která budu v parlamentu předkládat, by nemusela projít vůbec a nebo by procházela pozměňovacími procesy. Pak nedokážu vůbec říct, jaký by byl osud balíčku.

* Tedy nedokážete ani odhadnout, jaký by byl dopad na pacienty?

Ano, to nedokážu odhadnout. Nevím, co by z balíčku bylo akceptovatelné a co nového by se tam objevilo. Předpokládám, že i opozice je odpovědná směrem k občanům ČR a že se určitě na nějakém kompromisním návrhu dohodneme.

* A je už ve vládním prohlášení hotová pasáž zdravotnictví?

Ano.

* Co obsahuje?

Je v ní to, co jsem si i já stanovila pro své krátké působení na ministerstvu zdravotnictví. Především prosazení protikrizových opatření. To je úkol číslo jedna. Za další úspěšné dokončení čerpání peněz z evropských fondů. Ty významně saturují potřeby českého zdravotnictví, zejména přístrojové. Pak návrh obsahuje stabilizaci zdravotnických pracovníků, tedy jak lékařů, tak sester. Připravena je i reorganizace hygienické služby a konečně v programu je také modernizace očkovacího kalendáře v ČR.

* A co byste v něm chtěla prosadit?

Ráda bych, aby celý očkovací kalendář byl sestaven tak, aby z něj nevypadávaly některé typy očkování, které populace podle stanovisek odborné veřejnosti potřebuje. A pak je tam řečeno, že očkování je součást poskytování zdravotní péče a měla by být zahrnuta i do úhrad zdravotní péče.

* Tedy hrazení vakcíny proti meningokoku?

Ano.

* Exministr Tomáš Julínek i Daniela Filipiová pokračovali v přípravě reformních zákonů. Budete to také dělat? Nebo je tato vláda dá takříkajíc k ledu a zákony počkají až na další vládu?

Nemám ani ambici, ani mandát pokusit se v tomto období prosazovat zákonné normy, které byly připravovány mými předchůdci. Protože není politická vůle pokračovat v reformách zdravotnictví. To ale neznamená, že nebudeme pokračovat v některých přípravách, které jsou k vydání zákonů potřebné do budoucna. Tedy dále budeme prohlubovat systém sledování kvality zdravotní péče, spokojenosti pacientů, pokračovat v přípravách standardizace zdravotní péče.

* Co se tedy dá stihnout za toho půl roku, kdy má vláda mandát?

Vše, co bude potřeba. Opakuji, že teď je nejdůležitější, aby systém zdravotní péče zůstal, pokud je to jen trochu možné, na úrovni, kterou máme nyní. Tedy aby pacienti – všichni, kdo ji potřebují – dostali i tu drahou péči a nemuseli jsme ji zastropovávat určitými počty pacientů. Jde například o onkologické pacienty. Tady nemůžeme připustit limity na léky. To bychom se vraceli zpět. Nechci, aby se prodlužovaly čekací doby na některé operace a aby stárla technika a neobnovovala se. A konečně nechci, aby české zdravotnictví opouštěli čeští lékaři a sestry. To jsou tři nejdůležitější věci a ruku v ruce s nimi jde i potřeba schválení protikrizových opatření.

* Už jste se zmínila o standardech zdravotní péče. V Julínkově podání na tyto standardy mají navázat tzv. nadstandardní služby za přímou úhradu od pacienta. Jste pro tato opatření a budete je rozvíjet?

Jsem pro to, aby každý občan tohoto státu věděl, jakou kvalitu péče má garantovánu ze zdravotního pojištění, které si platí. A aby měl možnost na to, co bude chtít nad tento standard, se připojistit. I tyto věci ministerstvo bude připravovat. To není snadný ani krátkodobý proces.

* A nepovede to k tomu, že základní péče na zdravotní pojištění bude takříkajíc pro chudé a ten, kdo na to bude mít, si zaplatí špičkovou péči? To by mohlo vést k různému přístupu ke zdravotní péči, kdy peněženka hraje hlavní roli.

V žádném případě to k něčemu takovému nepovede. Je velmi důležité, jak bude nastavena úroveň standardní péče. Zároveň musí být stanoveny další mechanismy, aby zabránily tomu, aby pacient, když potřebuje drahou péči, se k ní vždy dostal, a na pojištění.

* V zákonech, které jsou nyní v parlamentu u ledu, je, že ministerstvo hodlá garantovat místní i časovou dostupnost zdravotní péče. To znamená stanovit vzdálenost od místa bydliště pro daný typ péče. Souhlasíte s tím a budete na tom pracovat, i když zákon se zatím projednávat nebude?

Naprosto s tím souhlasím. Časová dostupnost je zejména v zákoně o záchranných službách. Čas hraje hlavní roli a mnohdy rozhoduje o životě pacienta. Pokud se jedná o dojezdy na plánovanou péči, je možné se podívat, jak je nyní územně daný typ péče rozdělen – mám tím na mysli specializovaná pracoviště -a udělat určitá opatření k její harmonizaci. Je však i typ péče, za kterou se bude jezdit do vzdálenějších míst. Jde o onkologická, traumatologická, kardiologická centra, tedy o super specializovanou péči.

* Hodláte stanovit i lhůty, dokdy má pacient dostat určitou konkrétní péči?

O tom si v tuto chvíli netroufám uvažovat.

* Od července měla být prosazena nová novela zákona o léku, která má mj. umožnit vydávání platíček léků místo celých balení. Vaši předchůdci tvrdili, že by se tak ušetřily peníze za zbytečně vyhozené léky. Má tato myšlenka nyní nebo později šanci?

To nedokážu odhadnout. Je to však jedno z opatření, které výrazným způsobem redukuje plýtvání s léky. S vydáváním jen platíček léků souhlasím.

* Chystáte ještě něco jiného v úpravě cen léků tak, aby to bylo výhodné pro pacienta a ne pro farmaceutické firmy?

Úprava cen léků je součástí protikrizového balíčku. Jejím smyslem je, aby nedošlo k výpadku léků na trhu a aby se nezvýšila spoluúčast pacienta.

* Jak se díváte na slučování zdravotních pojišťoven? Opozice si myslí, že by stačila jedna, možná dvě.

Při velikosti České republiky je důležité, aby zde byla konkurence mezi zdravotními pojišťovnami. Nedokážu ale říci, jaký by byl jejich optimální počet. Rozhodně to není jedna. Možná by se na trhu uživily čtyři až pět zdravotních pojišťoven.

* A jste pro slučování pojišťoven?

Jsem pro to, aby se pojišťovny, které si v tuto chvíli přetahují pojištěnce a jejich nábor činí způsobem, který je za hranicí etiky, zamyslely. Z toho plyne, že nejsem proti slučování. Rovněž se domnívám, že čím více bude zdravotních pojišťoven, tím víc bude potřeba peněz na jejich režijní náklady. A to není dobře. Navíc zdravotní pojišťovna, aby měla stabilní pozici na trhu, musí mít určitý objem pojištěnců, pak bude mít kapitál, se kterým může nakládat tak, aby nabídka zdravotního pojištění se u jednotlivých pojišťoven lišila a byla pro pacienty zajímavá.

* Jste tedy nebo nejste pro vznik nových pojišťoven?

Rozhodně pro vznik nových pojišťoven nejsem.

* A byla byste pro privatizaci zdravotních pojišťoven?

Vzhledem k tomu, že zdravotní pojišťovny nakládají s veřejnými penězi, pak pro privatizaci pojišťoven nejsem.

* Byla jste delegována do vlády Občanskou demokratickou stranou. Jste v této straně?

Nejsem a v žádné politické straně jsem nikdy nebyla.

* Předpokládejme, že podzimní volby by vyhrála ODS, i když dosavadní průzkumy mluví o opaku. Měla byste pak zájem zůstat dál ve funkci ministryně zdravotnictví?

Jsem odbornice a souhlasila jsem se svou angažovaností v rámci vlády odborníků. Nejsem politik a nechci být politik. Z toho plyne, že takovou nabídku bych s největší pravděpodobností nepřijala.

* A může být pro pacienta výhodou, že v čele resortu je teď žena, bývalá zdravotní sestra?

Jestli to bude pro pacienta výhoda nebo nevýhoda, se ukáže. Rozhodně se ukazuje, že ženský pohled na některé věci je zdravý, a já doufám, že v případě resortu zdravotnictví to zdravé bude.

* Jak funkce ministryně vstoupila do vašeho soukromého života?

Nijak zásadně. Jsem zvyklá pracovat mnoho hodin denně. A i moje rodina je na to nastavená. Relaxuji jen o víkendech nebo večer. To zůstává stejné. Ke svému odpočinku potřebuji fyzickou zátěž, a to je například sport nebo práce na zahradě.

* Co od vás mohou očekávat pacienti a co lékaři a sestry?

Obě strany ode mne mohou očekávat velmi otevřenou komunikaci. Jsem připravená vyslechnout jejich názory, mluvit s nimi o věcech, které jsou na ministerstvu v určité fázi rozpracování nebo se připravují. Mohou ode mne také očekávat, že se budu snažit všechny věci posuzovat normálním selským rozumem. Nemohu ale vyloučit, že zásadní opatření, která budou procházet nějakou politickou diskusí, zůstanou taková, jak budou navržena. Ráda bych, abych pacienty, sestrami i lékaři byla vnímána jako člověk čitelný, který si stojí za svým názorem.

Václav Pergl, Právo

Jurásková: Jsem pro zrušení poplatků ve chvíli, kdy ztratí regulační smysl. To ale není
Ohodnoťte tento článek!