Jurásková ocenila nejúspěšnější projekty lékařského výzkumu

Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková předala ve středu na slavnosti v Martinickém paláci cenu ministryně pěti nejúspěšnějším projektům medicínského výzkumu za letošní rok. Dalším pěti projektům udělila čestné uznání.

Ceny udílejí šéfové resortu od roku 1990, a to vždy v prosinci na připomínku českého lékaře a přírodovědce Jana Evangelisty Purkyně. Narodil se 17. prosince 1787 a do dějin medicíny se zapsal objasněním významu buněk.

Předseda Interní grantové agentury ministerstva zdravotnictví profesor Miroslav Ryska uvedl, že vybírali ze 130 projektů a deset jich doporučili k ocenění.

„Vzhledem k dosaženým výsledkům všech deseti projektů navržených na cenu jsme rozhodli udělit cenu pěti řešitelům a zbývajícím pěti čestná uznání, neboť jejich výsledky mají podstatný význam pro zdravotnický výzkum a vývoj a jejich přínos se projevuje i v praxi,“ uvedla ministryně.

ČTK poté řekla, že jak viděla témata projektů, je to průřez od výzkumu genů až po výzkum konkrétního onemocnění. „Podle mého názoru všechny práce odrážejí to, co je pro zdravotnictví typické – nemáme rádi, když některá onemocnění nemůžeme porazit, a nemáme rádi, když pacienti nesou dlouhodobě následky onemocnění, a s tím chceme bojovat,“ shrnula.

Na výzkum ve zdravotnictví jdou podle ministryně ročně řádově stovky milionů korun, což z pohledu resortu je prý nedostatečné, ale z pohledu možností státu je to podle Juráskové v tuto chvíli maximum možného. „Pro ministerstvo zůstává podpora výzkumu naprostou prioritou,“ zdůraznila.

Cenu ministryně získal projekt pražského Endokrinologického ústavu o roli genů v onemocnění cukrovkou 2. typu a těhotenskou cukrovkou, olomoucké fakultní nemocnice studující poruchu složení krevních tuků, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zaměřený na výzkum leukemie, pražské Fakultní nemocnice Motol o vlivu helikobakteru na chorobné změny v ústech a hltanu a farmaceutické fakulty v Hradci Králové zabývající se bezpečností léčiv.

Čestné uznání ministryně obdržely projekty pražské Všeobecné fakultní nemocnice srovnávající změny na cévách u nemocných s různými formami vysokého tlaku, pražského Institutu klinické a experimentální medicíny ověřující v experimentu transplantaci tenkého střeva, lékařské fakulty brněnské Masarykovy univerzity o předpovědních faktorech útlaku krční míchy, pražské Fakultní nemocnice Motol o přínosu vyšetření vzorku svalu při těžké svalové slabosti vlivem nádoru brzlíku a pražského Institutu klinické a experimentální medicíny zabývající se vlivem genů na účinek léků na potlačení imunity po transplantaci ledvin.

Ohodnoťte tento článek!